TBG10119550120001 GOS I som BORN SAFETY. Bilde via Ragnar Iversen.

 

1955 DS GOS I (2) (TBG101195501)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, hvalbåt / steam ship, whaler.

Off.no:

5133876

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Tønsberg

Byggeår (year built):

1949/10

Bnr (Sno).:

615

Bygger (yard):

Uraga Dock Co. Ltd., Yokosuka, Japan.

Eier (owner):

Hvalfangerselskapet Pelagos A/S, Tønsberg.

Disponent (manager):

Sven Foyn Bruun, Tønsberg.

Beskrivelse: MalteseCrossKlasse (Class).:

DnV +1A1 Hvalfanger.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

534 brt, 179 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 158,0’-B: 29,7’-D: 15,6’.

Lastehandterings syst.
(cargo handling.):

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjons utstyr (comm.equipm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LEKH

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp., 3-sylindret, syl. diam.: 17,7”–29,5”–49,2”, slag/stroke: 31,5”. 258 NHK. Bygget Uraga Dock Co. Ltd, Yokosuka, Japan.

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

2 x dampkjeler (boilers), hver med dia.: 13,5’ x 11,7 og 3 fyrganger. Samlet heteflate 4.051 ft². Arbeidstrykk 228 psi. Bygget av Uraga Dock Co. Ltd, Yokosuka, Japan.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1949 Bygget som KNEKT av Uraga Dock Co. Ltd, Yokosuka, Japan for Hvalfangerselskapet Antarctic A/S, Tønsberg.
Fanget for Fl/k ANTARCTIC til 1952.
1952 Lagt opp ved Mågerø.
1954 Leid ut og fanget for Fl/k PELAGOS.
1955 Solgt for NOK 1.000.000 til Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg. Omdøpt til GOS I.
Fanget for Fl/k PELAGOS til 1959.
1959 Lagt opp i Melsomvik.
1961 Utleid fra mars til Sjøforsvaret for fiskerioppsyn.
1963 Utleie avsluttet i desember.
1964 Solgt i januar for NOK 130.000 til P/R A/S Granit & Kåre Bertnes, Bodø.
Videresolgt til Leidulf Grønnevet P/R, Vartdal, Ålesund.
1965 Ombygget til fiskefartøy ved Fiskerstrand Mek. Verksted, Fiskarstrand. Dampmaskin og kjeler fjernet.
Hjelpekjel med arbeidstrykk 100 psi installert. Dieselmotor installert: Alpha type 498R. 2-takt/enkelv. 8-sylindret, syl. dim.: 310 x 490 mm. 1.050 BHK ved 320 o. min. Bygget av Alpha Diesel A/S, Frederikshavn, Danmark. Sidepropell forut og akter installert. Ny tonnasje 512 brt, 239 nrt. Omdøpt til KNUT GRØNNEVET (M-85-VD).
1971 Solgt til P/R Klara Birting (Ottar Huse, Aukra) (Kurt F. Løseth), Molde. Omdøpt til KLARA BIRTING (M-5-AK). Ombygget til ringnotsnurper.
1977 Forlenget: Loa: 58,61 m-Lbp: 47,0 m-B: 9,02 m-D: 7.2 m. Ny tonnasje 645 brt, 330 nrt.
1981 Overtatt i juni av Statens Fiskarbank, Ålesund/Molde.
Solgt i juli til A/S Birting, Ålesund. Ombygget til offshore Stand-by fartøy. Ny tonnasje: 871 brt, 526 nrt.
1982 Solgt i mai til K/S Odd & Sverre Bornø Birting Offshore Services A/S (Maritime Mangement A/S), Harstad. Omdøpt til BORN SAFETY.
1987
Solgt i mai til Simon Møkster, Stavanger. Omdøpt til STRIL SAFETY.
Overført i september til Simon Møkster Shipping A/S, Stavanger.
1994 Ommålt : 834 brt, 257 nrt.
2001 Overført i April til Team Møkster A/S (Simon Møkster Shipping A/S), Stavanger.
2005 Solgt 24/10 til Mystical Spirit Navigation S.A., Panama. Omdøpt til SAFETY.
2010
Lagt opp i mai ved Eleusis, Hellas.
Ankom 26/09 til Aliaga, Tyrkia for hugging ved Bereket Ithalat-Ihracat.

 

 

History in English:

1949 Built as KNEKT at Uraga Dock Co. Ltd, Yokosuka, Japan for Hvalfangerselskapet Antarctic A/S, Tønsberg.
Caught for Fl/f ANTARCTIC till 1952.
1952 Laid up at Mågerø.
1954 Leased out to and caught for Fl/f PELAGOS.
1955 Sold for NOK 1.000.000 to Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg. Renamed GOS I.
Caught for Fl/f PELAGOS till 1959.
1959 Laid up in Melsomvik.
1961 Leased from March to Royal Norwegian Navy as a fishery protection vessel.
1963 Leasing ended in December.
1964 Sold in January for NOK 130.000 to P/R A/S Granit & Kåre Bertnes, Bodø.
Resold to Leidulf Grønnevet P/R, Vartdal, Ålesund.
1965 Converted to a fishing vessel by Fiskerstrand Mek. Verksted, Fiskarstrand.
Steam engine and boilers removed.
Aux. boiler with working pressure 100 psi installed. Diesel engine installed: Alpha type 498R. 2SC/SA, 8-cylinder, cyl. dim.: 310 x 490 mm. 1.050 BHK at 320 rpm. Built by Alpha Diesel A/S, Frederikshavn, Denmark. Side thrusters installed fore and aft. New tonnage: 512 brt, 239 nrt.
Renamed KNUT GRØNNEVET (M-85-VD).
1971 Sold to P/R Klara Birting (Ottar Huse, Aukra) (Kurt F. Løseth), Molde.
Renamed KLARA BIRTING (M-5-AK). Converted to a purse seiner.
1977 Lengthened: Loa: 58,61 m-Lbp: 47,0 m-B: 9,02 m-D: 7.2 m. New tonnage 645 brt, 330 nrt.
1981 Taken over in June by Statens Fiskarbank, Ålesund/Molde.
Sold in July to A/S Birting, Ålesund. Converted to a Offshore Stand-by vessel. New tonnage: 871 brt, 526 nrt.
1982 Sold in May to K/S Odd & Sverre Bornø Birting Offshore Services A/S (Maritime Mangement A/S), Harstad. Renamed BORN SAFETY.
1987
Sold in May to Simon Møkster, Stavanger. Renamed STRIL SAFETY.
Transferred in September to Simon Møkster Shipping A/S, Stavanger.
1994 Re-meas. : 834 brt, 257 nrt.
2001 Transferred in April to Team Møkster A/S (Simon Møkster Shipping A/S), Stavanger.
2005 Sold 24/10 to Mystical Spirit Navigation S.A., Panama. Renamed SAFETY.
2010
Laid up in May at Eleusis, Greece.
Arrived 26/09 at Aliaga, Turkey for demolition by Bereket Ithalat-Ihracat.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Boken Hvalfangsten, Eventyret tar slutt av Dag Bakka jr., Boka Seilas i Hvit Sektor, Tilbakeblikk på Simon Møksters livsverk, hoved forfatter John Gramstad, Bladet Fiskets gang no. 20 1981.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 26/07-2012 (SN/PS)

TBG10119550120002 GOS I som STRIL SAFETY. Bilde via Ragnar Iversen.