TBG10519740320001 SKARBO etter reparasjoner. Foto via SIU.

 

1974 TS SKARBO (TBG105197403)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampturbinskip, malmskip
steam turbine
ship, ore carrier.

Off.no:

5038193

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Tønsberg

Byggeår (year built):

1958/04

Bnr (Sno).:

730

Bygger (yard):

Deutsche Werft A.G., Finkenwërder, Hamburg, Vest-Tyskland.

Eier (owner):

K/S A/S Geiir Syver, Tønsberg.

Disponent (manager):

Fekete & Co., Tønsberg.

Klasse (Class).:

ABS

 

 

Tonnasje (Tonnage):

34.870 tdw, 22.311 brt, 14.096 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 657,4’-Lbp: 633,9’-B: 87,3’-D: 46’ 0’’-Dypg.: 35’ 1’’.

Lasthåndtering
(cargo handling.):

9 lasterom med 8 luker.

Kjølemaskineri.
(Ref. machinery.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

JWTZ

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 dampturbiner (steam turbines) med utveksling til en propellaksel. 9.900 AHK. Bygget av Allgemeine Electric Ges., Berlin, Vest-Tyskland.

Fart/forbr. (speed/cons.):

14,5 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

2 oljefyrte vannrørskjeler (oil fired water tube boilers). Samlet heteflate 18.696 ft². Bygget av Deutsche Werft A.G., Finkenwerder, Hamburg, Vest-Tyskland.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1958 Bygget som BAUNE av Deutsche Werft A.G., Finkenwërder, Hamburg, Vest-Tyskland for Skibs-A/S Baumare (Torvald Klaveness), Oslo. Forskipet sjøsatt 02/06, akterskipet sjøsatt 10/07, levert i september.
1974 Kolliderte 18/01 med den amerikanske tankskipet KEYTRADER, 11.476/54, i tykk tåke ca. 1,5 nm opp for Head of Passes i Mississippielven, LA, USA.
BAUNE var lastet med 38.000 t bauxitt fra Port Rhoades, Jamaica for Kaisers Aluminiumsfabrikk ved Baton Rouge, LA, USA mens KEYTRADER nettopp hadde seilt fra New Orleans, LA, USA for Searsport, ME, USA med en last bensin, brennolje og smøreolje. Skipene ble sittende fast i hverandre og kom i brann.
11 mann på BAUNE og 2 mann på KEYTRADER mistet livet. Resten av mannskapene ble reddet og skipene satt på land mens de brant kraftig. Etter at brannen var slukket ble de skilt fra hverandre, BAUNE ble slept lenger opp i elven mens KEYTRADER ble slept til Mobile, AL, USA og senere til huggere i Santander, Spania hvor hun ankom 22/08.
BAUNE ble solgt 03/05 som vrak til K/S A/S Geir Syver (Fekete & Co.), Tønsberg. Omdøpt til SKARBO.
Ankom Santander 12/07 for reparasjoner.
1977 Gikk i opplag 30/03 i Cadiz, Spania. Overtatt av de spanske kreditorene 13/10, og solgt til spanske huggere. Ankom 31/10 til Burriana, Spania for hugging.
1978 Huggingen begynte i mai ved Aguilar y Peris.

 

 

History in English:

1957 Built as BAUNE at Deutsche Werft A.G., Finkenwërder, Hamburg, West Germany for Skibs-A/S Baumare (Torvald Klaveness), Oslo. Forepart launched 02/05, aft part launched 10/07, delivered in September.
1974
Collided 18/01 with the American tanker KEYTRADER, 11.476/54, in heavy fog about 1,5 nm above Head of Passes in the River Mississippi.
BAUNE was loaded with 38.000 t bauxite from Port Rhoades, Jamaica for Kaiser’s Aluminium plant at Baton Rouge, LA, USA whilst KEYTRADER had just left New Orleans, LA, USA for Searsport, ME, USA with a cargo of gasoline, fuel oil and lub oil. The ships locked together and came on fire.
11 men on BAUNE and 2 men on KEYTRADER lost their lives. The rest of the crews was saved and the ships beached still on fire. After the fire was extinguished they were broken apart. BAUNE was towed upriver.
KEYTRADER was towed to Mobile, AL, USA and then to breakers at Santander, Spain where she arrived 22/08.
BAUNE was sold 03/05 as a wreck to K/S A/S Geir Syver (Fekete & Co.), Tønsberg. Renamed SKARBO.
Arrived Santander 12/07 for repairs.
1977 Laid up 30/03 at Cadiz, Spain. Taken over by the Spanish creditors 13/10 and sold to Spanish breakers. Arrived 31/10 at Burriana, Spain for demolition.
1978 Demolition began in May by Aguilar y Peris.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Skipet
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 03/09-2019 (PS/SN)

TBG10519740320002 SKARBO som BAUNE. Foto via SIU.