TBG10519740420001 SYLPHIDEN som NORVEST. Foto: Arne Sognnes.

1974 MT SYLPHIDEN (TBG105197404)

Type:

Motorskip, kjemikalietanker
motor ship, chemical tanker.

Off.no:

5257816

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Tønsberg

Byggeår (year built):

1960/09

Bnr (Sno).:

1237

Bygger (yard):

Smith’s Dock Co. Ltd, Middlesbrough, England.

Eier (owner):

Fekete & Co. A/S, Tønsberg.

Disponent (Managers)

Fekete & Co. A/S, Tønsberg.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Tanker for oil

 

 

Tonnasje (Tonnage):

5.868 tdw, 3.751 brt, 2.083 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 115,3m-Lbp: 108,4m-B: 14,5m–D: 7,93m-Dpg.: 6,846m.

Lasthåndtering
(cargo handling.):

14 lastetanker; 4bb-6s-4sb.
1 pumperom.
2 lossepumper med samlet kapasitet 610 m³/time.

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LAQD

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dieselmotor, Sulzer. 2-takt/enkeltv., 6-sylinder, syl. dim.: 560 x 1.000 mm. 2.400 BHK overført til vribar propell. Bygget i 1957 av Sulzer Bros. Ltd, Winterthur, Sveits. Installert i 1971.

Fart/forbr. (speed/cons.):

13,0 knop ved et forbruk på 8,5 t/døgn.
Bunkerskapasitet 572 t.

Hjelpemaskineri (aux):

3 dieselgen., hver 120 kW.
1 dieselgen. nød 75 kW.

Tot. el. kraft (el. power):

360kW/220VDC.

Kjele(r) (boiler):

1 oljefyrt hjelpekjel (oil fired aux. boiler). Arbeidstrykk 100 psi.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1953 Bygget som DT NORVEST ved Smith’s Dock Co. Ltd, Middlesbrough, England for K/S Norvest (Bergens Kulkompani A/S ved Finn Kuhnle), Bergen. Sjøsatt 19/12.
1954 Levert i mars. Bygget: Tonnasje 4.071 tdw, 3.161 brt, 1.570 nrt. Dim.: Loa: 336,4’-Lbp: 315,0’-B: 47,7’–D: 21,3.-Dypg.: 19’ 7¼’’. Dampmaskin, compound, 4-sylinder, syl diam.: 2 x 17,7’’-2 x 42,5’’, slag: 25,6’’. Bygget ved Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad. 2 dampkjeler, hver med dim.: 14,8’ x 11,5’ og 3 fyrganger, arbeidstrykk 220 psi. Samlet heteflate: 4.944 ft². Bygget av Georg Clark Ltd, Sunderland, England. 1 dieselgen. 65 kW. 2 dampgen., hver 40 kW. Samlet 145kW/110VDC.
1966
Forlenget og ombygget i La Spezia, Italia for frakt av flytende svovel: Ny tonnasje 5.565 tdw, 3.751 brt, 2.083 nrt. Ny Loa: 115,3m.
1970 Ombygget til kjemikalietanker ved Nymo Verksted, Grimstad.
1971 Ombygget til motortanker. Dieselmotor installert.
1974 Fikk store skader 12/07 etter en voldsom brann i maskinrummet ca. 5 nm utenfor Gdansk, Polen mens hun var på reise i ballast fra København, Danmark til Gdansk i ballast. Satt på land og brannen slukket. Slept ut til ankringsplass. Ingen av mannskapet på 26, 4 koner eller 4 barn ble skadet. Slept til København og erklært totalt tap 24/07.
Solgt til Fekete & Co., Tønsberg. Omdøpt til SYLPHIDEN.
1975 Etter omfattende reparasjoner solgt til
Hamburger Tankschiff-Ges. Kurt Wiener & Co. (Tankreederei De Vries & Co. K.G.), Hamburg, Vest-Tyskland. Omdøpt til GERTRUDE WIENER II.
1980
Solgt til Shobokshi Maritime Co., Jeddah, Saudi Arabia. Omdøpt til SHOMAR SHAIMA.
1985 Hugging begynte 22/05 ved Geofman International, Gadani Beach, Pakistan.

 

 

History in English:

1953 Built as ST NORVEST at Smith’s Dock Co. Ltd, Middlesbrough, England for K/S Norvest (Bergens Kulkompani A/S ved Finn Kuhnle), Bergen. Launched 19/12.
1954 Delivered in March. Built: Tonnage 4.071 tdw, 3.161 grt, 1.570 nrt. Dim.: Loa: 336,4’-Lbp: 315,0’-B: 47,7’–D: 21,3.-Draught: 19’ 7¼’’. Steam reciprocating, compound, 4-cylinder, cyl diam.: 2 x 17,7’’-2 x 42,5’’, stroke: 25,6’’. Built by Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad. 2 boilers, each with dim.: 14,8’ x 11,5’ and 3 furnaces, work pressure 220 psi. Total heating area: 4.944 ft². Built by Georg Clark Ltd, Sunderland, England. 1 dieselgen. 65 kW. 2 steamgen., each 40 kW. Total 145kW/110VDC.
1966
Lengthened and rebuilt in La Spezia, Italy for transport og liquid sulphur: New tonnage 5.565 tdw, 3.751 grt, 2.083 nrt. New Loa: 115,3m.
1970 Converted to a chemical tanker by Nymo Verksted, Grimstad.
1971 Converted to a motor tanker. Diesel engine installed.
1974 Heavy damages 12/07 after a violent fire in engineroom abt. 5 nm off Gdansk, Poland whilst on a voyage from København, Denmark to Gdansk in ballast. Beached and fire extinguished. Towed out to anchorage off Gdansk. None of the crew of 26, 4 wives or 4 children were injured. Towed to København and declared total loss 24/07.
Sold to Fekete & Co., Tønsberg. Renamed SYLPHIDEN.
1975 After extensive repairs sold to
Hamburger Tankschiff-Ges. Kurt Wiener & Co. (Tankreederei De Vries & Co. K.G.), Hamburg, West Germany. Renamed GERTRUDE WIENER II.
1980
Sold to Shobokshi Maritime Co., Jeddah, Saudi Arabia. Renamed SHOMAR SHAIMA.
1985 Demolition began 22/05 by Geofman International, Gadani Beach, Pakistan.

 

 

Kilde: “Skipet”, Starke, DnV, Lloyds, Equasis, Arne Sognnes
Samlet og oppdatert av Ragnar Iversen & Per Sundfær
Sist oppdatert: 04/09-2019 (PS/RI)

TBG10519740420002 SYLPHIDEN som GERTRUDE WIENER II i Elben, Vest-Tyskland 19/05-1978. Foto: Arne Sognnes.