Mangler bilde.

 

1949 DS/Hvalfanger KNEKT (TBG109194901)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, hvalfanger
steam ship, whale catcher.

Off. nr.:

5133876

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Tønsberg

Byggeår (year built):

1949/10

Bnr (Sno).:

615

Bygger (yard):

Uraga Dock Kabushiki Kaisha, Yokosuka, Japan.

Eier (owner):

Hvalfangerselskapet Antarctic A/S, Tønsberg.

Disponent (manager):

Anton von der Lippe, Tønsberg.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Hvalfanger.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

534 brt, 183 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 168,5’-B: 29,7’-D: 15,6’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LEKH

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 17,7”–29,5”–49,2”, slag/stroke: 31,5”. 258 NHK. Bygget Uraga Dock Kabushiki Kaisha, Yokosuka, Japan.

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boilers):

2 dampkjeler (boilers), hver med dia.: 13,5’ x 11,7 og 3 fyrganger. Samlet heteflate 4.051 ft². Arbeidstrykk 228 psi. Bygget av Uraga Dock Kabushiki Kaisha, Yokosuka, Japan.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1949 Bygget som hvalfanger KNEKT av Kabushiki Kaisha, Yokosuka, Japan for Hvalfangerselskapet Antarctic A/S (Anton von der Lippe), Tønsberg. Fanget for Flk ANTARCTIC fra 49/50 til 51/52.
1952 Lagt opp ved Mågerø, Tjøme.
1954 Utleid til fangst med Flk PELAGOS.
1955 Solgt for NOK 1.000.000 til Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg. Omdøpt til GOS I.
I fangst for Flk PELAGOS sesongene 55/56 til 58/59.
1959 Lagt opp i Melsomvik ved Tønsberg.
1961 Utleid fra mars 1961 til desember 1963 til Sjøforsvaret for fiskerioppsyn.
1964 Solgt i januar for NOK. 130.000 til Partrederiet A/S Granit & Kåre Bertnes, Bodø.
Videresolgt til Leidulf Grønnevet Partrederi Vartdal, Ålesund.
1965 Ombygget til motor linefartøy ved Fiskerstrand mekaniske Verksted, Fiskarstrand. Installert: 1 dieselmotor, Alpha 498R. 2-takt/enkelv., 8-sylinder, syl. dim.: 310 x 490 mm. 1.050 BHK. Bygget av Alpha Diesel A/S, Frederikshavn, Danmark. Omdøpt til KNUT GRØNNEVET (M-85-VD). Ny tonnasje: 512 brt, 239 nrt.
1971 Solgt til Partrederi Klara Birting v/Ottar Huse, Aukra (Kurt F. Løseth), Molde. Omdøpt til KLARA BIRTING (M-5-AK). Ombygget til ringnotsnurper.
1977 Forlenget: Ny tonnasje: 645 brt, 330 nrt.
Nye mål: L: 58,61 m-B: 9,02 m-D: 7,2 m.
1981 Overtatt i juni av Statens Fiskarbank, Ålesund/Molde.
Solgt i juli til A/S Birting, Ålesund. Ombygd til Stand-by-fartøy. Ny tonnasje: 871 brt, 526 nrt.
1982 Solgt i mai til Kommandittselskapet Odd & Sverre Bornø (Birting Offshore Services A/S), Harstad. Omdøpt til BORN SAFETY.
1987
Solgt i mai til Simon Møkster, Stavanger. Omdøpt til STRIL SAFETY.
Videresolgt i september til Simon Møkster Shipping A/S, Stavanger.
1994 Ommålt : 834 brt, 257 nrt.
2001 Solgt i april til Team Møkster A/S (Simon Møkster Shipping A/S), Stavanger.
2005 Solgt 24/10 til Mystical Spirit Navigation S.A. (Greece), Panama. Omdøpt til SAFETY.
2010
L
agt opp ved Elefsina, Eleusis, Hellas.
Ankom 26/09 til Aliaga, Tyrkia for hogging ved Bereket-Ihracat.

 

 

History in English:

1949 Built as whale catcher KNEKT at Uraga Dock Kabushiki Kaisha, Yokosuka, Japan for Hvalfangerselskapet Antarctic A/S (Anton von der Lippe), Tønsberg. Catched for Flk ANTARCTIC from 49/50 to 51/52.
1952 Laid up at Mågerø, Tjøme.
1954 Hired out for catching with Flk PELAGOS.
1955 Sold for NOK 1.000.000 to Hvalfangerselskapet Pelagos A/S(Sven Foyn Bruun), Tønsberg. Renamed GOS I.
Catched for Flk
PELAGOS seasons 55/56–58/59.
1959 Laid up in Melsomvik, Tønsberg.
1961 Hired out from March 1961 to December 1963 to Den Norske Marine for service in fishery inspection.
1964 Sold in January for NOK 130.000 to Partrederiet A/S Granit & Kåre Bertnes, Bodø.
Re-sold to Leidulf Grønnevet Partrederi, Vartdal, Ålesund.
1965 Converted to a motor liner at Fiskerstrand Mek. Verksted, Fiskarstrand.
New engine installed; 1 diesel engine, Alpha 498R. 2-stroke/s.a., 8-cyliner, cyl. dim.: 310 x 490 mm, 1.050 BHK. Built by Alpha Diesel A/S, Frederikshavn, Denmark. Renamed KNUT GRØNNEVET (M-85-VD). New tonnage: 512 grt, 239 nrt.
1971 Sold to Partrederi Klara Birting v/Ottar Huse, Aukra (Kurt F. Løseth), Molde. Renamed KLARA BIRTING (M-5-AK).
Converted to a purse seiner.
1977 Lengthened. New tonnage: 645 grt, 330 nrt.
New measurements: L: 58,61 m-B: 9,02 m-D: 7,2 m.
1981 Taken over in June by Statens Fiskarbank, Ålesund/Molde.
Sold in July to A/S Birting, Ålesund. Converted to a Stand-by-vessel. New tonnage: 871 grt, 526 nrt.
1982 Sold in May to Kommandittselskapet Odd & Sverre Bornø (Birting Offshore Services A/S), Harstad. Renamed BORN SAFETY.
1987
Sold in May to Simon Møkster, Stavanger. Renamed STRIL SAFETY.
Re-sold in September to Simon Møkster Shipping A/S, Stavanger.
1994 Re-measured : 834 grt, 257 nrt.
2001 Sold in April to Team Møkster A/S (Simon Møkster Shipping A/S), Stavanger.
2005 Sold 24/10 to Mystical Spirit Navigation S.A. (Greece), Panama. Renamed SAFETY.
2010
L
aid up in May at Elefsina, Eleusis, Greece.
Arrived 26/09 at Aliaga, Turkey for demolition by Bereket-Ihracat.

 

 

           

Kilde: Dnv, Lloyd’s, Starke, Dag Bakka Jr. boka Hvalfangsten, Eventyret Tar Slutt av Dag Bakka Jr.
 
boka Seilas i Hvit Sektor, Tilbakeblikk på Simon Møksters livsverk, bladet Fiskets gang no. 20 1981.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
.
Sist oppdatert: 04/10-2021 (SN)