TBG10919490320001 KRUTT som RAU IX (museumskip). Bilde via Per Sundfær.

 

1949 DS/Hvalfanger KRUTT (TBG109194903)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, hvalfanger
steam ship, whale catcher.

Off. nr.:

5157315

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Tønsberg

Byggeår (year built):

1939/09

Bnr (Sno).:

638

Bygger (yard):

Deutsche Schiff und Maschinenbau Aktiegesellschaft Werk. Seeberg, Wesermünde, Tyskland.

Eier (owner):

Hvalfangerselskapet Antarctic A/S, Tønsberg.

Disponent (manager):

Anton von der Lippe, Tønsberg.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Hvalfanger.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

394 brt, 143 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 151,0’-B: 26,5’-D: 13,3’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

 

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 16,9”–28,3”–47,3”, slag/stroke: 26,8”. 206 NHK. Bygget av Deutsche Schiff und Maschinenbau Aktiegesellschaft Werk. Seeberg, Wesermünde, Tyskland.

Fart/forbr.(speed/cons.):

14,5 Knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boilers):

1 dampkjele (boiler), med dia.: 15,9’ x 12,9 og 4 fyrganger. Heteflate 3.142 ft². Arbeidstrykk 220 psi. Bygget av Deutsche Schiff und Maschinenbau Aktiegesellschaft Werk. Seeberg, Wesermünde, Tyskland.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1939 Bygget som hvalfanger RAU IX av Deutsche Schiff und Maschinenbau Aktiegesellschaft Werk. Seeberg, Wesermünde, Tyskland for Walter Rau Neuser Öl-Mühlen A.G., Neussen am Rhein, Tyskland. Rekvirert ved ferdigstillelse av Die Kriegsmarine.
1940 Utstyrt som ubåtjager med navnet RAU IX (UJ-D). Krigsklar i august. Satt i tjeneste i Nordsjøen.
1941 Omdøpt til RAU IX (UJ 1212) i august tildelt 12. U-Jagt Flottille med base i Hammerfest.
1942 Tatt i bruk som minelegger.
1944 Omdøpt RAU IX (V 6505) 01/08 for tjeneste i 65. Vorposten-Flottille, med base i Hammerfest. 
1945 Overført i mai til German Mine-Sweeping Administration. Brukt til minesveiping i Norge.
1948 Solgt i mai til Falkland Shipowners Ltd
(Anton von der Lippe, Tønsberg), London, England. Tatt til Kieler Howaldtswerke, Kiel, Vest-Tyskland for ombygging til hvalbåt. Levert 15/09. Omdøpt til KRUTT. I fangst for Flk. ANTARCTIC.
1949 Solgt til
Hvalfangerselskapet Antarctic A/S (Anton von der Lippe), Tønsberg. I fangst for Flk ANTARCTIC.
1952
I fangst med Flk ANTARTIC, siste sesong 51/52.
1953 Solgt i september til
Kristian Gjølberg, Oslo.
1955 Solgt til Hvalur H/f (Loftus Bjarnason), Midsandi, Island.
1956 Omdøpt til HVALUR 5.
1968 Solgt til Partsrederi Treyst, Thorshavn, Færøyene. Omdøpt HEYKUR.
1969
Solgt til Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven, Vest-Tyskland. Restaurert til sin opprinnelige tilstand fra 1939 så godt som mulig.
1970 Tatt i bruk som flytende museumsskip ved Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven med navnet RAU IX.
2005
Skipet ble verneverdig.
2021 Eksisterer fremdeles som museumsskip.

 

 

History in English:

1939 Built as whale catcher RAU IX at Deutsche Schiff und Maschinenbau Aktiegesellschaft Werk. Seeberg, Wesermünde, Germany for Walter Rau Neuser Öl-Mühlen A.G., Neussen am Rhein, Germany. Requisitioned by Die Kriegsmarine upon completion.
1940 Equipped as submarine destroyer named RAU IX(UJ-D). Operational in August. Put in service in the North Sea.
1941 Renamed RAU IX (UJ 1212) in August for service in 12. U-Jagt Flottille stationed in Hammerfest.
1942 In service as mine layer. 
1944 Renamed RAU IX (V 6505) 01/08 for service in 65. Vorposten-Flottille. Stationed in Hammerfest.
1945 Transferred in May to
German Mine-Sweeping Administration. Used for minesweeping in Norway.
1948 Sold in May to
Falkland Shipowners Ltd (Anton von der Lippe, Tønsberg), London, England. Taken to Kieler Howaldtswerke, Kiel, West Germany for converting to whale catcher. Re-delivered 15/09. Renamed KRUTT. Catched for Flk ANTARCTIC.
1949 Sold to
Hvalfangerselskapet Antarctic A/S (Anton von der Lippe), Tønsberg. Catched for Flk ANTARCTIC.
1952 Catched with Flk
ANTARTIC, last season 51/52.
1953 Sold in September to
Kristian Gjølberg, Oslo.
1955 Sold to Hvalur H/f  (Loftus Bjarnason), Midsandi, Iceland.
1956 Renamed HVALUR 5.
1968 Sold to Partsrederi Treyst, Thorshavn, the Faroe Islands. Renamed HEYKUR.
1969
Sold to Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven, West Germany. Restoed to the original state from 1939 as good as possible.
1970 Taken in use as floating museum vessel at Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven. Named RAU IX.
2005
Became a preserved ship.
2021 Still existing as museum vessel.

 

 

           

Kilde: Dnv, Lloyd’s, Starke, Dansk skibsliste, Dag Bakka Jr. boka Hvalfangsten, Eventyret Tar Slutt av Dag Bakka Jr.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 05/10-2021 (SN)