TBG10919510120001 KJAPP som SOUTHERN JESTER. Bilde fra boka From 70 North to 70 South by Graeme Somner.

 

1951 DS/Hvalfanger KJAPP (TBG109195101)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, hvalfanger
steam ship, whale catcher.

Off. nr.:

5335450

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Tønsberg

Byggeår (year built):

1950/11

Bnr (Sno).:

1434

Bygger (yard):

A. & J. Inglis Ltd, Panmure Yard, Glasgow, Scotland.

Eier (owner):

Hvalfangerselskapet Antarctic A/S, Tønsberg.

Disponent (manager):

Anton von der Lippe, Tønsberg.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Hvalfanger.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

586 brt, 197 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 167,3’-B: 29,7’-D: 16,7’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

1984 Installert: 1 azimuth thruster forut.
1 side thruster akter.

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LAJO / LGDJ

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), compound. 4-sylinder, syl. diam.: 2 x 14,2”–2 x 34,3”, slag/stroke: 32,5”. 286 NHK. Bygget av Rankin & Blackmore Ltd, Greenock, Scotland.

Fart/forbr.(speed/cons.):

13,5 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

1984 Installert: 2 dieselgen., hver 138 kW.
1 dieselgen. 44 kW.

Tot. el. kraft (el. power):

320kW/230VAC/50Hz.

Kjeler (boilers):

2 dampkjeler (boilers), hver med dia.: 14,8’ x 11,9 og 3 fyrganger. Samlet heteflate 4.820 ft². Arbeidstrykk 220 psi. Bygget av Rankin & Blackmore Ltd, Greenock, Scotland.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1950 Bygget som hvalfanger KVINT av A. & J. Inglis Ltd, Panmure Yard, Glasgow, Scotland for Falkland Shipowners Ltd (Anton von der Lippe, Tønsberg), London, England. Sjøsatt 28/09, ferdigstilt i november. I fangst for Flk ANTARCTIC sesongen 50/51.
1951 Solgt i oktober til Hvalfangerselskapet Antarctic A/S (Anton von der Lippe), Tønsberg. Omdøpt til KJAPP. I fangst for Flk ANTARCTIC sesongen 51/52.
1952 Solgt i august til The South Georgia Co.
Ltd (Chr. Salvesen & Co.), Leith, Scotland. Omdøpt til SOUTHERN JESTER.
Fanget fra Leith Harbour landstasjon på Syd Georgia fram til og med sesongen 60/61.
1961 I fangst for Flk SOUTHERN HARVESTER i sesongen 61/62.
1962 Lagt opp i Melsomvik, Tønsberg.
1964 Solgt i september til A/S Kvint (Torleif Jensen, Høllen i Søgne), Kristiansand. Ombygget til motordrevet lasteskip.
1966 Tilbakelevert. Installert: 1 dieselmotor Alpha. 2-takt/enkltv., 6-sylinder, syl. dim.: 230 x 400 mm. 480 BHK. Bygget i 1952 av Alpha Diesel A/S, Frederikshavn, Danmark. Omdøpt til KVINT.
1975 Ny maskin installert: 1 dieselmotor, Alpha. 2-takt/enkltv., 8-sylinder, syl. dim.: 230 x 400 mm. 420 BHK. Bygget i 1957 av Alpha Diesel A/S, Frederikshavn, Danmark.
1977
Solgt til Partrederi Kvint (Leif Helgesen, Søgne), Kristiansand. Omdøpt til KVINTESS.
1978 Solgt i april til Partrederiet Kvint (Raymond Berentsen), Kristiansand.
1980 Solgt i november til Kommandittselskapet Berentsen & Helgesen A/S I, Søgne, Kristiansand.
1981 Solgt i juli til A/S Birting, Ålesund. Ombygd til Stand-by-fartøy. Ny tonnasje: 871 brt, 526 nrt.
1983 Solgt 15/02 til Nils Høyland, Steinsland, Kristiansand.
Videresolgt 01/03 til Simon Møkster, Stavanger. Omdøpt til STRIL HVAL.
1984
Ombygget til Standby fartøy ved H. & E. Nordtveit Skibsbyggeri, Nordtveitgrend. Installert ny maskin: 1 dieselmotor, Deutz. 4-takt/enkltv., 6-sylinder, syl. dim.: 240 x 280 mm. 1.596 BHK ved 1.000 o. min. giret til 213 o. min. på propellaksel. Bygget av Klöckner-Humbolt-Deutz A. G., Köln, Vest-Tyskland.
1990 Ommålt: 588 brt, 176 nrt.
1993
Solgt i september til Simon Møkster Shipping A/S, Stavanger.
2001 Solgt 24/09 til Team Møkster A/S (Simon Møkster Shipping A/S), Stavanger.
2007 Solgt 09/07 til Møkster Safety A/S (Simon Møkster Shipping A/S), Stavanger.
2010 Solgt 01/02 til Solgt til Sp/F Northern Survey (NT Offshore ApS), Torshavn, Færøyene. Omdøpt til KAROLINE.
2016
Northern Survey Aps, Hadsten, Danmark ble managers 05/10.
2020 Omdøpt til NORTHERN KAROLINE 01/06. Registrert i DIS.
2021 Fremdeles i drift 11/05.

 

 

History in English:

1950 Built as whale catcher KVINT at A. & J. Inglis Ltd, Panmure Yard, Glasgow, Scotland for Falkland Shipowners Ltd. (Anton von der Lippe, Tønsberg), London, England. Launched 28/09, completed in November. Catched for Flk ANTARCTIC the season 50/51.
1951 Sold in October to
Hvalfangerselskapet Antarctic A/S (Anton von der Lippe), Tønsberg. Renamed KJAPP.
Catched for Flk ANTARCTIC the season 51/52.
1952 Sold in August to
The South Georgia Co. Ltd (Chr. Salvesen & Co.), Leith, Scotland. Renamed SOUTHERN JESTER.
Catched from the shore station
Leith Harbour on South Georgia to season 60/61.
1961 Catched for Flk SOUTHERN HARVESTER season 61/62.
1962 Laid up at Melsomvik, Tønsberg.
1964 Sold in September to A/S Kvint (Torleif Jensen, Høllen i Søgne), Kristiansand. Converted to cargo vessel.
1966 Re-delivered. Installed: 1 diesel engine, Alpha. 2-stroke/s.a., 6-cylinder, cyl. dim.: 230 x 400 mm. 480 BHK. Built in 1952 by Alpha Diesel A/S, Frederikshavn, Denmark. Renamed KVINT.
1975 Installed new engine: 1 diesel engine, Alpha. 2-stroke/s.a., 6-cylinder, cyl. dim.: 230 x 400 mm, 420 BHK. Built in 1957 by Alpha Diesel A/S, Frederikshavn, Denmark.
1977 Sold to Partrederi Kvint (Leif Helgesen, Søgne), Kristiansand. Renamed KVINTESS.
1978 Sold in April to Partrederiet Kvint (Raymond Berentsen), Kristiansand.
1980 Sold in November to Kommandittselskapet Berentsen & Helgesen A/S I, Søgne, Kristiansand.
1983 Sold 15/02 to Nils Høyland, Steinsland, Kristiansand.
Re-sold 01/03 to Simon Møkster, Stavanger. Renamed STRIL HVAL.
1984
Converted to Stand by vessel at H. & E. Nordtveit Skibsbyggeri, Nordtveitgrend.
Installed new engine: 1 diesel engine, Deutz. 4-stroke/s.a., 6-cylinder, cyl. dim.: 240 x 280 mm. 1.596 BHP at 1.000 rpm geared to 213 rpm on propellershaft. Built by Klöckner-Humbolt-Deutz A. G., Kôln, West Germany.
1990 Remeasured: 588 grt, 176 nrt.
1993
Sold in September to Simon Møkster Shipping A/S, Stavanger.
2001 Sold 24/09 to Team Møkster A/S (Simon Møkster Shipping A/S), Stavanger.
2007 Sold 09/07 to
Møkster Safety A/S (Simon Møkster Shipping A/S), Stavanger.
2010
Sold 01/02 to Sp/F Northern Survey (NT Offshore ApS), Torshavn, the Faroe Islands. Renamed KAROLINE.
2016
Northern Survey Aps, Hadsten, Denmark became managers 05/10.
2020 Renamed NORTHERN KAROLINE 01/06. Registered in DIS.
2021 Still in service 11/05.

 

 

           

Kilde: Dnv, Lloyd’s, Starke, Dag Bakka Jr. boka Hvalfangsten, Eventyret Tar Slutt av Dag Bakka Jr.
boka Seilas i Hvit Sektor, Tilbakeblikk på Simon Møksters livsverk, boka From 70 North to 70 South by G. Somner.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
.
Sist oppdatert: 05/10-2021 (SN)