TBG10919510320001 KRASS. Bilde fra P. E. Olsens samling.

 

1951 DS/Hvalfanger KRASS (TBG109195103)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, hvalfanger
steam ship, whale catcher.

Off. nr.:

5335462

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Tønsberg

Byggeår (year built):

1951/11

Bnr (Sno).:

79

Bygger (yard):

A/S Pusnæs mekaniske Verksted, Arendal / Kaldnes mekaniske Veksted, Tønsberg.

Eier (owner):

Hvalfangerselskapet Antarctic A/S, Tønsberg.

Disponent (manager):

Anton von der Lippe, Tønsberg.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Hvalfanger.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

478 brt, 153 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 158,8’-B: 29,1’-D: 17,0’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

1974 Installed: 1 side truster forut.
1 side truster akter.

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LDQQ / LDVK

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), compound. 4-sylinder, syl. diam.: 2 x 13,8”–2 x 32,3”, slag/stroke: 30,5”. 321 NHK. Bygget av Kaldnes mekaniske Verksted, Tønsberg.

Fart/forbr.(speed/cons.):

14,5 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boilers):

2 vannrørskjeler (vater tube boilers), med overheter. Samlet heteflate 5.920 ft². Arbeidstrykk 250 psi. Arbeidstrykk overheter 220 psi. Bygget av Foster Wheeler Corporation, New York, NY, USA.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1951 Bygget som hvalfanger KRASS av A/S Pusnæs mekaniske Verksted, Arendal. Ferdigstilt i november ved Kaldnes mekaniske Verksted, Tønsberg for Hvalfangerselskapet Antarctic A/S (Anton von der Lippe), Tønsberg. I fangst for Flk ANTARCTIC sesongen 51/52.
1952 Solgt i august til The South Georgia Co. Ltd (Chr. Salvesen & Co.), Leith, Scotland.
Omdøpt til SOUTHERN JOKER.
Fanget fra landstasjonen Leith Harbour, Syd Georgia til sesongen 59/60.
1960 Fanget for Flk SOUTHERN VENTURER til sesongen 61/62.
1962 Lagt opp i Melsomvik, Tønsberg.
1963 Solgt i september til Ingolf Møgster Partrederi, Kolbeinsvik, Bergen.
1964 Ombygget til motordrevet fiskefartøy ved Fitjar mekaniske Verksted, Fitjar. Installert: 1 dieselmotor, Wichmann. 2-takt/enkltv., 7-sylinder, syl. dim.: 280 x 400 mm. 1.050 BHK ved 350 o. min. Bygget av Wichmann Motorfabrikk A/S, Rubbestadneset. Ny tonnasje:
492 brt, 204 nrt. Omdøpt til HARDHAUS (H-9-AV).
1970 Forlenget. Ny tonnasje: 492 brt, 204 nrt.
Nye mål: L: 175,7’-B: 29,1’-D: 17,2’.
1974 Ombygget. Ny motor i
nstallert: 1 dieselmotor , Wichmann 7AX. 2-takt/enkltv., 7-sylinder, syl. dim.: 300 x 450 mm. 1.925 BHK. Bygget av Wichmann Motorfabrikk A/S, Rubbestadneset. Ny tonnasje: 652 brt, 347 nrt. Nye mål: L: 179,2’-B: 29,1’-D: 15,1’.
1985 Solgt i desember til
Partrederiet Harto (Tor Bergtun, Sandøy), Molde. Omdøpt til HARTO (M-61-SØ).
1988 Solgt i august til Ludvik Gjendemsjø, Brattvåg, Molde. Omdøpt til GRETE KRISTIN (M-300-H).
1991 Eieren flyttet til Svolvær. Nytt fiskeri no. (N-2-V).
1994 Ommålt i juli:
702 brt, 210 nrt.
1996 Omdøpt til
KLARING (N-2-V) i mai.
1997 Solgt i januar til Nykvote A/S (Egil Sørheim, Halsa), Bodø. (N-500-ME).
1998 Solgt i mars til Norwegian Fishery Developement Co. A/S (Terje Engø, Flaktveit), Bodø. Omdøpt til KIRSTI.
2002
Solgt i februar til ukjent eier i Uruguay.
2006 Skal være observert i Havana, Cuba etter hun stakk fra Vest-Afrika til Las Palmas, Kanariøyene, Spania etter hun var arrestert i Marokko.
2011 Står fremdeles i Lloyd’s, uten eier og flagg. Er ikke i Equasis. Skjebne ukjent.

 

 

History in English:

1951 Built as whale catcher KRASS at A/S Pusnæs mekaniske Verksted, Arendal. Completed in November by Kaldnes mekaniske Verksted, Tønsberg for Hvalfangerselskapet Antarctic A/S (Anton von der Lippe), Tønsberg. Catched for Flk ANTARCTIC seasons 51/52.
1952 Sold in August to
The South Georgia Co. Ltd (Chr. Salvesen & Co.), Leith, Scotland. Renamed SOUTHERN JOKER.
Catched from the shore station Leith Harbour, South Georgia until season 59/60.
1960 Catched for Flk SOUTHERN VENTURER until season 61/62.
1962 Laid up in Melsomvik, Tønsberg.
1963 Sold in September to Ingolf Møgster Partrederi, Kolbeinsvik, Bergen.
1964 Converted to motor fishing vessel by Fitjar mekaniske Verksted, Fitjar.
Installed: 1 diesel engine, Wichmann. 2-stroke/s.a., 7-cylinder, cyl. dim.: 280 x 400 mm. 1.050 BHP at 350 rpm. Built by Wichmann Motorfabrikk A/S, Rubbestadneset. New tonnage: 492 grt, 204 nrt. Renamed HARDHAUS (H-9-AV).
1970 Lengthened. New tonnage: 492 grt, 204 nrt.
New measurements: L: 175,7’-B: 29,1’-D: 17,2’.
1974 Re-built. New engine installed: 1 diesel engine, Wichmann 7AX. 2-stroke/s.a., 7-cylinder, cyl. dim.: 300 x 450 mm. 1.924 BHK. Built by Wichmann Motorfabrikk A/S, Rubbestadneset. New tonnage: 652 grt, 347 nrt.
New measurements: L: 179,2’-B: 29,1’-D: 15,1’.
1985 Sold in December to Partrederiet Harto (Tor Bergtun, Sandøy), Molde. Renamed HARTO (M-61-SØ).
1988 Sold in August to Ludvik Gjendemsjø, Brattvåg, Molde. Renamed GRETE KRISTIN (M-300-H).
1991 The owner relocated to Svolvær. New fishing reg no. (N-2-V).
1994 Re-measured in July: 702 grt, 210 nrt.
1996 Renamed
KLARING (N-2-V) in May.
1997 Sold in January to Nykvote AS (Egil Sørheim, Halsa), Bodø (N-500-ME).
1998 Sold in March to Norwegian Fishery Developement Co. A/S (Terje Engø, Flaktveit), Bodø. Renamed KIRSTI.
2002
Sold in July to unknown owner in Uruguay.
2006 Observed in Havana, Cuba after she run away from West-Africa to Las Palmas, Canary Islands, Spain after she was arrested in Morocco.
2011 Still in Lloyd’s, without owner and flag. She is not in Equasis.
Fate unknown.

 

 

           

Kilde: Dnv, Lloyd’s, Starke, Dag Bakka Jr. boka Hvalfangsten, Eventyret Tar Slutt av Dag Bakka Jr.
boka From 70 North to 70 South by G. Somner, Grim-Are Bergtun.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
.
Sist oppdatert: 06/10-2021 (SN)