TBG11119630120001 BELLO. Bilde via Per Sundfær.

 

1963 MT BELLO (3) (TBG111196301)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip tanker
motor ship, tanker.

Off.no:

5401596

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Tønsberg

Byggeår (year built):

1963/10

Bnr (Sno).:

14/48/542

Bygger (yard):

A/S Tangen Verft, Kragerø / A/S Stord Verft, Leirvik, A/S Akers
Verft, Oslo.

Eier (owner):

I/S Bello, Tønsberg.

Disponent (manager):

Georg Vefling, Tønsberg.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Tankskip for oljelast.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

43.490 tdw, 26.805 brt, 16.514 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 213,4m-Lbp: 204,3m-B: 29,4m-D: 15,2m-Dypg.: 11,354m.

Lasthåndtering
(cargo handling.):

 

Kjølemaskineri.
(Ref. machinery.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kjenningssignal:

LCPK.

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dieselmotor, Burmeister & Wain 884-VT2BF-180. 2-
takt/enkltv., 8-
sylinder, syl. dim.: 8400 x 1.500 mm. 16.800
BHK. Bygget av
A/S Akers Verft, Oslo.

Fart/forbr. (speed/cons.):

16,5 knop. Bunkerskapasitet 2.800 t (hvf), 170 t(do).

Hjelpemaskineri (aux):

2 dieselgen. hver 460 kW.

Tot. el. kraft (el. power):

920kW/440-220VAC/60Hz.

Kjele(r) (boiler):

2 hjelpekjeler (aux. boilers).
1 exh. kjel (economiser).

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1963 Bygget som BELLO av A/S Tangen Verft, Kragerø / A/S
Stord Verft, Leirvik og A/S Akers Verft, Oslo for I/S Bello
(Georg Vefling), Tønsberg. Sjøsatt 05/04, levert 29/10.
1970 Solgt til Sicula Oceanica S.A. (Fratelli Grimaldi Armatori, Genova, Italia), Palermo, Italia.
1972 Fikk brann ombord 16/12 ca. 8 nm nord for Corsica, Frankrike mens hun var på reise fra La Skhirra, Tunis til Genova med 46.000 t råolje. Brannen førte til eksplosjon i nr. 3 tank. Skipet brant kraftig, fikk slagside og lå med baugen under vann. Mannskapet på 36 hoppet overbord og ble tatt opp av 2 trålere og norske TT CLEMENTINE CHURCHILL. Alle uskadet og satt i land i Leghorn, Italia. Fortsatt i brann ble hun tatt under slep av 3 taubåter og ankret ved Cala della Mortola på nordøstre Capraia øya øst for Corsica hvor brannen fikk brenne ut. Ca. 15.000 t olje brant opp og rant ut i havet.
Vraket ble slept til Porto Azurro, Elba, Italia hvor noe av oljen ble losset. Deretter slept til La Spezia, Italia for å losse resten.
Erklært totalt tap. Vraket solgt til Micoperi S.p.A., Trieste, Italia.
1973 Vraket slept til Arsenale Triestino-San Marco S.p.A., Trieste og bygget om til kranfartøy. Ny baug og forskip. 1 Clyde kran 76-DE 220+35+30 med samlet løftekapasitet 2.550 t installert. Ny tonnasje: 27.199 tdw, 26.130 brt, 7.057 nrt. Nye dim.: Loa: 182,84m-Lbp: 173,97m-B: 35.34m-D: 15,09m-Dypg.: 11,024m. Ferdig ombygget 01/12 og satt i fart som MICOPERI 26.
1981 Solgt til
Raymond Offshore Constructors Inc., Panama. Omdøpt til SIRIUS III.
1986 Solgt til National Petroleum Construction Co., Ltd., Abu
Dhabi, UAE. Omdøpt til HLS-2000.
2019 Fremdeles i bruk 26/01.

 

 

History in English:

1963 Built as BELLO at A/S Tangen Verft, Kragerø / A/S Stord Verft, Leirvik and A/S Akers Verft, Oslo for I/S Bello (Georg Vefling), Tønsberg. Launched 05/04, delivered 29/10.
1970 Sold to Sicula Oceanica S.A. (Fratelli Grimaldi Armatori, Genova, Italy), Palermo, Italy.
1972 Caught fire 16/12 abt. 8 nm North of Corsica, France whilst on a voyage from La Skhirra, Tunis to Genova with 46.000 t crude oil. The fire caused an explosion in nr. 3 tank. The vessel burned fiercely, listed heavyly with ther bow submerged. The crew of 36 jumped into the sea and were picked up by 2 trawlers and Norwegian TT CLEMENTINE CHURCHILL. All unhurt and landed at Leghorn, Italy. The burning vessel was towed by three tugs and anchored at Cala della Mortola, Northeast on Capraia Island East of Corsica where the fire burned out by itself. About 15.000 t oil burned and spilled out into the sea.
The wreck was then towed to Porto Azurro, Elba, Italy where some oil was discharged. Then she was towed to La Spezia, Italy for discharging the rest of her cargo. Declared a total loss. Wreck sold to Micoperi S.p.A., Trieste, Italy.
1973 Wreck towed to Arsenale Triestino-San Marco S.p.A., Trieste coverted to a crane vessel. New bow and fore ship. 1 Clyde crane 76-DE 220+35+30 with total lifting capacity 2.550 t installed. New tonnage: 27.199 tdw, 26.130 grt, 7.057 nrt. New dim.: Loa: 182,84m-Lbp: 173,97m-B: 35.34m-D: 15,09m-Draught: 11,024m. Conversion completed 01/12 and in trade as MICOPERI 26.
1981 Sold to Raymond Offshore Constructors Inc., Panama.
Renamed SIRIUS III.
1986 Sold to National Petroleum Construction Co., Ltd., Abu
Dhabi, UAE. Renamed HLS-2000.
2019 Still in use 26/01.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 17/05-2013 (PS)

TBG11119630120002 BELLO. Bilde via Allan Rafn.

TBG11119630120003 BELLO. Bilde via Allan Rafn.

TBG11119630120004 BELLO. Bilde via Allan Rafn.

TBG11119630120005 BELLO som HLS_2000. Bilde via Per Sundfær.

TBG11119630155001 BELLO. Bilde via Allan Rafn.

TBG11119630155002 BELLO. Bilde via Allan Rafn.

TBG111196301255003 BELLO. Bilde via Allan Rafn. Fra venstre elektriker, 2. maskinist, 3. maskinist og maskinsjef.

 

TBG11119630155004 BELLO. Bilde via Allan Rafn.

TBG11119630155005 BELLO. Bilde via Allan Rafn.

 

TBG11119630155006 BELLO. Bilde via Allan Rafn.