TBG11718980120001 BYGDIN. Bilde fra boka Fraktefarten i Moster av Dag Bakka jr..

1898 DS BYGDIN (TBG117189801)

 

WARSAILORS

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods / Steam ship, general cargo.

ID. No.:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Tønsberg

Byggeår (year built):

1898

Bnr (Sno).:

9

Bygger (yard):

Porsgrunds Mekaniske Værksted, Porsgrund.

Eier (owner):

Tønsberg & Hortens Dampskibsselskab, Tønsberg.

Disponent (manager):

Peder Johannessen, Tønsberg.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

90 tdw, 95 brt., 54 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 86,7’ - B: 16,1’ - D: 8,5’.

Lasthåndtering
(cargo handling.)

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LDBM

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocation), 2-sylinder compound. 70 IHK. Bygget av Porsgrund Mekaniske Værksted, Porsgrund.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 dampkjel.

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1898 Bygget som BYGDIN av Porsgrunds Mekaniske Værksted, Porsgrund for Gunnar Knudsen, Borgestad, for bruk på Telemarkskanalene.
1898 Solgt til Tønsberg & Hortens Dampskibsselskab (Peder Johannessen), Tønsberg. Brukt i fart Oslo–Vestfold.
1915 Ar. Andersen, Tønsberg ble manager.
1921 Peder Johannessen, Tønsberg ble manager.
1940 Hjemmeflåten.
1952 Lagt opp.
1954 Solgt til Johan Bjørge, Tønsberg. Ombygget til motorskip. Ommålt: 90 tdw, 91 brt, 52 nrt. Brukt i fart Oslo–Vestfold.
1959 Solgt til P/R Einar Aase, Håvikvåg, Mosterhamn. Samme fartsområdet.
1961 Solgt til P/R Darre Brecke, Oslo. Samme fartsområdet.
1974 Sank i mars ved Grønlia i Oslo. Hevet og reparert.
1974–1982 På charter til Olle Hector, Oslo. Fortsatte i samme fartsområde samt mellom øyene i Oslofjorden. Typiske laster var tømmer, gjødsel, korn og tran fra fabrikken ved Hustaøya til havner rundt Oslofjorden for eksport.
1983 Solgt i september til ukjente eiere i West India.
1991 Ble observert i St. Martens i november.

 

 

History in English:

1898 Built as BYGDIN by Porsgrunds Mekaniske Værksted, Porsgrund for Gunnar Knudsen, Borgestad, for use in the Telemark Canal.
1898 Sold to Tønsberg & Hortens Dampskibsselskab (Peder Johannessen), Tønsberg.
Sailed between Oslo and Vestfold.
1915 Ar. Andersen, Tønsberg became manager.
1921 Peder Johannessen, Tønsberg became manager.
1940 Home fleet.
1952
Laid up.
1954 Sold to Johan Bjørge, Tønsberg. Converted to motorship. Re-measured: 90 tdw, 91 brt, 52 nrt. Traded Oslo–Vestfold.
1959 Sold to P/R Einar Aase, Håvikvåg, Mosterhamn. Same trade.
1961 Sold to P/R Darre Brecke, Oslo. Same trade.
1974 Sank in March near Grønlia in Oslo. Raised and repaired.
1974-1982 On charter to Olle Hector, Oslo.
Continued in the same trade, but also between the islands around Oslofjord. Typical cargo was lumber, fertilizer, grain, and cod liver oil from the factory at Hustadøya to ports around Oslofjord for export.
1983 Sold in September to unknown owner in the West Indies.
1991 Observed in St. Martens in November.

 

 

             

Kilde: Fraktefarten i Moster v/ Dag Bakka Jr.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 14/09-2020 (SN/PS)