TBG11719130120001 KIM. Bilde via Steinar Norheim.

1913 DS KIM (TBG117191301)

 

WARSAILORS

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods / Steam ship, general cargo.

ID. No.:

5616843

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Tønsberg

Byggeår (year built):

1913/03

Bnr (Sno).:

849

Bygger (yard):

W. G. Armstrong, Whitworth & Co. Ltd., Newcastle, UK.

Eier (owner):

A/S Atlas, Tønsberg.

Disponent (manager):

Peder Johannessen, Tønsberg.

Beskrivelse: http://exchange.dnv.com/BxWmWeb/VesselInfoRegistry/img/MalteseCross.gifKlasse (Class).:

DnV +1 A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

11.000 tdw, 5.857 brt, 3.349 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 445,5' - B: 57,5' - D: 24,7'

Lastehandterings syst. (cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

MJBT (LHIA etter 1934)

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocation), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 27”–45”–75”, slagl./stroke: 48”. 890 NHK. Bygget av North Eastern Marine Engineering Co. Ltd., Newcastle, UK.

Fart/forbr.(speed/cons.):

10 Knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 x dampkjel (boiler), dim.: 15,8' x 12,2' med 3 fyrganger.

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Bysseutstyr
(galley equipment):

 

 

 

Historikk:

1913 Bygget som DS KIM ved W. G. Armstrong, Whitworth & Co. Ltd., Newcastle, UK for A/S D/S Kim (B. Johannesen og Peder Johannesen), Tønsberg. Sjøsatt 21/01, ferdigstilt i mars.
1917 Solgt til B. Stolt-Nielsen, Haugesund. Omdøpt til BALTO.
1924 Solgt i slutten av året til D/S A/S O. A. Knutsen, Haugesund for NOK 1.450.000.
1925 Registrert under nye eier 28/1. Omdøpt til SUDERØY.
1929 Ombygget til hvalkokeri ved Kaldnes Mekaniske Verksted, Tønsberg. Eierselskapet bytter navn til Hvalfanger-A/S Suderøy.
1931 I sesongen 1931/32 i opplag i Haugesund.
1934 Under arbeid 18/07 ved Haugesund Mekaniske Verksted A/S, Haugesund, var det en ulykke hvor 3 arbeidere mistet livet av gassforgiftning. Samme år ombygget med opphalingsslipp akter ved Rosenberg Mekaniske Verksted, Stavanger i 1934. Ny måling, 6198 brt.
1937 Gikk i tankfart fra april til juni. Gjennomgikk nye ombygginger ved NV Amsterdamsche Droogdok, Amsterdam, Nederland. Ny bruttotonnasje: 7.592. Samtidig ble kjelene ombygget for oljefyring. Ferdig i august.
1940 Nortraship ble manager. Benyttet som transport skip for tropper og varer mellom Storbritannia og Amerika under hele krigen.
1944 Deltok som transportskip for kokeriet SIR JAMES CLARK ROSS (2) i sesongen 1944/45.
1945 Levert tilbake til eiere i oktober i Halifax, NS, Canada. Utrustet for hvalfangst og deltok i fangst igjen sesongen 1945/46 sammen med fem hvalbåter.
1950 Gjennomgikk en stor modernisering i Bremen, Vest-Tyskland. Nye kjeler installert.
1958 Siste hvalfangst sesongen for SUDERØY i 1958/59.
1959 Solgt med seks hvalbåter (SUDERØY XI, XII, XIV, XV, XVI and XVII) til Norges Hvalfangstforbund, Sandefjord for NOK 7.746.150. Gikk i opplag i Gonvika ved Sandefjord.
1961 Solgt sammen med hvalbåter for GBP 95.000 til Anders Jahres Rederi A/S, Marian A/S & Toba A/S (Anders Jahre), Sandefjord. Omdøpt til JALINGA Fremdeles opplagt i Sandefjord. Hvalkvoten ble benyttet for A/S Kosmos sine kokerier.
1964 Solgt for GBP 75.000 til Eisen & Metall AG, Hamburg, Vest-Tyskland for hugging. Ankom 29/05 Bremerhaven, Vest-Tyskland under slep av to taubåter.

 

 

History in English:

1913 Built as SS KIM at W. G. Armstrong, Whitworth & Co. Ltd., Newcastle, UK for A/S D/S Kim (B. Johannesen og Peder Johannesen), Tønsberg. Launched 21/01, completed in March.
1917 Sold to B. Stolt-Nielsen, Haugesund. Renamed BALTO.
1924 Sold at years end to D/S A/S O. A. Knutsen, Haugesund for NOK 1.450.000.
1925 Registered for new owner 28/1. Renamed SUDERØY.
1929 Converted to Whale factory at Kaldnes Mekaniske Verksted, Tønsberg. Owners company renamed Hvalfanger-A/S Suderøy.
1931 1931/32 season laid up at Haugesund.
1934 During work 18/07 at Haugesund Mekaniske Verksted A/S, Haugesund, an accident caused three mens lives from gas poisoning. Converted the same year at Rosenberg Mekaniske Verksted, Stavanger with new slipway aft. New gross tonnage 6.198.
1937 Traded as a tanker from April to July. Further conversions at NV Amsterdamsche Droogdok, Amsterdam, Nederland. New tonnage: 7.592 brt. Boilers converted to oilburning. Completed in August.
1940 Nortrahips became managers. Used in troops and cargo freigther between Great Britain and United States of America during the war.
1944 Sailed as cargoship for Whale factory SIR JAMES CLARK ROSS (2) in the 1944/45 season.
1945 Returned to owners in October at Halifax, NS, Canada. Equipped for Whaling and participated in whaling with 5 whalers for the 1945/46 season.
1950 Refitted and modernized at Bremen, West Germany. New boilers installed.
1958 Last whaling season for SUDERØY in 1958/59.
1959 Sold with Whalers (SUDERØY XI, XII, XIV, XV, XVI and XVII) to Norges Hvalfangstforbund, Sandefjord for NOK 7.746.150. Laid up at Gonvika, Sandefjord.
1961 Sold with Whalers for GBP 95.000 to Anders Jahres Rederi A/S, Marian A/S & Toba A/S (Anders Jahre), Sandefjord. Renamed JALINGA Still laid up at Sandefjord. Whale quota transferred to A/S Kosmos Whale factories.
1964 Sold for GBP 75.000 to Eisen & Metall AG, Hamburg, West Germany for demolition. Arrived 29/05 at Bremerhaven, West Germany in tow by two tugs.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, L.M. Bjørkelund “Våre Gamle Skip”, Tormod Ringdal..
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 30/09-2010 (SN/PS)