TBG11819280220001 STROMBUS. Bilde via tynebuiltships.

 

1928 DS/Flk STROMBUS (TBG118192802)

 

warsailors

 

 

 

 

Type:

Dampskip, hvalkokeri
steam ship, whale factory ship.

Off. nr.:

1112650

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Tønsberg

Byggeår (year built):

1900/01

Bnr (Sno).:

695

Bygger (yard):

Armstrong, Whitworth & Co. Ltd, Low Walker, Newcastle,
England.

Eier (owner):

Hvalfanger-A/S Africa, Tønsberg.

Disponent (manager):

Waalman & Bugge, Tønsberg.

Klasse (Class).:

Lloyd,s +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

6.133 brt, 3.606 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 410,0’-B: 52,1’-D: 32,2’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

6 åpne koker.
22 trykk koker.
1 Hartmann koker.
5
De-Laval hvalolje separatorer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LGRH / LCPN

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder,
syl. diam.: 26,5"–46,0"–77,0", slag/stroke: 48,0". 531 NHK.
Bygget av North Eastern Marine Engineering Co. Ltd,
Wallsend-on-Tyne, Newcastle, England.

Fart/forbr.(speed/cons.):

9,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boilers):

3 dampkjeler (boilers), hver med 4 fyrganger. Samlet
heteflate 8.070 ft2. Arbeidstrykk 180 psi.
Bygget av North
Eastern Marine Engineering Co. Ltd, Wallsend-on-Tyne,
Newcastle, England.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1899 Bygget som STROMBUS av Armstrong, Whitworth & Co. Ltd, Low Walker, Newcastle, England for Shell Transport & Trading Co. Ltd (Sir Marcus Samuel & Co.), London, England. Sjøsatt 18/11. Gudmor Lady Samuel. Da hun ble sjøsatt var hun det største tankskipet i verden.
1900 Ferdigstilt i januar.
1907 Solgt til Anglo-Saxon Petroleum Co. Ltd, London.
1917 Torpedert 04/06 i Middelhavet. Kom seg til havn og ble reparert.
1921 Nye kjeler installert: 3 dampkjeler, hver med 3 fyrganger. Samlet heteflate 7.500 ft2. Arbeidstrykk 186 psi.
1925 Solgt til Compañia Ballenera del Peru Lda (A/S Tønsberg Hvalfangeri, Hans Borge, Tønsberg), Callao, Peru. Ombygget til flyende hvalkokeri. I fangst ved Paracas Bay, Peru for Compañia Ballerena Del Peru til 1927.
1928 Solgt til Hvalfanger-A/S Africa (Waalman & Bugge), Tønsberg.
Brukt som hjelpekoke og transportbåt for landstasjonen ved Walvis Bay, Syd-Vest-Afrika i 1928/29.
1930 Registrerings havn endret til Sandefjord. Bjarne Gundersen, Sandefjord ble managers i juni.
1933
Solgt i august til Hvalfanger-A/S Africa (Frihjof Bettum), Sandefjord.  
1934 Registrerings havn endret til Tønsberg. Harald Waalman, Tønsberg ble managers i august.
1935 Solgt i November for NOK 660.000 sammen med 4 hvalbåter og en del aksjer i landstasjonen ved Walvis Bay, Syd-Vest-Afrika til A/S Sevilla (Chr. Salvesen & Co., Leith, Scotland). Registrert i Tønsberg med Onesimus Andersen, Tønsberg som managers.
1936 Utstyrt ved opphalingsslipp akterut ved Palmer’s Shipbuliding & Iron Co. Ltd, Hebburn, England fra 07/06 te 03/11. Også en kjele til installert: 1 dampkjele med 4 fyrganger. Heteflate 2.881 ft2. Arbeidstrykk 186 psi. (Samlet heteflate er nå 10.381 ft2.) Utleid til South Georgia Co.
Ltd (Chr. Salvesen & Co.), Leith.
1940 WW II–Nortraship ble managers i april.
Minesprengt 27/10 utenfor Swansea, Wales i posisjon 51.33.48N-03.56.48V. Satt på land nær Mumles Head, Wales, men brakk i to 30/10 under en sterk storm. Forparten sank, mens akterskipet fremdeles sto på grunn. Skipet var på reise fra Swansea, Wales til South Georgia i ballast.
1942 Akterskipet bragd flott og hogget ved Thos. W. Ward Ltd, Briton Ferry, Wales.

 

 

History in English:

1899 Built as STROMBUS by Armstrong, Whitworth & Co. Ltd, Low Walker, Newcastle, England for Shell Transport & Trading Co. Ltd (Sir Marcus Samuel & Co.), London, England. Launched 18/11. God mother Lady Samuel. When launched she was the largest tanker in the world.
1900 Completed in January,
1907 Sold to Anglo-Saxon Petroleum Co. Ltd, London.
1917 Torpedoed 04/06 in the Mediterranean. Reached port and repaired.
1921 New boilers installed: 3 boilers, each with 3 furnaces. Total heating surface 7.500 ft2. Working pressure 186 psi.
1925 Sold to Compañia Ballenera del Peru Lda (A/S Tønsberg Hvalfangeri, Hans Borge, Tønsberg), Callao, Peru. Converted to a floating whale factory ship. Waling at Paracas Bay, Peru for Compañia Ballerena Del Peru until 1927.
1928 Sold to Hvalfanger-A/S Africa (Waalman & Bugge), Tønsberg.
Used as auxiliary factory/transport in conjunction with shore station at Walvis Bay, South-West Africa in 1928/29.
1930 Port of registry changed to Sandefjord. Bjarne Gundersen, Sandefjord became managers in June.
1933 Sold in August to Hvalfanger-A/S Africa (Frihjof Bettum), Sandefjord.
1934 Port of registry changed to Tønsberg. Harald Waalman, Tønsberg became managers in August.
1935 Sold in November for NOK 660.000 together with 4 catchers and a part share in Walvis Bay whaling station, South-West Africa to A/S Sevilla (Chr. Salvesen & Co., Leith, Scotland). Registered in Tønsberg with Onesimus Andersen, Tønsberg as managers.
1936 Fitted with a stern slip at Palmer’s Shipbuliding & Iron Co. Ltd, Hebburn, England from 07/06 to 03/11. Also one more boiler installed: 1 boiler, with 4 furnaces. Heating surface 2.881 ft2. Working pressure 186 psi. (Total heating surface is now 10.381 ft2. Hired out to South Georgia Co. Ltd (Chr. Salvesen & Co.), Leith.
1940
WW II–Nortraship became managers in April.
Mined 27/10 off Swansea, Wales in position 51.33.48N-03.56.48W whilst on a voyage from Swansea to South Georgia in ballast. Beached near Mumles Head, Wales, but broke in two 30/10 in a strong gale. The fore part sank and the aft part remained aground.
1942 The aft part refloated and broken up by Thos. W. Ward Ltd, Briton Ferry, Wales.

 

 

TBG11819280120002 STROMBUS. Bilde via tynebuiltships.

           

Kilde: Dnv, Lloyd’s, Starke, Dag Bakka Jr., boka Whale Factory Ships and Modern Whaling 1881-2016 av Ian B. Hart.
Tynebuiltships, Daily Gazette Monday 20/11-1899
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
.
Sist oppdatert: 22/10-2021 (SN)