TBG11819290120001 READY. Bilde via clydeships.

 

1929 DS/Flk READY (TBG118192901)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, hvalkokeri
 steam ship, whale factory ship.

Off. nr.:

1108187

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Tønsberg

Byggeår (year built):

1897/03

Bnr (Sno).:

408

Bygger (yard):

Barclay, Curle and Co. Ltd, Whiteinch, Glasgow, Scotland.

Eier (owner):

Hvalfanger-A/S Africa, Tønsberg.

Disponent (manager):

Waalman & Bugge, Tønsberg.

Klasse (Class).:

Lloyd,s +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

5.600 tdw, 4.400 brt, 2.943 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 383,5’-B: 46,3’-D: 20,0’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

8 åpne koker.
16 trykkkoker.
1921: Byttet ut de gamle med:
20 trykk koker.
3 Hartmann koker.
Beinsager.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MHNF / LDPN

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-
sylinder, syl. diam.: 26,5’’–44,0’’–70,0’’, slag/stroke: 48,0’’.
419 NHK. Bygget av Barclay, Curle and Co. Ltd, Whiteinch,
Glasgow, Scotland.

Fart/forbr.(speed/cons.):

12,5 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boilers):

3 dampkjeler (boilers), hver med 3 fyrganger. Samlet
heteflate 7.161 ft2. Arbeidstrykk 180 psi.
Bygget av Barclay,
Curle and Co. Ltd, Whiteinch, Glasgow
, Scotland.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1897 Bygget som passasjer/lasteskip RAGLAN CASTLE av Barclay, Curle & Co. Ltd, Whiteinch, Glasgow, Scotland for Castle Mail Steam Packet Co. Ltd. (D. Currie & Co.), London, England. Sjøsatt som 20/01, ferdigstilt i mars.
1901 Overtatt av Union Castle Mail SS Co., London.
1904 Solgt tilbake som delbetaling for et nytt skip til Barclay, Curle & Co. Ltd, Glasgow da eierne ikke var fornøyd med sjøegenskapene.
1905 Solgt til den russiske stat, brukt som depotskip av den russiske marine under den russisk-japanske krig. Omdøpt til HANNA.
Videresolgt etter det russiske nederlaget til A/S Det Østasiatiske Kompagni, København, Danmark. Omdøpt til ST. DOMINGO.
1908 Solgt igjen tilbake til Barclay, Curle & Co. Ltd., Glasgow. Omdøpt til RAGLAN CASTLE.
1910 Solgt til Pythia SS Co. Ltd. (Donaldson Bros.), Glasgow. Omdøpt til PYTHIA.
1911 Solgt til A/S Dominion Whaling Ltd. (T. Dannevig & Co.), Sandefjord.
1912 Ombygd til kokeri med ny tonnasje 5.600 t.dw, 4.401 brt.
1913 Fangstsesongen måtte avbrytes 1 mnd før tiden pga. sterke reaksjoner mot arbeidsforholdene: ”Et steikende helvete med myriader av kakkerlakker, veggdyr og moskitos som medførte dysenteri, beri-beri og malaria med dødelig utgang – og råtten proviant. Hertil kom affektbetonte påstander om drikkfeldige offiserer, slavedrivende fangstbestyrere som førte til oppsetsighet, uro og til slutt streik blant arbeiderne”.
1918 Ingvald Bryde og Lars Thorsen ble managers.
1919 Chr. Christensen jr., Sandefjord ble managers.
1920 Dette året ble det etter initiativ av Anders Jahre de tre hvalfangstselskapene A/S Dominion Whaling Ltd. (T. Dannevig), South Pacific Whaling Co. (R. Osmundsen), og A/S Odd (Haldor Virik) slått sammen til ett selskap med navnet A/S Odd (Chr. Christensen), Sandefjord.
PYTHIA ble overført i mai til A/S Odd.
1922 Ingvald Bryde & Lars Thorsen, Sandefjord ble igjen managers.
1925 A/S Thor Dahl, Sandefjord ble managers.
1927 I sesongen 1927/28 fanget hun med hvalbåtene TORILD, TORDØNN og TORGNY ved Syd Shetlands-øyene.
1929 Kantret 18/04 mens hun var under reparasjon ved Framnæs Mekaniske Verksted, Sandefjord (bare PYT SAN vistes). Enkelte plater i huden ved vannlinjen var fjernet. Ved en feiltagelse fra skipets besetning ble hun trimmet til feil side slik at vann kom inn gjennom åpningen. Vraket ble overtatt av assurandører / verkstedet, hevet og reparert. Solgt i desember til Hvalfanger-A/S Africa (Waalman & Bugge), Tønsberg. Omdøpt til READY.
1930
Bjarne Gundersen, Sandefjord ble managers. Registrert i Sandefjord. Sesongen 1930/31 i fangst i Antarktis for Hvalfangeraktieselskapet Africa.
1933 F. Bettum, Sandefjord ble managers.
1934 Solgt via W. P. Jobson til Metal Industries Ltd., London. Ankom 12/09 til Rosyth, Scotland for hugging som begynte 03/10.

 

 

History in English:

1897 Built as passenger/cargo vessel DUNLUCE CASTLE by Barclay, Curle & Co. Ltd., Whiteinch, Glasgow, Scotland for Castle Mail Steam Packet Co. Ltd. (D. Currie & Co.), London, England. Launched 20/01, completed in March as RAGLAN CASTLE.
1901 Taken over by Union Castle Mail SS Co., London, UK.
1904 Sold back to Barclay, Curle & Co. Ltd., Glasgow, UK when owners were not satisfied with her seaworthyness.
1905 Sold to the Russian Government, used as store ship for the russian navy during the russian-japanese war.
Renamed HANNA.
Resold after the russian defeat to A/S Det Østasiatiske Kompagni, København, Denmark.
Renamed ST. DOMINGO.
1908 Sold back again to Barclay, Curle & Co. Ltd., Glasgow. Renamed RAGLAN CASTLE.
1910 Sold to Pythia SS Co. Ltd. (Donaldson Bros.), Glasgow. Renamed PYTHIA.
1911 Sold to A/S Dominion Whaling Ltd. (T. Dannevig & Co.), Sandefjord.
1912 Converted to a whale processing vessel. New tonnage: 5.600 tdw, 4.401 brt.
1913 Had to stop catching 1 month before the season ended due to strong protest about working conditions: ”A hell hole with myriades of cockroaches, bedbugs and mosquitos that caused dysentery, beri-beri and malaria with a high death rate – and rotten provisions. Also emotionally caused claims about officers hitting the bottle, managers as slavedrivers that caused insubordination, unrest and strike among the workers”.
Worked with 3 whalecatchers off the Congo coast.
1918 Ingvald Bryde and Lars Thorsen became managers.
1919 Chr. Christensen jr., Sandefjord became managers.
1920 Anders Jahre took the initiative to merge the three whaling companies
A/S Dominion Whaling Ltd. (T. Dannevig), South Pacific Whaling Co. (R. Osmundsen) and A/S Odd (Haldor Virik) under the company A/S Odd (Chr. Christensen A/S), Sandefjord. PYTHIA was transferred in May To A/S Odd.
1922 Ingvald Bryde & Lars Thorsen, Sandefjord became managers.
1925 A/S Thor Dahl, Sandefjord became managers.
1927 In the whaling season 1927/28 she worked with whalecatchers TORILD, TORDØNN and TORGNY.
1929 Capsized 18/04 during repairs at Framnæs Mekaniske Verksted, Sandefjord (only PYT SAN on the stern was visible). Som steelplates had been removed from the ship side just above water level. Accidently the ships crew trimmed her the wrong way and water started flowing inside. The wreck was taken over by the insurers and the yard, refloated and repaired. Sold in December to Hvalfanger-A/S Africa (Waalman & Bugge), Tønsberg. Renamed READY.
1930
Bjarne Gundersen, Sandefjord became managers. Home port changed to Sandefjord. The whaling season 1930/31 she were back in th Antarctic again for Hvalfangeraktieselskapet Africa.
1933 F. Bettum, Sandefjord became managers.
1934 Sold through W. P. Jobson to Metal Industries Ltd., London. Arrived 12/09 at Rosyth, Scotland for demolition that began 03/10.

 

 

           

Kilde: Dnv, Lloyd’s, Starke, Dag Bakka Jr., boka Whale Factory Ships and Modern Whaling 1881-2016 av
Ian B. Hart,
boka La Oss Arbeide,A/S Laboremus 1910 – 1990 av Bård Kolltveit, clydeships.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
.
Sist oppdatert: 24/10-2021 (SN)