TBG11819300120001 GUN 7 som KINNEKULLE. Bilde via sn.dk/Stevns/Spoegelsesskibet.

 

1930 DS/Hvalfanger GUN 7 (TBG118193001)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, hvalfanger
steam ship, whale catcher.

Off. nr.:

5188223

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Tønsberg

Byggeår (year built):

1919/08

Bnr (Sno).:

39

Bygger (yard):

Kaldnæs mekaniske Værksted, Tønsberg.

Eier (owner):

Hvalfanger-A/S Africa, Tønsberg.

Disponent (manager):

Waalman & Bugge, Tønsberg.

Klasse (Class).:

Lloyd’s +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

216 brt, 75 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 109,5’-B: 21,6’-D: 13,4’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MTKG / LJGB / LDEC

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-
sylinder, syl. diam.: 13,5’’–22,0’’–37,0’’, slag/stroke: 24,0’’.
99 NHK. Bygget av Bergens mekaniske Værksted, Bergen.

Fart/forbr.(speed/cons.):

10,5 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boilers):

1 dampkjele (boiler), med 3 fyrganger. Heteflate 1.793 ft2.
Arbeidstrykk 200 psi. Bygget av Bergens mekaniske
Værksted, Bergen.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1917 Bygget som SORKA av Kaldnæs mekaniske Værksted, Tønsberg for Henr. N. Henriksen, Tønsberg. (Reell eier var Chr. Salvesen & Co., Leith, Scotland). Sjøsatt 09/02.
1919 Levert 02/12.
1921 Solgt i november til The South Georgia Co. Ltd (Chr. Salvesen & Co.), Leith.
1928 Registreringshavn endret til Cape Town, Syd-Afrika.
1930 Solgt til
Hvalfanger-A/S Africa (Waalman & Bugge), Tønsberg. Omdøpt til GUN 7.
Bjarne Gundersen, Sandefjord ble managers i juni. Registrert i Sandefjord.
1933 Solgt i august til Hvalfanger-A/S Africa (Frihjof Bettum), Sandefjord.
1934 Harald Waalman, Tønsberg ble managers i august. Registrert i Tønsberg.
1935 Solgt i oktober til A/S Sevilla (Chr. Salvesen & Co., Leith) (Onesimus Andersen)), Tønsberg.
1936 Solgt til Karlshamn Skeppsvarv, Karlshamn, Sverige. Ombygget til tremastet motor skonnert. Installert: 1 råoljemotor Skandia. 2-takt/enkltv., 2-sylinder, syl. dim.: 380 x 400 mm. 180 BHK. Bygget av Skandia-Verken A/B, Lysekil, Sverige. Ny tonnasje: 300 tdw,
230 brt, 160 nrt. Nye mål: L: 112,8’-B: 21,6’-D: 11,8’.
1937 Solgt til
Klas August Andersson, Karlskrona, Sverige. Omdøpt til VITUS.
Videresolgt i november til A/B K. A. Fernströms Granitindustrier, Karlshamn. Omdøpt til GRANITA.
1946
Solgt i april til Rederi-A/B Kinnekulle (Johannes Andersson), Lidköping, Sverige. Omdøpt til KINNEKULLE.
1948
Funnet 20/02 drivende med bunnen i været etter en eksplosjon, muligens ei mine utenfor Stevns klint, Danmark mens hun var på reise fra Ustka, Polen til Hälsingborg, Sverige med kullbriketter. 7 personer omkom.
Slept til Hälsingborg og losset. Videre til Råå, Sverige for reparasjon. Helge Källsson, Lidköping ble manager.
1953 Forlenga og ny dieselmotor installert: 1 dieselmotor, Alpha. 2-takt/enkltv., 5-sylinder, syl. dim.: 230 x 400 mm. 300 BHK. Bygget av Frederikshavns Jernstøberi & Maskinfabrik, Frederikshavn, Danmark. Ny tonnasje: 430 tdw, 312
brt, 197 nrt. Nye mål: L: 134,2’-B: 21,6’-D: 11,4’.
1964 Solgt i februar til
Gunnar Börjesson Partrederi, Hönö, Sverige. Omdøpt til CONDOR.
1970
Overført i september til Egon Börjesson Partrederi, Hönö.
1972 Solgt i oktober til Rune Henriksson Partrederi, Göteborg, Sverige.
1973 Solgt i juni til Mats H. Holmgren Partrederi, Göteborg.
1975 Grunnstøtte og sank 17/01 utenfor Fjällbacka, Sverige mens hun var på reise fra Larvik til Åhus, Sverige med soyamel. Hevet og kondemnert. Ankom 25/03 til Göteborg, Sverige for hogging ved Torsten Johannisson.

 

 

History in English:

1917 Built as whale catcher SORKA by Kaldnæs mekaniske Værksted, Tønsberg for Henr. N. Henriksen, Tønsberg. (Real owner was Chr. Salvesen & Co., Leith, Scotland). Launched 09/02.
1919 Delivered 02/12.
1921 Sold in November to The South Georgia Co. Ltd (Chr. Salvesen & Co.), Leith.
1928 Port of registry changed to
Cape Town, South Africa.
1930 Sold to Hvalfanger-A/S Africa (Waalman & Bugge), Tønsberg. Renamed GUN 7.
Bjarne Gundersen, Sandefjord became managers in June. Registered in Sandefjord.
1933 Sold in August to Hvalfanger-A/S Africa (Frihjof Bettum), Sandefjord.
1934 Harald Waalman, Tønsberg became managers in August. Registered in Tønsberg.
1935 Sold in October to A/S Sevilla (Chr. Salvesen & Co., Leith) (Onesimus Andersen)), Tønsberg.
1936 Sold to Karlshamn Skeppsvarv, Karlshamn, Sweden. Converted to a motor driven 3 masted schooner. Installed: 1 crude oil engine, Skandia. 2-stroke/s.a., 2-cylinder, cyl. Dim.: 380 x 400 mm. 180 BHP. Built by Skandia-Verken A/B, Lysekil, Sweden. New tonnage: 300 tdw, 230 grt, 160 nrt.
New measurements: L: 112,8’-B: 21,6’-D: 11,8’.
1937 Sold to Klas August Andersson, Karlskrona, Sweden. Renamed VITUS.
Re-sold in November to A/B K. A. Fernströms Granitindustrier, Karlshamn. Renamed GRANITA.
1946
Sold in April to Rederi-A/B Kinnekulle (Johannes Andersson), Lidköping, Sweden. Renamed KINNEKULLE.
1948
Found 20/02 drifting with bottom up after an explosion, (possibly a mine), off Stevns klint, Denmark whilst on a voyage from Ustka, Poland to Hälsingborg, Sweden with coal bricks. 7 people lost.
Towed to Hälsingborg and discharged. Then to Råå, Sweden for repairs. Helge Källsson, Lidköping became manager.
1953 Lengthened and new engine installed: 1 diesel engine, Alpha.
2-stroke/s.a., 5-cylinder, cyl. dim.: 230 x 400 mm. 300 BHP. Built by Frederikshavns Jernstøberi & Maskinfabrik, Frederikshavn, Denmark. New tonnage: 430 tdw, 312 grt, 197 nrt. New measurements: L: 134,2’-B: 21,6’-D: 11,4’.
1964 Sold in February to Gunnar Börjesson Partrederi, Hönö, Sweden. Renamed CONDOR.
1970
Transferred in September to Egon Börjesson Partrederi, Hönö.
1972 Sold in October to Rune Henriksson Partrederi, Göteborg, Sweden.
1973 Sold in June to Mats H. Holmgren Partrederi, Göteborg.
1975 Stranded and sank 17/01 off Fjällbacka, Sweden whilst on a voyage from Larvik to Åhus, Sweden with soya meal. Raised and condemned. Arrived 25/03 at Göteborg, Sweden for demolition by Torsten Johannisson.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke Dag Bakkia Jr.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
.
Sist oppdatert: 25/10-2021 (SN)