REDEREN ALF MONSEN

         Alf Monsen, født i 1844 var fra Tønsberg. Han gikk til sjøs ganske tidlig, som det var vanlig i den tiden. Allerede som 17 åring hadde han avlagt sin styrmannseksamen, og allerede som 22 åring var skipper på skuten NORDMAND tilhørende J. H. Christiansen.
        Alf Monsen avsluttet sin karriere som sjømann 1875 og begynte som kontorsjef hos skipsreder Gustav Conrad Hansen som blant annet var verdens første reder med spesialskip for transport av olje i bulk, etter kaptein Even Tollefsens oppfinnelse.. Gustav Conrad Hansen lot seilskipene JAN MAYEN, STADT og LINDESNÆS ombygges til spesialskip for oljelast ved Fagerheim verft i Tønsberg vinteren 1877-78.   Rundt 1878 kjøpte Alf Monsen sitt første skip som fikk navnet TELEMARKEN. Rundt ti år senere var han Tønsbergs største skipsreder. Utenom reder for seilskuter var han også involvert i selfangst og bottlenosefangst. Alf Monsen var også formann i bestyrelsen av Tønsberg Navigasjonsskole fra 1883 til sin død i 1897. Etter hvert som seilskutene ble umoderne gikk Alf Monsen over til dampskip. Da Alf Monsen døde i 1897, tok sønnen Christian Monsen over. Chr. Monsen var fremtidsrettet, og satte i gang bygging av mange dampskip i ettertiden.
        Flere av Tønsbergs senere redere fikk sin opplæring via firma Alf Monsen. Oscar Hytten, senere ble disponent for Tønsberg Hvalfangeri A/S. M. S. Pedersen som startet sin karriere på DS ESKIMO på bottlenose fangst i 1833. Pedersen startet eget rederi i 1908.
        Chr. Monsen var en av de første styremedlemmene i Vestfold Rederiforening da denne ble startet i 1909. Chr. Monsen var også Vestfolds representant i styret til Rederforbundet.

 

Kilder: Boken “DAMP”, “Vestfold Rederiforening gjennom 50 år”
Samlet og bearbeidet av R. Iversen.