TBG18419100120001 TEIE. Foto fra boka Vestfold Rederiforening gjennom 50 år.

 

1910 Fullrigger TEIE (1) (TBG184191001)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, fullrigger, jernskrog
sail ship, full-rigged ship, iron hull

Off.no:

1085935

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Tønsberg

Byggeår (year built):

1882/05

Bnr (Sno).:

47

Bygger (yard):

Russell & Co., Cartsdyke West, Greenock, Scotland.

Eier (owner):

A/S Tønsberg Hvalfangeri, Tønsberg.

Disponent (manager):

Oscar Hytten, Tønsberg.

Klasse (Class).:

Lloyd’s 100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

3.100 tdw, 1.973 brt, 1.844 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 276,7’-B: 41,0’-D: 23,7’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

WJDR

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil. Rigget som 4-mastet fullrigger.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

Skipsførere :
O. O. Thom 1910-12
Anton Emil Pedersen 1912-17

 

 

Historikk:

1882 Bygget som fullrigger FALLS OF DEE av Russell & Co., Cartsdyke West, Greenock, Scotland for Ship Falls of Dee Co. Ltd (Wright & Breakenridge), Glasgow, Scotland. Sjøsatt 19/04, ferdigstilt 26/05.
1893 Wright, Graham & Co., Glasgow ble managers.
1901 Solgt til Sphere Shipping Co. Ltd (John Herron & Co.), Liverpool, England.
1910 Solgt for GBP 2.800 til A/S Tønsberg Hvalfangeri (Oscar Hytten), Tønsberg. Omdøpt til TEIE. Brukt som transportskip for hvalfangst.
1917 Stanset, sprengt og senket 28/05 av den tyske ubåten UC 45 (Kapitänleutnant Hubert Aust) i posisjon 50.28N-09.20V, ca. 60 nm syd for Fastnet, Irland mens hun var på reise fra Syd Georgia til Liverpool, England med hvalolje. Kaptein
Anton Emil Pedersen og mannskapet forlot skipet i livbåtene. Styrbord båt under kommando av Kaptein Anton Emil Pedersen ble tatt opp 31/05 av en engelsk patruljebåt og landsatt i Milford Haven, Wales. Babord båt under kommando av 1. styrmann Karl Svendsen ble også tatt opp 31/05 av en engelsk patruljebåt og landsatt i Milford Haven. Assuranse NOK 584.000.

 

 

History in English:

1882 Built as full-rigged ship FALLS OF DEE by Russell & Co., Cartsdyke West, Greenock, Scotland for Ship Falls of Dee Co. Ltd. (Wright & Breakenridge), Glasgow, Scotland. Launched 19/04, completed in 26/05.
1893 Wright, Graham & Co., Glasgow became managers.
1901 Sold to Sphere Shipping Co. Ltd (John Herron & Co.), Liverpool, England.
1910 Sold for GBP 2.800 to A/S Tønsberg Hvalfangeri (Oscar Hytten), Tønsberg. Renamed TEIE. In service as transport vessel for the whaling business.
1917 Captured and scuttled with explosives 28/05 by the German submarine UC 45 (Kapitänleutnant Hubert Aust) in position 50.28N-09.20W, about 60 nm South of Fastnet, Ireland whilst on a voyage from South Georgia to Liverpool, England with whale oil. The Master
Anton Emil Pedersen and his crew abandoned in the lifeboats.  Starboard boat under command by the Master, Anton Emil Pedersen was taken up 31/05 by an English patrol boat and landed in Milford Haven, Wales. Port boat under command by 1st. Mate Karl Svendsen was also taken up 31/05 by an English patrol boat and landed in Milford Haven. Insurance NOK. 584.000.

 

 

           

Kilde: Dnv, Lloyd’s Starke, Malmstein reg., jern & stålskip, clydeships, boka Tønsberg Hvalfangeri 1907-1957.
uboat.net, clydeships, Sjøforklaringer over krigsforliste norske skibe i 1917, forlis 1917.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 04/02-2020 (SN)

TBG18419100120002 TEIE som FALLS OF DEE. Foto via clydeships.