TBG18419140120001 VIKING 2. Foto via commons.wikimedia.

 

1914 DS/Hvb VIKING 2 (TBG184191401)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, hvalfanger
steam ship, whale catcherr.

Off.no:

5203102

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Tønsberg

Byggeår (year built):

1914/09

Bnr (Sno).:

32

Bygger (yard):

Kaldnes Patentslipp & Mekaniske Værksted, Kaldnæs, Tønsberg.

Eier (owner):

A/S Tønsberg Hvalfangeri, Tønsberg.

Disponent (manager):

Oscar Hytten, Tønsberg.

Klasse (Class).:

DnV 1A1 Whaler.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

203 brt, 75 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 106,8’-B: 21,6’-D: 13,7’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MKNW / LDKQ

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 13,5"–22,0"–37,0", slag/stroke: 24,0". 102 NHK. Bygget av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjele (boiler), med dim.: 13,5’ x 11,0’ og 3 fyrganger. Heteflate 1.813 ft2. Arbeidstrykk 200 psi. Bygget av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1914 Bygget som hvalfanger VIKING 2 av Kaldnes Patentslipp & Mekaniske Værksted, Kaldnæs, Tønsberg for A/S Tønsberg Hvalfangeri (Oscar Hytten), Tønsberg. Byggekostnad NOK 147.100.
1918 Hans Borge, Tønsberg ble managers.
1925 Solgt til Cia. Ballenera del Peru Lda (Hans Borge, Tønsberg), Callao, Peru. Omdøpt til RIO CHIRA.
1928
Solgt til Hvalfangst Interesseselskapet Praia Amelia (Knut Knutsen O. A. S.), Haugesund. Omdøpt til ANGOLA.
Benyttet til hvalfangst utenfor kysten av Vest-Afrika for landstasjon i Praia Amelia ved Mossamedes, Angola.
1929 Solgt til Hvalfangst-A/S Suderöy (Ole Andreas Knutsen), Haugesund. Omdøpt til SUDERÖY III. Fanget for eierselskapets kokeri SUDERÖY.
1937 Overført til Hvalfangst-A/S Suderöy (Knut Knutsen O. A. S.), Haugesund. Omdøpt til LANDANES. Ombygd til motorsnurper (R-58-H) ved Haugesund Mek. Verksted A/S, Haugesund. Ny tonnasje: 199 brt, 99 nrt. Ny dim: L: 107,9’-B: 21,6’-D: 13,7’. Installert 1 råoljemotor, Wichmann. 2-takt/enkltv., 2-sylinder, syl. dim.: 450 x 500 mm. 160 BHK. Bygget i 1921 av M. Haldorsen & Søn, Rubbestadneset.
1938 Installert ny maskin: 1 råoljemotor
, Wichmann. 2-takt/enkltv., 4-sylinder, syl. dim.: 380 x 400 mm. 300 BHK. Bygget av M. Haldorsen & Søn, Rubbestadneset.
1939
Ombygd til passasjer- og turbåt. Tidvis brukt til transport av mannskaper til Knutsen-rederiets skip ved anløp i Skandinavia.
1940 Rekvirert 10/06 av Die Deutsche Kriegsmarine. Omdøpt til SINDBAD.
1945 Returnert til eierne.
1946
Vikarierte om våren i Haugesund Dampskibsselskabs ruter (Knutsen hadde eierinteresser i HDS), mens selskapets rutebåter KARMSUND og BRANDASUND lå inne til årlig overhaling og lignende.
1947 Ombygd til lokalrutebåt ved Haugesund Mek. Verksted A/S, Haugesund. Ved levering leid ut til Haugesund Dampskibsselskab på ”bare-boat”-basis, og brukt i selskapets ruter.
1955 Ombygd i Frederikshavn, Danmark. Ny tonnasje: 245 brt, 132 nrt. Installert ny maskin: 1 dieselmotor, Vølund. 4-takt/enkltv., 6-sylinder, syl. dim.: 290 x 410 mm. 420 BHK ved 375 o/min. Bygget av A/S Vølund, København, Danmark.
1964
Reservebåt i Haugesund Damps ruter. Mye opplagt ved Vibrandsøy i Haugesund.
1968 Solgt til AS Haugesund Slip (Finn Nistad), Haugesund. Omdøpt til FRAKTFEM. Ombygd til fraktefartøy ved slippen for egen regning.
Ny dim: L: 115,2’-B: 21,6’-D: 13,7’.
1969
Solgt til Partrederiet Gudmund & Per D. Hansen, Svolvær. Omdøpt til EVA KARIN.
1972 Selskapet gikk konkurs i november. Tatt tilbake av A/S Haugesund Slip (Finn Nistad), Haugesund som kreditor. Omdøpt til  FRAKTFEM.
1972 Solgt i februar til Fraktsenter A/S (Olav Osnes), Haugesund. Omdøpt til TRANSPORT. Satt inn i lokal sandfart.
1976 Solgt i mai til Partrederi (Nils Nilsen, Mårnesstranda),Bodø. Satt inn i sandfart i Nordland.
1977 Grunnstøtte i Godøystraumen, Nordland. Ingen skade rapportert.
1981 Kondemnert og opplagt.
1982 Solgt i mai til Julius Solnes, Borkenes i Kvæfjord/Bodø. Slept til Harstad, hvor motoren ble demontert som reservedeler til eierens fraktefartøy BJERK som hadde lik motor. Avrigget.
1983 Senket 06/04 ved Svartskjær utenfor Harstad.

 

 

History in English:

1908 Built as whale catcher VIKING 2 by Kaldnes Patentslipp & Mekaniske Værksted, Kaldnæs, Tønsberg for A/S Tønsberg Hvalfangeri (Oscar Hytten), Tønsberg. Building costs NOK 147.100.
1918 Hans Borge, Tønsberg became managers.
1925 Sold to Cia. Ballenera del Peru Lda. (Hans Borge, Tønsberg), Callao, Peru, renamed RIO CHIRA.
1928
Sold to Hvalfangst Interesseselskapet Praia Amelia (Knut Knutsen O. A. S.), Haugesund, renamed ANGOLA.
Used as catcher off the coast off West-Africa for the shore station at Praia Amelia at Mossamedes, Angola.
1929 Sold to Hvalfangst-A/S Suderöy (Ole Andreas Knutsen), Haugesund, omdøpt SUDERÖY III. Catching for the floating whale factory SUDERÖY.
1937 Transferred to Hvalfangst-A/S Suderöy (Knut Knutsen O. A. S.), Haugesund, renamed LANDANES. Converted to motor seiner (R-58-H) at Haugesund Mek. Verksted AS, Haugesund. New tonnage: 199 brt, 99 nrt. New dim: L: 107.9’, B: 21.6’, D: 13.7’. Installed: 1 x råoljemotor, Wichmann 2-stroke/singla., 2-cylindred, cyl. dim.: 450 x 500 mm. 160 BHK. Built in 1921 by M. Haldorsen & Søn, Rubbestadneset.
1938 New engine installed: 1 x råoljemotor
, Wichmann 2-stroke/singla., 4-cylindred, cyl. dim.: 380 x 400 mm. 300 BHK. Built by M. Haldorsen & Søn, Rubbestadneset.
1939 Converted to
passenger and sightseeing boat. From time to time used for transport of crew to the Knutsen companies ship nuppon arrivial at Scandinavian ports.
1940 Requested by Die Kriegsmarine 10/06, renamed SINDBAD.
1945 Returned to owners.
1946
Used as a substitute during spring  by the local company Haugesund Dampskibsselskabs ruter (Knutsen had interestin the company HDS), while their coastal steamer KARMSUND & BRANDASUND did their planned maintenance.
1947 Converted to local coastal steamer at Haugesund Mek. Verksted
AS, Haugesund. At her completion hired out to Haugesund Dampskibsselskab on ”bare-boat”-basis, and used in their coastal trades.
1955  Converted at Fredrikshavn, Denmark. New tonnage: 245 brt, 132 nrt.
New engine installed: 1 x dieselmotor, Vølund 4 stroke/singla., 6-cylindred, cyl. dim.: 290 x 410 mm. 420 BHK at 375 rpm. Built by A/S Vølund, Copenhagen, Denmark.
1964
Used as backup boat for Haugesund Damps routing. Often laid up at Vibrandsøy in Haugesund.
1968 Sold to AS Haugesund Slip (Finn Nistad), Haugesund, renamed FRAKTFEM.  Converted to a freighter at the yard for their own account. New dim: L: 115.2’, B: 21.6’, D: 13.7’.
1969 Sold to
Partrederiet Gudmund & Per D. Hansen, Svolvær, renamed EVA KARIN.
1972 The company went bankrupt in November, taken back by AS Haugesund Slip (Finn Nistad), Haugesund as crediton, renamed FRAKTFEM.
1974 Sold in February to Fraktsenter AS (Olav Osnes), Haugesund, renamed TRANSPORT. In service with local sand trade.
1976 Sold in May to Partrederi (Nils Nilsen, Måmesstranda),Bodø. Used in sand trading in Nordland.
1977 Stranded in Godøystraumen, Nordland. No damage reported.
1981 Candemned and laid up.
1982 Sold in May to Julius Solnes, Borkenes i Kvæfjord/Bodø. Towed to Harstad. The engine dismantled and used as spare parts for the owner’s freighter BJERK who had a identical engine. De-rigged.
1983 Scuttled 06/04 at Svartskjær off Harstad.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloy’s reg. boka Tønsber Hvalfangeri 1907-1957, boka Damp. Trygve Eriksen & Alf Johan Kristiansen
via bladet Havnedagene i Haugesund 19/08 - 22/08-2004
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 07/02-2020 (SN)