TBG18419190220001 TEIE. Foto av halvmodell via kulturnav.

 

1919 MS TEIE (2) (TBG184191902)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, motorskonnert, treskrog sail ship, motor schooner, wooden hull.

Off.no:

5604757

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Tønsberg

Byggeår (year built):

1919/11

Bnr (Sno).:

 

Bygger (yard):

Ærøeskøbings Træskibsbyggeri (Jens Pedersen), Ærøeskøbing, Danmark.

Eier (owner):

A/S Tønsberg Hvalfangeri, Tønsberg.

Disponent (manager):

Hans Borgen, Tønsberg.

Klasse (Class).:

Bureau Veritas

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.000 tdw, 619 brt, 510 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 156,2’-B: 34,5’-D: 16,1’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JGVN

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, rigget som 4-mastet skonnert.
1 råoljemotor, Bolinder. 2-takt/enkltv., 2-sylinder, syl.
dim.: 420 x 480 mm. 160 BHK. Bygget av J. & C. G. Bolinders
Mekaniska Verkstads A/B, Stockholm, Sverige.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

Skipsførere :
Edmund Wang
H. G. Hansen

 

 

Historikk:

1919 Bygget som motorskonnert SYD GEORGIA av Ærøeskøbings Træskibsbyggeri (Jens Pedersen), Ærøeskøbing, Danmark for A/S Tønsberg Hvalfangeri (Hans Borgen, Tønsberg. Sjøsatt 13/09, ferdigstilt i november som TEIE.
1920
Kolliderte 22/03 med DS MIMER av Kristiania mens hun var på reise fra Tønsberg til Cardiff, Wales. Tatt inn til Kristiansand for midlertidig reparasjon. Seilte så til Langesund Mekaniske Verksted, Langesund for permanent reparasjon. Tilbakelevert 17/11.
1922 Solgt 12/07 til A/S Kryolith Mine & Handelselskabet, København, Danmark. Omdøpt til FOX III. Ombygget til dampskip ved Københavns Flydedok, København. Installert 1 dampmaskin, triple exp. 3-sylinder og 1 dampkjele. Begge bygget av Københavns Flydedok, København.
1928 Sold to R. Pahlberg, Käsmu, Estland. Omdøpt til MADARE. Ombygget til motorskip. Installert: 1 råoljemotor, Avance. 2-takt/enkltv., 3-sylinder, syl. dim.: 450 x 480 mm. 166 NHK. Bygget av A/B Svensons Motorfabrik, Stockholm, Sverige.
1930 Solgt til Gustav Erikson, Mariehamn, Åland, Finland.
1947 Solgt til Arnold Thyselius, Bremen, Tyskland. Omdøpt til FIDES.
1948
Sprang lekk mens hun var på reise fra Kotka, Finland til Aarhus, Danmark med tømmer. Tatt på slep, men sank 25/11 ca. 14 nm utenfor Ystad, Sverige. Bragt flott 27/11. Solgt.
1950 I fart for K. R. Behnke & Sieg, Flensburg, Vest-Tyskland. Omdøpt til ELSE SIEG.
1955
Solgt til Holm & Molzen, Flensburg.
Rigget ned til kullager.
1973 Hogget.

 

 

History in English:

1919 Built as motor schooner SYD GEORGIA by Ærøeskøbings Træskibsbyggeri (Jens Pedersen), Ærøeskøbing, Denmark for A/S Tønsberg Hvalfangeri (Hans Borgen, Tønsberg. Launched 13/09,  completed in November as TEIE.
1920
In collision 22/03 with SS MIMER of Kristiania whilst on a voyage from Tønsberg to Cardiff, Wales. Taken to Kristiansand for temporary repairs. Sailed to Langesund Mekaniske Verksted, Langesund for permanent repairs. Returned 17/11.
1922 Sold 12/07 to A/S Kryolith Mine & Handelselskabet, København, Denmark. Renamed FOX III. Converted to steam ship by Københavns Flydedok, København. Installed 1 steam reciprocating, triple exp. 3-cylinder and 1 boiler. Both built by Københavns Flydedok, København.
1928 Sold to R. Pahlberg, Käsmu, Estonia. Renamed MADARE. Converted to a motor ship. Installed: 1 crude oil engine, Avance. 2-stroke/sa., 3-cylinder, cyl. dim.: 450 x 480 mm. 166 NHP. Built by A/B Svensons Motorfabrik, Stockholm, Sweden.
1930 Sold to Gustav Erikson, Mariehamn, Åland, Finland.
1947 Sold to Arnold Thyselius, Bremen, Germany. Renamed FIDES.
1948
Sprang a leak whilst on a voyage from Kotka, Finland to Aarhus, Denmark with timber. Taken in tow, but sank 25/11 abt. 14 nm off Ystad, Sweden. Refloated 27/11. Sold.
1950 In service for K. R. Behnke & Sieg, Flensburg, West Germany. Renamed ELSE SIEG.
1955
Sold to Holm & Molzen, Flensburg.
Converted to a coal hulk.
1973 Broken up.

 

 

           

Kilde: Dnv, Lloyd’s Starke, Malmstein reg., boka Tønsberg Hvalfangeri 1907-1957, boka Whale Factory Ships
and Modern Waling 1881-2016 av Ian B. Hart.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 05/02-2020 (SN)