TBG18419240220001 FLEURUS som minesveiper. Foto via boka Skipsforlis utenfor Aust-Agder & Telemark av Erik Bakkevig.

 

1924 DS FLEURUS (TBG184192402)

 

Vraket

 

 

 

 

Type:

Dampskip, post & forsyningsskip
steam ship, post and supply vessel.

Off.no:

6108076

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Tønsberg

Byggeår (year built):

1919/08

Bnr (Sno).:

7

Bygger (yard):

Georgia Foundation Co., Savannah, Georgia, USA.

Eier (owner):

A/S Tønsberg Hvalfangeri, Tønsberg.

Disponent (manager):

Hans Borge, Tønsberg.

Klasse (Class).:

Bureau Veritas.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

575 tdw, 406 brt, 145 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 140,4’-B: 25,1’-D: 13,2’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LDQC / LCJO

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 12,8"–21,5"–35,0", slag/stroke: 24,0". 114 NHK. Bygget av Goldie & McCulloch Co. Ltd, Galt, Ontario, Canada.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjele (boiler), med dim.: 13,5’ x 10,0’ og 3 fyrganger. Heteflate 1.698 ft2. Arbeidstrykk 180 psi. Bygget av Dominion Bridge Co. Ltd, Lachine, Montreal, Quebec, Canada.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1919 Bygget som eskorteskip FLEURUS av Georgia Foundation Co., Savannah, Georgia, USA for den franske marine.
1922 Solgt til Hurret-Sauvage, Boulogne, Frankrike.
1924 Solgt til A/S Tønsberg Hvalfangeri (Hans Borge), Tønsberg. Ombygd til laste/passasjer skip. Utleid til Falkland Government for fart mellom Port Stanley, Falkland Islands & Grytvika, South Georgia with post and forsyninger. Hun gjorde 5 turer per sesong på denne strekningen samt en rundtur fra Port Stanley, Falklandsøyene til Port Foster, Syd Shetlandsøyene og Montevideo, Uruguay.
1933 Solgt for NOK 30.000 til Einar Veim, Bergen.
1935 Solgt til A/S Thorodd (R. J. Falkevik), Ålesund. Ombygget til fisketråler. Omdøpt til THORODD (M-309-A).
1939 Utleid 19/10 til Den Konglige Norske Marine som vaktbåt. Sankt Bernhardshunden BAMSE tjenestegjorde om bord fra han kom om bord sammen med Kapteinløytnand Erling Hatlo i Tromsø til han døde 22/07-1944 omkring 9 år gammel.
1940 Ankom 17/06 til Leith, Scotland. Ombygget til minesveiper.
1941 Krigsklar 14/03 som FY-1905 THORODD.
1942
Tjenestegjorde fra 06/05 for 1. Minesveiperdivisjon, Dundee, Scotland.
1945 Seilte til Norge.
1946 Returnert til eierne i britisk havn.
1947 Ombygget til motorskip ved et britisk verft. Installert en Crossley diesel motor på 600 BHK. Bygget av Crossley Bros. Ltd, Manchester, England.
1951 Ombyggingen ble ikke fullført og skipet ankom Ålesund under slep i juli. Lagt opp.
1952 Solgt i juni til A/S Grindhaugs Fiskeriselskap (Govert Grindhaug, Åkrehamn), Kopervik. Ombygget til fiske & frakte båt. register no. (R-73-A). Ny dieselmotor installert: 1 dieselmotor, Ruston. 4-takt/enkltv., 8-sylinder, syl. dim.: 260 x 368 mm. 480 BHK. Bygget i 1945 av Rusby & Hornsby Ltd, Lincoln, England. Arbeided utført i Åkrahamn & ved Haugesunds mek. Verksted, Haugesund.
1955 Sank 06/10 nær Høybåen syd av Risør etter lasten forskjøv seg i dårlig vær mens hun var på reise fra Vigsnes, Karmøy til Tofte med flotasjonskis.
Mannskapet ble berget av kutteren GRANT og landsatt i Risør.

 

 

 

Historien om Skipshunden BAMSE fra boka Skipsforlis utenfor Aust-Agder & Telemark av Erik Bakkevig.
Minesveiperen THORODD og skipshunden BAMSE:

Under krigen da THORODD gjorde tjeneste som minesveiper i Den norske Marine, var kapteinløytnant Erling Hafto skipssjef om bord. Han hadde en stor St. Bernardshund som het
BAMSE og var skipets maskot og alles kjæledegge. Skipet hadde base i Dundee, men var også ofte i Montrose, og i begge byene var BAMSE populær. Han ble ofte sett vandrende gatelangs med blåkrage og uniformslue. Under "klart skip" stilte han ved forre kanon med hjelm på hodet.
         BAMSE
var også livredder. En ung løytnant ble i havneområdet angrepet av en knivstikker, men
BAMSE dyttet angriperen utenfor kaikanten. Ved en annen anledning falt en marinegast overbord, og BAMSE hoppet etter og dro ham i land.
        Marinebasen i Dundee lå et stykke nedenfor byen slik at folk på landlov måtte ta bussen inn for å gå på pub.
BAMSE fikk etter hvert sesongkort på bussen. Det hang i halsbåndet hans. Utpå kvelden gikk han gjerne på bussen, hoppet av på riktig stoppested inne i Dundee, for så å vandre til puben hvor hans skipskamerater vanligvis befant seg. Var ikke alle der, gikk han fra pub til pub til han hadde fått alle om bord. Kom hans skipskamerater i slagsmål, sørget han for å få det stoppet. BAMSE bet aldri, den svære hunden reiste seg på bakbeina og la labbene på skuldrene til synderen så han sank i kne.
        
BAMSE døde om bord 22. juli 1944 av hjertestans. Han ble gravlagt på en odde i nærheten av et fyr ved innseilingen til Montrose og med hodet vendt mot Norge. Byens og distriktets skoler stengte denne dagen og i begravelsen deltok 800 skolebarn og 7-8 norske skipsmannskaper. En skole i nærheten adopterte graven og har holdt den ved like i alle år etterpå. Etter sin død ble BAMSE tildelt "Norges Hundeorden" for sin tjeneste om bord i THORODD. Og mer enn 60 år senere ble han også tildelt gullmedalje fra den engelske dyrevernorganisasjonen PDSA "for gallantry and devotion".
        Graven til
BAMSE får fortsatt oppmerksomhet fra lokalbefolkningen og Den norske Marine. I 1966 var en norsk MTB-flotilje over i Skottland. Den hadde spesiell ordre fra kontreadmiral Voltersvik om å legge ned blomster på graven til BAMSE. 3. juli 1984 stevnet de norske ubåtene KNM UTSIRA og KNM UTVÆR inn på havna i Montrose under full flagging. Oppdrag; å legge ned blomster på BAMSES grav. Det ble "17. mai stemning" i Montrose den dagen.

 

 

 

Forlishistorien fra boka Skipsforlis utenfor Aust-Agder & Telemark av Erik Bakkevig.
THORODD
, som nå var forvandlet til lasteskip, var 6. oktober 1955 på reise fra Vigsnes på Karmøy til Tofte Cellulosefabrikk med 580 tonn flotasjonskis. Etter å ha seilt innaskjærs et stykke kom de ut Lyngørleia og ble møtt med sørøst kuling og tung slingring. Tvers av Sildeodden varde arbeidet skipet tungt og tok mye overvann. Farten ble redusert, først til halv, så til sakte fart. Båten hadde nå fått slagside til styrbord, og kursen ble derfor satt mot Stangholmen fyr for å søke havn i Risør. Slagsiden ble stadig verre, og alle mann ble kalt på dekk. Redning flåten ble satt ut, tatt på slep, og fraktebåten GRANT av Brevik, som kom vestfra i ballast, ble tilkalt. Mannskapet ble værende om bord helt til styrbords broving lå i sjøen, men da kom de seg over på GRANT. Posisjonen var ca. 1 n.mil øst av Høybåen da THORODD ble forlatt.
        Da
GRANT forlot stedet for å føre de skipbrudne inn til Risør, fløt havaristen fortsatt, men dagen etter var det bare et oljeflak som viste stedet hvor THORODD var sunket, ca. 2 kabellengder nord for Fidjeflaket. Etter sjøforklaringen konkluderte Skipsinspektøren med at årsaken til forliset måtte være at lasten hadde forskjøvet seg. THORODD hadde ikke hatt langskipsskott, men det var heller ikke påbudt på den tiden. Senere kom det regler som sa at dersom vanninnholdet i kisen oversteg 7,5%, skulle det settes opp skott. I THORODDs last var vanninnholdet 8,8 %. 1 1998 solgte assurandørene vraket for kr. 10,- til Morten Christiansen.

 

 

History in English:

1919 Built as escort trawler FLEURUS by Georgia Foundation Co., Savannah, Georgia, USA for the French Navy.
1922 Sold to Hurret-Sauvage, Boulogne, France.
1924 Sold to A/S Tønsberg Hvalfangeri (Hans Borge), Tønsberg. Converted to a cargo/passenger vessel. Hired out to Falkland Government for trade between Port Stanley, Falkland Islands & Grytvika, South Georgia with post and supplies. She made 5 roundtrips per season, including a trip from Port Stanley, Falkland Islands to Port Foster, South Shetland Islands & Montevideo, Uruguay.
1933 Sold for NOK 30.000 to Solgt til Einar Veim, Bergen.
1935 Sold to A/S Thorodd (R. J. Falkevik), Ålesund. Converted to a fishing trawler. Renamed THORODD (M-309-A).
1939 Hired out 19/10 to The Royal Norwegian Navy as guard vessel. The St. Bernhard dog BAMSE served onboard from he came onboard together with Lieutenant-commander Erling Hatlo in Tromsø until he died 22/07-1944 around 9 years old.
1940 Arrived 17/06 at Leith, Scotland. Converted to a mine sweeper.
1941 Operational 14/03 as FY-1905 THORODD.
1942
In service from 06/05 for 1th. Minesweeper Division, Dundee, Scotland.
1945 Sailed to Norway.
1946 Returned to owners in a British port.
1947 Converted to motor ship by a British yard. Installed a Crossley diesel engine on 600 BHP. Built by Crossley Bros. Ltd, Manchester, England.
1951 The conversion not completed and the vessel arrived Ålesund under tow in July. Laid up.
1952 Sold in June to A/S Grindhaugs Fiskeriselskap (Govert Grindhaug, Åkrehamn), Kopervik. Converted to a fishing & freighter vessel. Register no. (R-73-A). New diesel engine installed: 1 diesel engine, Ruston. 2-stroke/sa., 8-cylinder, cyl. dim.: 260 x 368 mm. 480 BHP. Built in 1945 av Rusby & Hornsby Ltd, Lincoln, England. The work was carried out in Åkrahamn and by Haugesund mek. Verksted, Haugesund.
1955 Foundered 06/10 after cargo shifted near Høybåen South off Risør whilst on a voyage from Vigsnes, Karmøy to Tofte with flotation pyrite ore.
The crew were rescued by the cutter GRANT and landed in Risør.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloy’s, reg. boka Tønsber Hvalfangeri 1907-1957, boka Marinens fartøyer 1939-1945 av F. Abelsen,
boka Skipsforlis utenfor Aust-Agder & Telemark av Erik Bakkevig,
boka Skipshunden Bamse av Otto Opstad.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 12/02-2020 (SN)

TBG18419240220002 FLEURUS som R 73 A Thorodd. Foto via boka Skipsforlis utenfor Aust-Agder & Telemark av Erik Bakkevig.

TBG18419240220003 FLEURUS som M 309 A Thorodd fra boka Frå Damp til Motor av Johan Ottesen.

TBG18419240220004 FLEURUS. Bamse med lue. Foto via wikipedia.

TBG18419240220005 FLEURUS. Bamse statue via wikipedia.

TBG18419240220006 FLEURUS. Bamses Grav fra boka Skipshunden Bamse av Otto Opstad.

TBG18419240220007 FLEURUS som postskip. Foto via boka Tønsberg Hvalfangeri 1907-1957.