TBG18419250720001 STROMBUS. Foto via tynebuiltships.

 

1925 DS/Flk STROMBUS (TBG184192507)

 

warsailors

 

 

 

 

Type:

Dampskip, hvalkokeri
steam ship, whale factory ship.

Off.no:

1112650

Flagg (flag):

PER

Havn (port):

Callao

Byggeår (year built):

1900/01

Bnr (Sno).:

695

Bygger (yard):

Armstrong, Whitworth & Co. Ltd, Low Walker, England.

Eier (owner):

Cia. Ballenera del Peru Lda, Callao, Peru.

Disponent (manager):

A/S Tønsberg Hvalfangeri, Hans Borge, Tønsberg.

Klasse (Class).:

Lloyd’s +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

6.133 brt, 3.606 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 410,0’-B: 52,1’-D: 32,2’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

? / LGRH / LCPN

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 26,5"–46,0"–77,0", slag/stroke: 48,0". 531 NHK. Bygget av North-Eastern Marine Engineering Co. Ltd, Wallsend, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

9,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

3 dampkjeler (boilers), hver med 4 fyrganger. Samlet heteflate 8.070 ft2. Arbeidstrykk 180 psi. Bygget av North-Eastern Marine Engineering Co. Ltd, Wallsend, England.

 

 

Bemanning (crew):

Mannskap i 1930 170 mann, 1936 231 mann,

 

 

Historikk:

1899 Bygget som DT STROMBUS av Armstrong, Whitworth & Co. Ltd, Low Walker, England for Shell Transport & Trading Co. Ltd (Sir Marcus Samuel & Co.), London, England. Sjøsatt 18/11. Gudmor Lady Samuel. Da hun ble sjøsatt var hun det største tankskipet i verden.
1900 Ferdigstilt i januar.
1907 Solgt til Anglo-Saxon Petroleum Co. Ltd, London, England.
1917 Torpedert 04/06 i Middelhavet. Kom seg til havn og reparert.
1921 Nye kjeler installert: 3 dampkjeler, hver med 3 fyrganger. Samlet heteflate 7.500 ft2. Arbeidstrykk 186 psi.
1925 Solgt til Cia. Ballenera del Peru Lda (A/S Tønsberg Hvalfangeri, Hans Borge, Tønsberg), Callao, Peru. Ombygget til flytende hvalkokeri. 6 åpne koker, 22 presskjeler. Arbeidstrykk 60 psi. 1 Hartmann koker. I fangst ved Paracas Bay, Peru for Cia. Ballerena Del Peru til 1927.
1928 Solgt til Hvalfanger-A/S Africa (Waalman & Bugge), Tønsberg.
Brukt som hjelpekoke og transportbåt for landstasjonen ved Walvis Bay, Syd-Vest-Afrika i 1928/29.
1930 Registrerings havn endret til Sandefjord. Bjarne Gundersen, Sandefjord ble managers. Installert 5 De Laval hvaloljeseparatorer.
1934 Registrerings havn endret til Tønsberg. Harald Waalman, Tønsberg ble managers.
1935 Solgt i November for NOK 660.000 sammen med 4 hvalbåter og en del aksjer i landstasjonen ved Walvis Bay, Syd-Vest-Afrika til A/S Sevilla (Chr. Salvesen & Co., Leith, Scotland). Registrert i Tønsberg med Onesimus Andersen, Tønsberg som managers.
1936 Utstyrt ved opphalingsslipp akterut ved Hebburn Yard of Palmer’s Shipbuliding & Iron Co. Ltd, Hebburn, England fra 07/06 til 03/11. Også en kjele til installert: 1 dampkjele, med 4 fyrganger. Heteflate 2.881 ft2. Arbeidstrykk 186 psi. (Samlet heteflate var nå 10.381 ft2.) Utleid til South Georgia Co. Ltd (Chr. Salvesen & Co.), Leith.
1940 WW II–Nortraship ble managers i april.
1940 Minesprengt 27/10 utenfor Swansea, Wales i posisjon 51.33.48N-03.56.48V. Satt på land nær Mumles Head, Wales, men brakk i to 30/10 under en sterk storm. Forparten sank, mens akterskipet fremdeles sto på grunn. Skipet var på reise fra Swansea, Wales til South Georgia i ballast.
1942 Akterskipet bragd flott og hogget ved Briton Ferry, Wales av Thos. W. Ward Ltd.

 

 

History in English:

1899 Built as ST STROMBUS by Armstrong, Whitworth & Co. Ltd, Low Walker, England for Shell Transport & Trading Co. Ltd (Sir Marcus Samuel & Co.), London, England. Launched 18/11. God mother Lady Samuel. At launch she was the largest tanker in the world.
1900 Completed in January,
1907 Sold to Anglo-Saxon Petroleum Co. Ltd, London.
1917 Torpedoed 04/06 in Mediterranean. Reached port and repaired.
1921 New boilers installed: 3 boilers, each with 3 furnaces. Total heating surface 7.500 ft2. Working pressure 186 psi.
1925 Sold to Cia. Ballenera del Peru Lda (A/S Tønsberg Hvalfangeri, Hans Borge, Tønsberg), Callao, Peru. Converted to a floating whale factory ship. 6 open cookers, 22 pressure boilers. Working pressure 60 psi. 1 Hartmann cooker. Whaling at Paracas Bay, Peru for Cia. Ballerena Del Peru until 1927.
1928 Sold to Hvalfanger-A/S Africa (Waalman & Bugge), Tønsberg.
Used as auxiliary factory/transport in conjunction with the shorestation at Walvis Bay, South-West-Africa in 1928/29.
1930 Port of registry changed to Sandefjord. Bjarne Gundersen, Sandefjord became managers. Installed 5 De Laval whale oil purifiers.
1934 Port of registry changed to Tønsberg. Harald Waalman, Tønsberg became managers.
1935 Sold in November together with 4 catchers and a part share in Walvis Bay whaling station, South-West-Africa for NOK 660.000 to A/S Sevilla (Chr. Salvesen & Co., Leith, Scotland). Registered in Tønsberg with Onesimus Andersen, Tønsberg as managers.
1936 Fitted with a stern slip at Hebburn Yard of Palmer’s Shipbuliding & Iron Co. Ltd, Hebburn, England from 07/06 to 03/11. One more boiler installed: 1 boiler with 4 furnaces. Heating surface 2.881 ft2. Working pressure 186 psi. (Total heating surface is now 10.381 ft2. Hired out to South Georgia Co. Ltd (Chr. Salvesen & Co.), Leith.
1940
WW II–Nortraship became managers in April.
1940 Mined 27/10 off Swansea, Wales in position 51.33.48N-03.56.48W. Beached near Mumles Head, Wales, but broke in two 30/10 in a strong gale. The fore part sank and the aft part remained aground. The vessel was on a voyage from Swansea, Wales to South Georgia in ballast.
1942 The aft part refloated and broken up at Briton Ferry, Wales by Thos. W. Ward Ltd.

 

 

           

Kilde: Dnv, Lloyd’s, Starke reg., boka Tønsberg Hvalfangeri 1907-1957, Tynebuiltships, Daily Gazette Monday
20/11-1899. Boka Whale Factory Ships and modern Whaling 1881-2016. av Ian B. Hart, forlis 1940
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 15/02-2020 (SN)

TBG18419250720002 STROMBUS. Foto via tynebuiltships.