TBG18419490220001 BUSEN 4. Foto fra boka Tønsberg Hvalfangeri 1907-1957.

 

1949 DS/Hvb BUSEN 4 (2) (TBG184194902)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, hvalfanger
steam ship, whale catcher.

Off.no:

5124760

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Tønsberg

Byggeår (year built):

1949/10

Bnr (Sno).:

130

Bygger (yard):

Kaldnes Mekaniske Verksted, Kaldnes, Tønsberg.

Eier (owner):

A/S Tønsberg Hvalfangeri, Tønsberg.

Disponent (manager):

A. C. Olsen, Sandefjord.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Hvalfanger.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

481 brt, 153 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 145,5’-B: 29,1’-D: 17,0’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LEFJ

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), compound exp. 4-sylinder, syl. diam.: 2 x 13,8"–2 x 32,3", slag/stroke: 30,5", 325 NHK. Bygget av Kaldnes Mekaniske Verksted, Kaldnes, Tønsberg. (FMV type)

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

2 vannrørsdampkjeler (water tube boilers), med overheter . Samlet heteflate 5.976 ft2. Arbeidstrykk 250/225 psi. Bygget av Foster Wheeler Corporation, New York, NY, USA.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1949 Bygget som hvalfanger BUSEN 4 av Kaldnes Mekaniske Verksted, Kaldnes, Tønsberg for A/S Tønsberg Hvalfangeri (A. C. Olsen, Sandefjord), Tønsberg. Sjøsatt 29/08, ferdigstilt i oktober.
1955 Forlenga ved Kaldnes Mekaniske Verksted. Nye mål.: L: 158,0’-B: 29,1’-D: 17,1’. Bror Von der Lippe ble manager.
1957 Utleid for GBP 15.000 i sesongen 1957/58 til Cia. Argentina de Pesca S.A., Buenos Aires, Argentina for fangst fra Grytvika, Syd Georgia.

1960 Solgt i april for GBP 60.000 til Union Whaling Co. Ltd, Durban, Syd-Afrika. Omdøpt til G. C. SCULLY. Fanget fra Premier hvalstasjon, Durban.
1971 Solgt til K. Nathan (Pty.) Ltd, Durban for hogging som begynte 01/10.

 

 

History in English:

1949 Built as whale catcher BUSEN 4 by Kaldnes Mekaniske Verksted, Kaldnes, Tønsberg for Tønsberg Hvalfangeri (A. C. Olsen, Sandefjord), Tønsberg. Launched 29/08, completed in October.
1955 Lengthened at Kaldnes Mekaniske Verksted. New measurements.: L: 158,0’-B: 29,1’-D: 17,1’. Bror Von der Lippe became manager.
1957 Hired out for GBP 15.000 in the season 1957/58 to Cia. Argentina de Pesca S.A., Buenos Aires, Argentina for catching from Grytvika, South Georgia.

1960 Sold in April for GBP 60.000 to Union Whaling Co. Ltd, Durban, South Africa. Renamed G. C. SCULLY. Catched from Premier whale station, Durban, South Africa.
1971 Sold to K. Nathan (Pty.) Ltd, Durban for demolition that began 01/10.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloy’s  Starke, reg. boka Tønsberg Hvalfangeri 1907-1957, boka Hvalfangsten, Eventyret tar slutt
av Dag Bakka Jr, boka Pesca av Ian B. Hart..
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 11/02-2020 (SN)

 

TBG18419490220001 BUSEN 4. Foto som G. C. SCULLY fra boka Hvalfangsten, Eventyret tar slutt av Dag Bakka Jr.