TBG18419500120001 BUSEN 1. Foto via Vestfoldmuseene.

 

1950 DS/Hvb BUSEN 1 (TBG184195001)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, hvalfanger
steam ship, whale catcher.

Off.no:

1164727

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Tønsberg

Byggeår (year built):

1936/10

Bnr (Sno).:

98

Bygger (yard):

Kaldnes Mekaniske Verksted, Kaldnes, Tønsberg.

Eier (owner):

A/S Tønsberg Hvalfangeri, Tønsberg.

Disponent (manager):

A. C. Olsen, Sandefjord.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Hvalfanger.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

357 brt, 128 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 140,0’-B: 26,4’-D: 13,9’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

GZDP / LAEL

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 18,8"–32,5"–56,0", slag/stroke: 27,0". 250 NHK. Bygget av Kaldnes Mekaniske Verksted, Kaldnes, Tønsberg.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 vannrørskjele (water tube boiler). Heteflate 3.400 ft2. Arbeidstrykk 235 psi. Bygget av Kaldnes Mekaniske Verksted, Kaldnes, Tønsberg.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1936 Bygget som hvalfanger HELIER 1 av Kaldnes Mekaniske Verksted, Kaldnes, Tønsberg for St. Helier Shipowners Ltd (Hans Borge, Tønsberg), London, England. Sjøsatt 04/08, ferdigstilt 01/10. Fanget for kokeriet SVEND FOYN.
1937 Fadum & Wang, Tønsberg ble managers.
1940 Utleid i oktober til South African Navy. Omdøpt til HMSAS STANDERTON. Brukt som anti-ubåt jager.
1943 Solgt til Star Whaling Co. Ltd, London.
1946 Returnert i til eierne i februar. Omdøpt til HELIER 1.
Utleid til A/S Tønsberg Hvalfangeri, Tønsberg. Fanget fra Husvik Harbour, Syd Georgia.
1950 Solgt til A/S Tønsberg Hvalfangeri (A. C. Olsen, Sandefjord), Tønsberg. Omdøpt til BUSEN 1.
1955 Modernisert og forlenga ved Kaldnes Mekaniske Verksted. Dampmaskinen oppjustert til 342 NHK. Nye kjeler installert: 2 vannrørskjeler. Samlet heteflate 5.450 ft2. Arbeidstrykk 241 psi. Bygget av Foster Wheeler Corporation, New York, NY, USA. Nye mål.: L: 155,3’-B: 26,4’-D: 13,9’. Ny tonnasje: 376 brt, 129 nrt. Bror Von der Lippe ble manager.
1957 Utleid for GBP 15.000 i sesongen 1957/58 til Cia. Argentina de Pesca S.A., Buenos Aires, Argentina for fangst fra Grytvika, Syd Georgia.

1960 Lagt opp i mai ved Kalvetangen, Føynland, Tønsberg.
1961 Solgt i januar for NOK 120.000 til H. I. Hansen, Odense, Danmark for hogging som begynte 15/03.

 

 

History in English:

1936 Built as whale catcher HELIER 1 by Kaldnes Mekaniske Verksted, Kaldnes, Tønsberg for St. Helier Shipowners Ltd. (Hans Borge, Tønsberg), London, England. Launched 04/08, completed 01/10. Catched for the whale factory ship SVEND FOYN.
1937 Fadum & Wang, Tønsberg became managers.
1940 Hired in October by the South African Navy. Renamed HMSAS STANDERTON. Used as anti-submarine vessel.
1943 Sold to Star Whaling Co. Ltd, London.
1946 Returned to the owners in February. Renamed HELIER 1.
Hired out to A/S Tønsberg Hvalfangeri, Tønsberg. Catched from Husvik Harbour, South Georgia.
1950
Sold to A/S Tønsberg Hvalfangeri (A. C. Olsen, Sandefjord), Tønsberg. Renamed BUSEN 1.
1955 Modernized and lengthened at Kaldnes Mekaniske Verksted. The steam engine adjusted to 342 NHP. New boilers installed: 2 water tube boilers. Total heating surface 5.450 ft2. Working pressure 241 psi. Built by Foster Wheeler Corporation, New York, NY, USA. New measurement.: L: 155,3’-B: 26,4’-D: 13,9’. New tonnage: 376 grt, 129 nrt. Bror Von der Lippe became manager.
1957 Hired out for GBP 15.000 the season 1957/58 to Cia. Argentina de Pesca S.A., Buenos Aires, Argentina for catching from Grytvika, South Georgia.

1960 Laid up in May at Kalvetangen, Føynland, Tønsberg
1961 Sold in January for NOK 120.000 to H. I. Hansen, Odense, Denmark for demolition that began 15/03.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloy’s  Starke, reg. boka Tønsber Hvalfangeri 1907-1957, boka Hvalfangsten, Eventyret tar slutt
av Dag Bakka Jr, boka Pesca av Ian B. Hart.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 10/02-2020 (SN)