LTK00119560920001 KINGSVILLE. Bilde fra skipssiden.

 

1956 TS KINGSVILLE (LTK001195609)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampturbinskip, stykkgods
steam turbine, gener
al cargo.

Off.no:

5188039

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Oslo

Byggeår (year built):

1956/07

Bnr (Sno).:

1102

Bygger (yard):

Lithgows Ltd, Port Glasgow, Scotland.

Eier (owner):

Skibs-A/S Mandeville, Oslo.

Disponent (manager):

A. F. Klaveness & Co. A/S, Lysaker.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

10.400 tdw, 7.563 brt, 4.410 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 505,0’-Lbp: 485,0’-B: 64,3’-D: 32,2’-Dypg.: 28’ 2’’.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling):  

4 lasterom med 6 luker.
Lastekapasitet 624.000 ft³ inkludert 31.100 ft³ i 4 kjølerom på
mellomdekk.
21 bommer; 1 x 35 t, 8 x 10 t, 12 x 5 t.
20 vinsjer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

3 x 4-sylindret Drammens Jern kompressorer. Kjølemedium
R-12. Direkte fordamping. Kapasitet 140.000 kcal/time og fra
0 °C til -20 °C i kjølerom.

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjonsutstyr
(comm. equipm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LAUS.

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 x Parsons dampturbiner (steam turbines) reduksjonsgiret til
1 propellaksel. 11.000 AHK ved 108 o. min. Bygget av
David Rowan & Co. Ltd, Glasgow, Scotland.

Fart/forbr. (speed/cons.):

18,0 knop. Bunkerskapasitet 2.060 t.

Hjelpemaskineri (aux):

3 x dieselgen., hver 245 kW.
1 x turbogen. 400 kW.

Tot. el. kraft (el. power):

1.135kW220VDC.

Kjeler (boiler):

2 x vannrørskjeler (water tube boilers). Hver med overheter.
Arbeidstrykk 570 psi, overheter 525 psi. Samlet heteflate
11.240 ft².
1 hjelpekjel (aux. boiler) med arbeidstrykk 100 psi.
1 x dampvarmeveksler med arbeidstrykk 100 psi.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1956 Bygget som KINGSVILLE av Lithgows Ltd, Port
Glasgow, Scotland for Skibs-A/S Mandeville (A. F. Klaveness &
Co. A/S, Lysaker), Oslo. Sjøsatt 11/01, levert i juli.
1963 Overført til Universal Trading & Shipping Agency A/S,
Oslo. Samme managers.
1970 Forlenget og ombygget til delvis konteinerskip ved
Taikoo Drydock & Engineering Co. Ltd, Hong Kong. 25 t kran
montert. 8 x 10 t bommer fjernet. Forandret til 6 lasterom med
12 luker. Sideporter satt inn. Ny tonnasje: 11.810 tdw, 9.138
brt, 5.375 nrt. Nye mål: Loa: 562,8’-Lbp: 522,6’-D: 32’ 2¾’’-
Dypg.: 28’ 3½’’.
1977 Solgt til Cia. United Enterprises (Panama) S.A. (Sea
Queen Corp. Ltd, Hong Kong), Panama. Omdøpt til SEA
UNION
.
1978 Ankom 01/12 til Kaohsiung, Taiwan for hugging som
begynte 16/12 ved Nan Long Steel & Iron Co.

 

 

History in English:

1956 Built as KINGSVILLE at Lithgows Ltd, Port
Glasgow, Scotland for Skibs-A/S Mandeville (A. F. Klaveness &
Co. A/S, Lysaker), Oslo. Launched 11/01, delivered in July.
1963 Transferred to Universal Trading & Shipping Agency A/S,
Oslo. Same managers.
1970 Lengthened and converted to a part containership by
Taikoo Drydock & Engineering Co. Ltd, Hong Kong. 25 t crane
installed. 8 x 10 t derricks removed. Rebuilt to 6 holds with 12
hatches. Side doors installed. New tonnage: 11.810 tdw, 9.138
brt, 5.375 nrt. Nye mål: Loa: 562,8’-Lbp: 522,6’-D: 42,6’-
Draught: 28’ 3½’’.
1977 Sold to Cia. United Enterprises (Panama) S.A. (Sea
Queen Corp. Ltd, Hong Kong), Panama. Renamed SEA UNION.
1978 Arrived 01/12 at Kaohsiung, Taiwan for demolition that
began by Nan Long Steel & Iron Co.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Skipet 2/1986.
Samlet og bearbeidet av Sverre Johansen og Per Sundfær.
Sist oppdatert: 14/08-2013 (SJ/PS)