Program

 

Overleveringstur m/s Lise


(nybygning C. T. GOGSTAD & CO., Oslo)

 

DRAMMEN SLIP & VERKSTED

 

Yngvar P. Berg & Sønn

Drammen

 

Kl. 10.00     Avgang fra verkstedets kai.
Kl. 10.30     Smørbrød og kaffe. — Serveres i lasterum 2 på mellomdekk.
Kl. 12.00     Kjøring på   «fartsmilen» ved Horten. (Turen Drammen—Horten beregnes å                  ta ca. 2 timer).
Kl. 12.45     Svingeprøve — bakkeprøve.
Kl. 13.00     «Aperitiff»  i lasterum 2.
Kl. 13.30     Middag. — Serveres i lasterum 2 på mellomdekk.
Kl. 14.45     Flaggskifte.
Kl. 15.00     Kaffe, avec. — Serveres i salonger og offisersmesse.
ca. kl. 16.00     Retur til verkstedet.

 


Teknisk beskrivelse:

 

         Når C. T. Gogstad & Co., Oslo, i dag overtar M/S «Lise» er dette det 3. skip av denne størrelse som er levert fra Drammen Slip & Verksted på relativt kort tid, — idet søsterskipene M/S «Høegh Ailette» og M/S «Høegh Aurore» til Leif Høegh & Co. A/S, ble levert henholdsvis juni 1958 og februar 1959.
         Nylig ble et 4. skip av denne type, sjøsatt for skipsreder Karl Bruusgaard, Oslo, og ligger nu ved utrustningskaien og skal ifølge kontrakten leveres i april 1960. På beddingen er man allerede langt på vei med neste båt, nybygging nr. 47 som blir M/S «Lise’s» helsøster, — idet dette også bygges for C. T. Gogstad & Co.
         M/S «Lise» er verkstedets nybygningsregister nr. 45. Kjølen ble strukket i september 1958, og sjøsettingen foregikk den 15. april i år. Skipets gudmor er frk. Ann Elisabeth Gogstad, datter av skipsreder Odd Gogstad og frue Edle, født Prydz.


Skipets hoved-dimensjoner er:

L. o. a.         381'-6"
L. p. p.         353'-8½"
Bredde på spant      52'—6"
Dybde i riss mellomdekk     22'—1"
Dybde i riss hoveddekk       32'—1"
Maks. dypgang        26'-3"
Skipet er kontrahert for en fart av ca. 15 knob ved dypgående 20'—6".

 


         M/S «Lise» er et enkeltskruet motorskip arrangert som 3/4 baklader og får en lasteevne på ca. 7200 d. w. som lukket shelterdekker. Det blir bygget til høyeste klasse +1-A-I i Det Norske Veritas, med full styrke i helsveiset utførelse.
         Skipet er delt opp i 4 lasterum, 2 kjølerum for last for — 20° C i tropefart, — kledd med sjøvannsbestandig aluminium er arrangert aktenfor maskinrummet. Dørk i kjølerum er belagt med armert «Surfastal Compound».
         Kjølerumslukene er isolert ståldeksler av verkstedets egen konstruksjon.
         Dyptanker er videre installert forenfor maskinrummet for føring av vegetabilske olje. Kubikk tilsammen 8900 cub. ft.
         De øvrige lasterum har stål lukedeksler på weatherdekk, flush luker på mellom-dekk og plan tanktopp uten garneringer slik at det. overalt i rummene kan kjøres med trucks.
         Tanktoppen er dessuten forsterket delvis for føring av malm. Stål senterskott er arrangert i alle underrum og mellomdekk.
         Skipet har 4 lasteluker (3 forenfor og 1 aktenfor broen) hvorav 2 har en lengde på 57' og samtlige er 22' brede. Lukesidekarmene er solid konstruert med kraftige styrkespant slik at ingen støtter forekommer i rummene.
         Skipets samlede kubikk er på ca. 322.000 cub. ft. bales — ca. 350.000 cub. ft. grain. Alle lasterum er mekanisk ventilert med elektriske vifter som kan reverseres.
         Skipet har en kraftig rigg med selvstagende master og er utstyrt med ialt 13 bommer av spesiell stor lengde, 8 for 5-tons, 4 for 10-tons og 1 for 25-tons.
         Dekksmaskineriet er hydraulisk med 6 separate pumpeaggregater av skruetypen for drift av 12 vinsjer, ankerspill og capstan. Styremaskinen er elektrisk-hydraulisk og utstyrt med selvstyrer og rorindikator.

 

Hovedmotoren:

 

         Hovedmotoren som også er bygget til høyeste klasse i Det Norske Veritas 4~ MV, er en enkeltvirkende, 2-takt krysshodemotor med turboladning, type 6SAD60 levert av Sulzer Brothers Ltd., Winterthur, Sveits. Den utvikler 4100 BHK ved 160 omdr. min. eller 3750 BHK ved 155 omdr. min. og er bygget for tung-oljedrift.
         Som hjelpemaskineri er installert 3 aggregater av Lister Blackstone's fabrikat type EVMA6, hver på 246 BHK tilkoblet 160 kW generator for 440 volt vekselstrøm — 60 perioder.

         For tungoljeanlegget og oppvarmingen er der installert en kombinert olje- og exhausfyrt kjele utstyrt med automatisk oljefyring og automatiske fødevannspumper samt fjernvannstandskontroll.
Selve tungoljeseparator-anlegget er arrangert i eget rum. Tungoljeanlegget består av særdeles store heatere og et omfattende sirkulasjons- og oppvarmings system som spesielt Sulzer praktiserer, slik at oljekvaliteter opp til 3000 sec. Redwood kan anvendes.
         Pumper, kompressor m.v. er separat elektrisk drevet.
         Lastekjøleanlegget er levert av Drammens Jern og består av 2—4 cyl. kompressor for Freon-12 m/direkte ekspansjon.
         En lensevannseparator med kapasitet ca. 50 tonn/time er installert. Videre komplett verksted med dreiebenk, boremaskin, elektrisk sveiseapparat, brenn apparat etc.
         Selve maskinrummet er meget rummelig og praktisk innredet med god plass lor overhaling.
         I forkant av casingen er det en stor luke til lasterummet for lettvint transport av reservedeler til og fra dekk.
         Rikelig ventilasjon for maskinrummet er arrangert med henblikk på tropefart.
         Hele innredningen er anbragt akter og er meget moderne med rommelige lugarer og oppholdsrum. Det. er lugarplass for 37 mann og dessuten rederlugar og los-lugar. Det er 1-manns lugarer for de fleste av mannskapet ombord.
         Kapteins salong og spisesalong er adskilt med en stor dobbel skyvedør. Panelene i begge disse salonger er holdt i polert nøttetre, satt opp i leiter som framhever det vakre mønster som er spesiell lor denne tresort. Møblene i salongene er av teak. Videre er det særskilt dusj for alle offiserslugarer, store dusjrum for mannskapet. Byssen er spesielt rummelig og er utstyrt med alle moderne hjelpemidler. Lyse, store og vennlige messer og dagrum for såvel offiserer som mannskap.
Hele innredningen er airconditionert.
         Navigasjonsutstyret omfatter alle moderne hjelpemidler såsom radar, gyro, ekkolodd, logg, prosjektorkompass, radiotelefoni og peileanlegg.
Det er CO2 brannslukning for alle lasterum. Automatisk tåkesignal og kommandoanlegg er installert.
         Skipets fører er kaptein Harald A, Strand, maskinsjef er Helge Vigelsjø og stuert Paul Eriksen.