TRS10118670120001 TROMSØ. Bilde fra TFDS flåteliste av Finn R. Hansen.

 

1867 DS TROMSØ (1) (TRS101186701)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, tørrlast/passasjer, steam ship, general cargo/passenger.

Off.no:

5610812

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Tromsø

Byggeår (year built):

1867/05

Bnr (Sno).:

154

Bygger (yard):

Mitchell & Co., Low Walker, England.

Eier (owner):

A/S Tromsø Amts Dampskibsselskab, Tromsø.

Disponent (manager):

A/S Tromsø Amts Dampskibsselskab, Tromsø.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

104 brt.

Dimensjoner (size):

L: 98,2’-B: 16,6’, D: 7,8’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

Kapasitet 200 personer i innaskjærs fart.
2 luker.
2 bommer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JTNH

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder. Bygget av Mitchell & Co., Low Walker, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1867 Bygget som TROMSØ av Mitchell & Co., Low Walker, England for A/S Tromsø Amts Dampskibsselskab, Tromsø. Sjøsatt 18/04, levert i mai. Byggesum 14.300 spd.
Satt i trafikk 15/06.
1871 Stor ombygging fra april til juli ved TMV-Trondhjems Mek. Verksted, Trondhjem. Ny dampmaskin satt inn. Compound. 2-sylinder. 20 NHK. Bygget av Trondhjems Mek. Verksted, Trondhjem.
Grunnstøtte i september ved Bjarkøy. Lasterom fyllt.
1874 På verksted ved TMV fra august til november for kjelskifte.
1879 Mistet propellen ved Lyngseidet.
1885 På verksted ved TMV for skifte av kjele samt ombygging. Utvidet 2. klasse. Bakkdekk forlenget.
1893 På verksted i Bergen for skifte av sylindre på dampmaskinen.
1895 Grunnstøtte i oktober ved Lygøy. Plater i baugen skiftet.
1900 På verksted. Brønn forut overbygget. Innredning ombygget, nye lugarer og damesalong.
1904 Kantret og sank i april på Tromsø havn. Reparert ved Tromsø Skibsverft.
1905 Delvis i opplag som reserveskip.
1906 Satt inn fra mars for SENJEN (1) etter dens forlis.
1907 Lagt opp.
1908 Solgt 01/01 for NOK 7.500 til Russland. Omdøpt til ANATOLII.
Ingen flere opplysninger funnet
.

 

 

History in English:

1867 Built as TROMSØ av Mitchell & Co., Low Walker, England for A/S Tromsø Amts Dampskibsselskab, Tromsø. Launched 18/04, delivered in May. Building costs 14.300 spd.
In service 15/06.
1871 Major conversion from April to July by TMV-Trondhjems Mek. Verksted, Trondhjem. New steam reciprocating installed. Compound. 2-cylinder. 20 NHP. Built by Trondhjems Mek. Verksted, Trondhjem.
Stranded in September at Bjarkøy. Cargohold filled.
1874 At TMV from August to November for change of boiler.
1879 Lost propeller at Lyngseidet.
1885 At TMV for new boiler and rebuilding. Enlarged 2. class. Forecastle deck lengthened.
1893 At shipyard in Bergen for new cylinder on steam reciprocating.
1895 Stranded in October at Lygøy. Bow plates renewed.
1900 At shipyard. Well foredeck closed. Interior rebuilt, new cabins and ladies saloon.
1904 Capsized and sank in April in Tromsø harbour. Repaired by Tromsø Skibsverft.
1905 Partly laid up as spare vessel.
1906 From March in service after SENJEN (1) foundered.
1907 Laid up.
1908 Sold 01/01 for NOK 7.500 to Russia. Renamed ANATOLII.
No further information found
.

 

 

           

Kilde: Lloyd’s, Starke, Skipet 1+2/87 ved Per Alsaker, boka Troms Fylkes Dampskibsselskab flåteliste
1857-1996 av Finn R. Hansen.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 25/07-2017 (PS)

TRS10118670120002 TROMSØ. Bilde fra TFDS flåteliste av Finn R. Hansen.