TRS10119080120001 TROMSØ. Bilde fra TFDS flåteliste av Finn R. Hansen.

 

1908 DS TROMSØ (2) (TRS101190801)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, tørrlast/passasjer
steam ship, general cargo/passenger.

Off.no:

51795

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Tromsø

Byggeår (year built):

1908/03

Bnr (Sno).:

131

Bygger (yard):

Trondhjems mek. Verksted A/S, Trondhjem.

Eier (owner):

A/S Tromsø Amts Dampskibsselskab, Tromsø.

Disponent (manager):

A/S Tromsø Amts Dampskibsselskab, Tromsø.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

238 brt, 131 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 124,6’-Lbp: 115,0’-B: 20,6’-D: 15,9’-Dypg.: 9’ 00’’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

2 luker.
1 bom.
1 kran.
2 vinsjer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MDVK/LFDO

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 10,8’’-17,5’’-28,5’’, slag/stroke: 18,0’’. 55 NHK, 246 IHK ved 121 o. min. Bygget av Trondhjems mek. Verksteds A/S, Trondhjem.

Fart/forbr. (speed/cons.):

10,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjel (boiler) med dim.: 9,3’ x 10,3’ og 2 fyrganger. Heteflate 887 ft². Bygget av Trondhjems mek. Verksteds A/S, Trondhjem.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1908 Bygget som TROMSØ av Trondhjems mek. Verksteds A/S, Trondhjem for A/S Tromsø Amts Dampskibsselskab, Tromsø. Sjøsatt 22/01, levert i mars. Byggekostnader NOK 136.000.
1910 Grunnstøtte ved Helgøy.
1915 Kantret og sank 16/11 på havna i Helgøy. To passasjerer og maskinisten omkom.
1916 Hevet og slept av bergningsbåten SALVATOR til Tromsø.
Reparert ved Harstad Mek. Verksted, Harstad. Forlenget med 14’. Ny tonnasje 286 brt.
1917 Ferdig reparert i mars. I rutefart.
Grunnstøtte 29/12 ved Mågøy.
1919 Grunnstøtte ved Mågøy.
1921 Rederiet omdøpt til A/S Troms Fylkes Dampskipsselskap, Tromsø 20/06.
1928 På verksted for vedlikehold og fornyelse.
1937 Promenadedekket forlenget.
1940 Rekvirert av tyske myndigheter til forsyningstjeneste mellom Narvik og Porsanger.
1945 Returnert til eierne.
1947 Kolliderte 07/11 med frakteskuten WERNER i Tromsøysundet.
1949 Grunnstøtte 25/11 ved Nordstraumen i Kvænangen.
1951 Grunnstøtte 24/03 ved Karnes i Lyngen. En passasjer omkom.
Påseilt 31/10 i Tjeldsundet av DS BRO av Haugesund. Satt på land ved Alstad og sank på grunt vann.
1952 Kondemnert. Vraket solgt av forsikringsselskapet for NOK 30.000 til Ila Jernstøperi, Trondheim. Nedriggingen ble utført av firma O. Sundquist, Kirkenes. Skroget ble senere overtatt av Erling Kjeldsen, Tromsø for bruk som lekter.

 


Fra sjøforklaringen i 1917:
        D/S »Tromsø» (M.D.V.K.) av Tromsø paa reise fra Grøtavær til Harstad grundstøtte den 29.
december 1917 ved Maagø. Fartøiet blev staaende fast indtil det ved d/s »Rolf«s hjælp kom av grunden.
        Av den avholdte sjøforklaring fremgaar, at aarsaken til grundstøtningen var storm og snetykke.
Skibsinspektøren fandt, at den vakthavende styrmand ved an­ledningen hadde forset sig mot straffelovens § 422, jfr. sjødygtighetslovens § 82, 2. avsnit, ved at han ved den omhandlede anledning hadde været fraværende fra broen ca. 1 time og overlatt fartøiets navigering i det urene farvand til kystlodsen og rormanden og indstillet derfor vakthavende styrmand til en passende bot.
Av politimesteren i Senjen blev vakthavende styrmand derefter forelagt en bot, stor 200 kroner, som han ikke vedtok.
Forhør blev derefter avholdt til sakens nærmere opklaring, hvorefter tiltale mot styrmanden blev frafaldt mot, at han tildeltes en alvorlig advarsel for sit forhold. Saadan advarsel blev ham forkyndt den 2. september 1918.

 

 

 

History in English:

1908 Built as TROMSØ at Trondhjems mek. Verksteds A/S, Trondhjem for A/S Tromsø Amts Dampskibsselskab, Tromsø. Launched 22/01, delivered in March. Building costs NOK 136.000.
1910 Stranded at Helgøy.
1915 Turned over and sank 16/11 in port of Helgøy. Two passengers and the engineer lost.
1916 Refloated and towed by salvage vessel SALVATOR to Tromsø.
Repaired by Harstad Mek. Verksted, Harstad. Lengthened by 14’. New tonnage 286 grt.
1917 Repairs completed in March. In service again.
Stranded 29/12 off Mågøy.
1919 Stranded off Mågøy.
1921 Owners renamed A/S Troms Fylkes Dampskipsselskap, Tromsø 20/06.
1928 At shipyard for maintenance and modernizing.
1937 Promenade deck lengthened.
1940 Requisitioned by German authorities as supply vessel between Narvik og Porsanger.
1945 Returned to owners.
1947 Collided 07/11 with freigther WERNER in Tromsøysundet.
1949 Stranded 25/11 in Nordstraumen in Kvænangen.
1951 Stranded 24/03 at Karnes in Lyngen. One passenger lost.
Run into 31/10 in Tjeldsundet by SS BRO of Haugesund. Beached at Alstad and sank in shallow water.
1952 Condemned. Wreck sold by insurers for NOK 30.000 to Ila Jernstøperi, Trondheim. Downrigging done by firm O. Sundquist, Kirkenes. The hull was later taken over by Erling Kjeldsen, Tromsø for use as a barge.

 

 

           

Kilde: Lloyd’s, Starke, Skipet 1+2/87 ved Per Alsaker, boka Troms Fylkes Dampskibsselskab flåteliste
1857-1996 av Finn R. Hansen, her byggedes skipbe 1843-1983 av Finn R. Hansen, Norsk Sjøulykkestatistik for 1917.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 05/01-2019 (PS)