TRH10119460120001 ENID. Bilde fra Bachke & Co. flåteliste ved Finn R. Hansen.

 

1946 DS ENID (2) (TRH101194601)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods / steam ship, general cargo.

Off.no:

5400499

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Trondheim

Byggeår (year built):

1946/11

Bnr (Sno).:

212

Bygger (yard):

Trondhjems Mekaniske Verksted A/S, Trondheim.

Eier (owner):

A/S Djerv, A/S Herdis & A/S Turid, Trondheim.

Disponent (manager):

Bachke & Co., Trondheim.

Beskrivelse: MalteseCrossKlasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

3.580 tdw, 2.062 brt, 1.115 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 302,9’-Lbp: 289,9’-B: 43,11’-D: 20,4’-Dypg.: 19’ 11”.

Lastehandterings syst.
(cargo handling.):

4 luker.
9 bommer.
9 vinsjer.

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjons utstyr (comm.equipm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LKON.

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type compound, 4-sylindret, syl. diam.: 2 x 15,0”-2 x 36,6, slag/stroke: 33,5”. 243 NHK (1.666 IHK). Bygget av Trondhjems Mekaniske Verksted A/S, Trondheim.

Fart/forbr.(speed/cons.):

11,5 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

2 x kull eller oljefyrte dampkjeler (coal or oil fired boilers) med kunstig trekk og overheter, hver med dim.:13,5’ x 11,0’ og 3 fyrganger. Total heteflate 3.430 ft². Arbeidstrykk 228 psi. Bygget av Trondhjems Mekaniske Verksted A/S, Trondheim.

 

 

Bemanning (crew):

pers.

 

 

Bysseutstyr
(galley equipm.):

 

 

Historikk:

1939 Kontrahert 06/05.
1941 Bygget som ENID for A/S Djerv, A/S Herdis & A/S Turid (Bachke & Co.), Trondheim. Sjøsatt 26/04. Lagt opp i Trondheim.
Slept 16/10 til Verrabotn for opplag.
1945 Slept 19/09 tilbake til verkstedet.
1946 Ferdigstilt og levert eierne i november.
1949 Overført til A/S Turid. Ombygget til lukket shelterdekker ved Howaldtswerke, Hamburg, Vest-Tyskland. Brønn for og akter lukket.
1963 Solgt til Dimitrios Coustas & Nicolaos Grigoriou, Piraeus, Hellas. Omdøpt til AMALIA.
1966 Solgt til Cia.
Navigation Gold Fish S. A. (Dimitrios Coustas & Nicolaos Grigoriou, Piraeus), Panama.
1968 Fikk brann i maskinrommet 27/11 og satt på land utenfor Egmond, Nederland mens hun var på reise fra Oxelösund, Sverige til Basra, Irak med tømmer. Brakt flott 05/12 og slept til Amsterdam, Nederland. Kondemnert.
1970 Ankom i mai til Hamburg for hugging ved Eisen und Metall A. G.
1971 Huggingen begynte i februar.

 

 

History in English:

1939 Ordered 06/05.
1941 Built as ENID for A/S Djerv, A/S Herdis & A/S Turid (Bachke & Co.), Trondheim. Launched 26/04. Laid up in Trondheim.
Towed 16/10 to Verrabotn for layup.
1945 Towed 19/09 back to shipyard.
1946 Completed and delivered owners in November.
1949 Transferred to A/S Turid. Converted to a closed shelterdecker at Howaldtswerke, Hamburg, West Germany. Well deck fore and aft closed.
1963 Sold to Dimitrios Coustas & Nicolaos Grigoriou, Piraeus, Greece. Renamed AMALIA.
1966 Sold to Cia. Navigation Gold Fish S. A. (Dimitrios Coustas & Nicolaos Grigoriou, Piraeus), Panama.
1968 Caught fire in engine room 27/11 and beached off Egmond, Netherlands while on a voyage from Oxelösund, Sweden to Basrah, Irak with timber. Refloated 05/12 and towed to Amsterdam, Netherlands. Condemned.
1970 Arrived in May at Hamburg for demolition by Eisen und Metall A. G.
1971 The demolition began in February.

 

 

             

Kilde: DnV, Starke, Lloyds, Skipet 2/84 Per H. Kjærvik, Bachke & Co. flåteliste ved Finn R. Hansen.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 04/11-2011 (PS)