Albr. W. Selmer.

Albregt W. Selmer ble født i 1864 i Kristiansund.
        Han ble utdannet i shipping i England hvor han arbeidet i 8 år ved et rederikontor. I nitti-årene kom han til Trondheim som bestyrer av Bachke & Co.s megler og spedisjonsforretning.
        I 1897 etablerte han sitt eget rederi, Selmers Rederi, med støtte av generalkonsul Adolf Øien med flere.
        Han begynte sin virksomhet som disponent for DS GRIP (C. Falch). Denne skuta forliste ganske snart etter starten. Av forsikringspengene ble DS IVANHOE innkjøpt. Adolf Øien og Andreas Berg kom inn i styret.
        Båtdriften ga god avkastning og skipene REBEKKA, ROWENA, PRIMA og CEDERIC ble innkjøpt. Nye aksjonærer kom til, og Selmer ble en av de beste kundene til Tronhjems Mek Verksted.
        Albr. W Selmer ble en meget opptatt mann og representerte også flere ruteselskaper. Først var han ekspeditør for Vesterålens Damskibselskap, men sa opp denne stillingen og overtok ekspedisjonen for Bergenske Dampskibselskap.
Han var også Portugisisk konsul.
        Den 27.oktober 1910 døde Albr. W. Selmer av tyfus, og hans bortgang var betraktet som et stort tap for Trondhjem.
        Ved Selmer's død hadde hans rederi 10 skip på en samlet tonnasje av 11.000 tonn som representerte en kapital på 2 mill.kroner.
        Etter Selmer's død fortsatte rederiet i hans navn med Gustav Stene som disponent. Skipene i rederiet hadde til nå vært enkeltrederier, mens målet hadde vært å samle skipene i ett rederi. Det nye selskapet ble etablert i 1912 undet navnet A/S Det Selmerske Rederi. Det nye selskapet hadde kontorer i Knudtzongarden i Kjøpmannsgata 44 fra 1914.
        I 1913 satt Erling Schelbred Isachsen i direktørstolen i rederiet.
Samme år ble "ALBR. W SELMER" og "LOCKSLEY" (2) innkjøpt og året etter fulgte "MIRJAM".
        Overskuddene på grunn av høye rater under 1.verdenskrig ble store. Men på slutten av krigen snudde lykken seg og flere av Selmers båter ble senket.
        CEDERIC senket 05.10 1916
        IVANHOE senket 01.11.1916
        WILFRED senket 15.03.
1917
        GURTH senket 06.05. 1917
        CEDERIC senket 13.06.1917
        BALDWIN senket 25.07.1917
       
LOCKSLEY senket 26.07.1917
Alle ble torpedert eller stanset og sprengt av tyske ubåter.
        Da 1. verdenskrig var slutt hadde A/S Det Selmerske Rederi kun to båter igjen; MIRJAM og ALBR. W. SELMER. Den siste ble ikke tilbakelevert fra The Shipping Controller før året etter.
        To nye skip, CEDERIC (3) og ROWENA (2) ble innkjøpt i 1920. Men markedet kollapset i 1920 og de tok mange år før det tok seg opp igjen.
MIRJAM forliste ved Nova Scotia i 1923.
        I 1928 ble tre siste skipene; ALBR.W. SELMER - CEDERIC (3) - ROWENA (2) ble solgt til A/S Norasia Coal Transport – C. L. Halvorsen, Trondhjem og rederiet ble oppløst.

 

Kilde: Strinda historielag.