TRH110118730120001 HAAKON ADALSTEN. Bilde fra boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen.

 

1873 DS HAAKON ADALSTEN (TRH110187301)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, tørrlast/passasjer, jernskrog, steam ship, general cargo/passenger, iron hull.

Off.no:

5618945

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Trondhjem

Byggeår (year built):

1873/08

Bnr (Sno).:

294

Bygger (yard):

C. Mitchell & Co., Low Walker, England.

Eier (owner):

NFDS, Trondheim.

Disponent (manager):

NFDS, Trondhjem.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

320 tdw, 703 brt, 478 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 188,5’-Lbp: 180,2’-B: 26,1’-D: 14,6’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

200 passasjerer.
2 luker.
2 bommer.
2 vinsjer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JSMD/LDKH

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder. 750 IHK. Bygget av North Eastern Marine Engineering Co. Ltd, Sunderland, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1873 Bygget som HAAKON ADALSTEN av C. Mitchell & Co., Low Walker, England for NFDS, Trondhjem. Byggekostnad 80.000 spd. Satt inn i Lofotenruten.
1880 Grunnstøtte 04/12 ved Risvær.
1881 Ombygget i mai-juni. Hele akterinnredningen endret. Sovelugar under dekk lagt til lasterom. Mindre damesalong på akterdekk.
1884 Nytt ror montert.
1885 Ny kjele installert. Ny midtskipsstyring.
Maskinaksel brudd ved Rødberg. Slept til Trondhjem for reparasjon.
1886 Grunnstøtte 03/02 ved Beiarn.
1891 Propellaksel brukket ved Rørvik. Slept til Trondhjem for reparasjon. Ny skorstein montert.
1892 I godsrute mellom Kristiania og Finnmark.
1893 Grunnstøtte 23/01 i snøstorm på Vefsnfjorden. Landsatt i Hellesviken. Slept til Trondhjem for større reparasjoner.
1894 Traff kaia i Larvik.
1896 Propellaksel brakk 31/01 ved Kjeungen, Granviken. Slept til Trondhjem av NFDS DS MAGNUS BARFOD.
1897 Dokksatt og reparert i september-oktober i Trondhjem.
1898 Maskinskade 23/09 ved Kjelvik. Reparert i Trondheim.
1899 Maskinskade 25/10 på Hustadvika. Reparert i Kristiansund.
Lagt opp i Trondhjem 30/11.
1900 Mesanmast forlenget. Bramstag satt opp. Dokksatt 23/04 for montering av ny propeller.
Ved verksted i juli-august i Trondhjem for reparasjon av akselbrudd.
1901 Ankom 25/07 til Trondhjems Mek. Verksted, Trondhjem for ombygging og modernisering.Sertifisert for 213 passasjerer i Hurtigruten.
Ny dampmaskin installert: Triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 16,5’’-26,0’’-44,0’’, slag: 30,0’’. 750 IHK. Ny kjele installert: Dampkjel med dim.: 13,5’ x 11,5’ og 3 fyrganger. Ny tonnasje: 320 tdw, 710 brt, 430 nrt.
1902 Ferdig ombygget 12/03 for NOK 250.000.
Første tur til Kristiania 21/03. I Hurtigruten.
1910 Grunnstøtte19/01 ved Sandøren ved Finnsnes. Ingen skader.
1913 Berget Sundmørsskuten VANHEIM nord for Haugesund i januar.
Maskinhavari 28/04 ved Havøygavlen. Slept til Trondhjem av NFDS DS KONG HARALD.
1915 Grunnstøtte i desember nord for Bergen.
1922 Lagt opp i januar i Sandnessjøen grunnet 12 av mannskapet fikk spanskesyken.
1927 Grunnstøtte 17/12 ved Balsfjordnesset. Brakt flott. Slept til Trondheim for reparasjon.
1930 Ute av Hurtigruten i juni.
Satt inn i godsrute Trondheim-Bodø.
1936 Ombygget til rent fraktefartøy. Innredningen fjernet. 12 passasjerer.
1938 Godsrute Oslo-Kirkenes.
1940 Lagt opp 09/04 i Trondheim.
Tatt ut av opplag og satt i rute Oslo- Hammerfest/Honningsvåg.
1941 Satt i januar inn i ferskfiskrute Trondheim-Harstad.
1944 Ekstraturer Trondheim-Harstad.
1945 I rute Trondheim-Lofoten/Narvik.
Fra november i Hurtigruten mellom Tromsø og Kirkenes.
1946 Lagt opp 04/03 i Trondheim
Solgt 09/10 for NOK 50.000 til Ole T. Flakke, Kristiansund. Omdøpt til GOMA.
1947 Kantret og sank 09/09 ca. 3 nm nord for Tylön fyrskip, Sverige mens hun var på reise fra Aalborg, Danmark til Gdansk, Polen med 271 krøtter. 1 mann omkom.

 

 

History in English:

1873 Built as HAAKON ADALSTEN at C. Mitchell & Co., Low Walker, England for NFDS, Trondhjem. Byggekostnad 80.000 spd. In Lofotenruten.
1880 Stranded 04/12 at Risvær.
1881 Rebuilt in May-June. Accomodation aft rebuilt. Sleeping quarter below deck combined with cargo hold. Built a small ladies saloon on aft deck.
1884 New rudder mounted.
1885 New boiler installed. New mid ship steering.
Crank shaft broke at Rødberg. Towed to Trondhjem for repairs.
1886 Stranded 03/02 at Beiarn.
1891 Propeller shaft broken at Rørvik. Towed to Trondhjem for repairs. New funnel installed.
1892 In cargo service between Kristiania and Finnmark.
1893 Stranded 23/01 in a snowstorm on Vefsnfjorden. Beached at Hellesviken. Towed to Trondhjem for major repairs.
1894 Hit the quay at Larvik.
1896 Propeller shaft broke 31/01 of Kjeungen, Granviken. Towed to Trondhjem by NFDS SS MAGNUS BARFOD.
1897 Dry docked and repaired in September-October at Trondhjem.
1898 Engine breakdown 23/09 of Kjelvik. Repaired at Trondheim.
1899 Engine breakdown 25/10 on Hustadvika. Repaired at Kristiansund.
Laid up at Trondhjem 30/11.
1900 Spanker boom lengthened. Topgallant stay mounted. Dry docked 23/04 for mounting of new propeller.
Repaired broken shaft in July-August at Trondhjem.
1901 Arrived 25/07 at Trondhjems Mek. Verksted, Trondhjem for conversion and modernizing. Sertificate for 213 passengers in Hurtigruten.
New steam engine installed: Triple exp. 3-cylinder, cyl. diam.: 16,5’’-26,0’’-44,0’’, stroke: 30,0’’. 750 IHP. New boiler installed: Boiler with dim.: 13,5’ x 11,5’ and 3 furnaces. New tonnage: 320 tdw, 710 grt, 430 nrt.
1902 Work completed 12/03 for NOK 250.000.
First voyage to Kristiania 21/03. In Hurtigruten.
1910 Stranded19/01 on Sandøren at Finnsnes. No damage.
1913 Saved in January Sundmørsskuten VANHEIM north of Haugesund.
Engine breakdown 28/04 of Havøygavlen. Towed to Trondhjem by NFDS SS KONG HARALD.
1915 Stranded in December north of Bergen.
1922 Laid up in January at  Sandnessjøen when 12 crew members had the Spanish influenza spanskesyken.
1927 Stranded 17/12 of Balsfjordnesset. Refloated. Towed to Trondheim for repairs.
1930 Out of Hurtigruten in June.
In cargo service Trondheim-Bodø.
1936 Converted to a freigther. passenger accomodation removed. 12 passengers.
1938 Cargo service Oslo-Kirkenes.
1940 Laid up 09/04 at Trondheim.
Out of layup. Cargo service Oslo-Hammerfest/Honningsvåg.
1941 In January in fresh fish trade Trondheim-Harstad.
1944 Extra voyages Trondheim-Harstad.
1945 Cargo service Trondheim-Lofoten/Narvik.
From November in Hurtigruten between Tromsø and Kirkenes.
1946 Laid upp 04/03 at Trondheim
Sold 09/10 for NOK 50.000 to Ole T. Flakke, Kristiansund.
Renamed GOMA.
1947 Capsized and sank 09/09 approx. 3 nm north of Tylön light vessel, Sweden whilst on a voyage from Aalborg, Denmark to Gdansk, Poland with 271 kreatures.
1 man lost.

 

 

           

Kilde: Skipet 4/82 ved Per H. Kjærvik, boka Nordenfjeldske 1857-1957 av Rolf Danielsen
og Olav Vedeld,
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær og Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 18/07-2017 (SN/PS)