TRH110118900220001 RAGNVALD JARL. Bilde fra boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen.

 

1890 DS RAGNVALD JARL (1) (TRH110189002)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, passasjer/stykkgods,
steam ship, passengers/general cargo.

Off.no:

5600154

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Trondhjem

Byggeår (year built):

1890/05

Bnr (Sno).:

246

Bygger (yard):

Wigham Richardson & Co., Low Walker, England.

Eier (owner):

NFDS, Trondhjem.

Disponent (manager):

NFDS, Trondhjem.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.095 brt, 692 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 225,0’-B: 30,2’-D: 14,4’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

Sertifikat for 750 passasjerer.
Første norske ski med fryserom for fisk og vilt.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JSQK

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dampmaskiner (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 18,0’’–32,0’’–54,0’’, slag/stroke: 36,0’’. 267 NHK. Bygget av Wigham Richardson & Co., Low Walker, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

12,0 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1890 Bygget som RAGNVALD JARL av J Wigham Richardson & Co., Low Walker, England for NFDS, Trondhjem. Sjøsatt 22/03, levert i mai. Byggekostnad NOK 520.000. Presentert 04/06 i Trondhjem.
Satt 05/06 inn i turisttrafikk for den nye Englandsruten.
1893 På verksted i september for vedlikehold.
1896 Ankom Bergen i januar med stor slagside etter voldsomt vær på overfarten fra England. Berget havarert losskøyte ved Marsteinen.
1898 Maskinskade 29/07 ved Hellandshavn nord for Aalesund. Reparert i Aalesund.
1903 Styrmannen falt over bord i oktober i uvær i Nordsjøen.
1907 I turistrute fra juni. Hamburg, Tyskland-Vestlandet-Trondhjem. I Englandsruten fra september.
1910 Prøvetur 07/06 på Trondhjemsfjorden etter stor oppussing foran turistsesongen.
Fra september i rute Kristiania-Tromsø-Vadsø.
1916 I kystruten.
Matros klemt i hjel i februar under innhiving av fallrep.
1917 I Englandsruten.
1918 Delvis i opplag.
1919 Solgt til Hijos de Jose Taya S. en C., Bilbao, Spania. Omdøpt til CAPITA REVUELTA.
1921 Solgt til J. Mitats y Umbut, Barcelona, Spania.
1923 Solgt til Hijos de Jose Taya S. en C., Bilbao.
1929 Hugget ved V. Marin, Bilbao.

 

 

History in English:

1890 Built as RAGNVALD JARL at J Wigham Richardson & Co., Low Walker, England for NFDS, Trondhjem. Launched 22/03, delivered in May. Building costs NOK 520.000. Presented 04/06 at Trondhjem. In the tourist service on Englandsruten.
1893 At shipyard in September for maintenance.
1896 Arrived Bergen in January with heavy list after a violent weather in the North Sea. Saved pilot boat in distress at Marsteinen.
1898 Engine damage 29/07 at Hellandshavn north of Aalesund. Repaired in Aalesund.
1903 Officer fell over board in October in bad weather in the North Sea.
1907 In touris service from June. Hamburg, Germany-West Coast-Trondhjem. In Englandsroute from September.
1910 Trials 07/06 on Trondhjemsfjorden after renovation before the touristseason.
From September on Kristiania-Tromsø-Vadsø.
1916 In coastal service.
Able seaman crushed to death in February while taking in the gangway.
1917 In Englandsruten.
1918 Partly in layup.
1919 Sold to Hijos de Jose Taya S. en C., Bilbao, Spain. Renamed CAPITA REVUELTA.
1921 Sold to J. Mitats y Umbut, Barcelona, Spain.
1923 Sold to Hijos de Jose Taya S. en C., Bilbao.
1929 Broken up by V. Marin, Bilbao.

 

 

           

Kilde: Lloyd’s, Starke, Skipet 4/82 ved Per H. Kjærvik, boka Nordenfjeldske 1857-1957 av Rolf Danielsen
og Olav Vedeld, boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim .
Sist oppdatert: 18/07-2017 (PS/SN)