TRH110118900320001 KONG HARALD før ombygging. Bilde fra boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen.

 

1890 DS KONG HARALD (TRH110189003)

 

warsailors

 

 

 

 

Type:

Dampskip, passasjer/stykkgods,
steam ship, passengers/general cargo.

Off.no:

5600095

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Trondhjem

Byggeår (year built):

1890/05

Bnr (Sno).:

102

Bygger (yard):

Joh. C. Tecklenborg, Geestemünde, Tyskland.

Eier (owner):

NFDS, Trondhjem.

Disponent (manager):

NFDS, Trondhjem.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.095 brt, 692 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 209,8’-Lbp: 196,2’-B: 28,9’-D: 13,0’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

Sertifikat for 511 passasjerer.
17 m³ kjølerom.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JSQN/LEGV

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 18,5’’-32,5’’-51,2’’. slag/stroke: 31,5’’. 800 IHK. Bygget av H. Pauksch, Landsberg, Tyskland.

Fart/forbr. (speed/cons.):

12,0 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

2 x dampkjeler (boilers), hver med dim.: 11,4’ x 10,9’ og 2 fyrganger. 160 psi arbeidstrykk. Bygget av Joh. C. Tecklenborg, Geestemünde, Tyskland.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1890 Bygget som KONG HARALD av Joh. C. Tecklenborg, Geestemünde, Tyskland for NFDS, Trondhjem. Levert i oktober. Byggekostnad NOK 440.000. Satt inn i turisttrafikk for den nye Englandsruten og i turisttrafikk på Nordkapp om sommeren.
1892 Innredningen oppusset.
1894 Kolliderte med DS ORION i Ålesund havn. Reparert ved Nordre Verft , Trondhjem.
1896 Kolliderte i desember med briggen DEBORAH i Herløfjord. Reparert.
1897 Kolliderte 17/04 med NFDS DS OLAF TRYGVESØN ved Fuglehuk. Reparert ved Akers Mek. Verksted, Kristiania. I fart igjen 26/04.
1900 Grunnstøtte 23/02 nær Ballsta i Lofoten. Reparert i Trondhjem.
Dokket i juni ved Trondhjems Mek Verksted, Trondhjem for ombygginger og modernisering.
1899 Dokket og overhalt i mai. Ny propeller montert.
1909 Forlenget ved Trondhjems Mek. Verksted, Trondhjem. Ny tonnasje 865 tdw, 1.151 brt, 679 nrt. Nye dim.: Loa: 230,6’-Lbp: 219,0’-B: 30,2’-D: 22’ 8½’’-Dypg.: 15’ 10’’. Nye kjeler installert: 2 dampkjeler, hver med dim.: 11,5’ x 11,5’ og 2 fyrganger. Samlet heteflate 3.442 ft². Bygget ved Trondhjems Mek. Verksted, Trondhjem.
1915 Grunnstøtte 25/12 nær Hornøyskjæret. Brakt flott ved hjelp fra NFDS DS TANAHORN og marineskipene FRIDTJOF og ERIK JARL.
1921 Grunnstøtte 12/04 ved Støttrota nær Meløy.
1924 Kolliderte 17/06 med NFDS DS HAAKON JARL nær Landego. HAAKON JARL sank med tap av 17 personer.
1926 Grunnstøtte 13/04 nær Leikua nord for Vallersund. Kom seg til Trondhjem for reparasjoner.
1929 Fikk brann på 1. klasse 17/02 etter avgang Kirkenes. Returnerte til Kirkenes. Gikk til Trondhjems Mek. Verksted for reparasjoner.
1934 Fikk mindre skader da DS RANEN drev inn i henne under en storm i Rørvik havn.
1936 Trakk ned taubåten LADEJARLEN 19/07 ved avgang Trondheim. Maskinisten omkom.
1937 Slept til Trondheim 06/10 etter maskinhavari ved Ørnes.
1940 WWII Hjemmeflåten.
1945 Seilte i Hurtigruten med mange avbrudd grunnet overhalinger og mekaniske problemer.
1948 Dokket i februar ved Trondhjems Mek. Verksted, Trondheim for fornyelse av interiøret, montert ny skorstein og forlengelse av båtdekk. I fart igjen fra juli.
1950 Grunnstøtte 17/10 nær Heggebåen sør for Florø.  Passasjerene ble overført til ATLØY og TOFTHOLM. Lagt opp i Trondheim.
1951 Solgt i februar sammen med NFDS DS TORDENSKJOLD til Remorquage Letzer S.A., Ostende, Belgia. Omdøpt til WESTENDE. Brukt som «badeskip» ved Ostende.
1954 Ankom 20/06 til Brugge, Belgia for hugging.

 

 

History in English:

1890 Built as KONG HARALD at Joh. C. Tecklenborg, Geestemünde, Germany for NFDS, Trondhjem. Delivered in October. Building costs NOK 440.000. In the tourist trade in the new Englandsruten and with tourist to North Cape in summer.
1892 Interior rebuilt.
1894 Collided with SS ORION in Ålesund harbour. Repaired at Nordre Verft , Trondhjem.
1896 Collided in December with brig DEBORAH in Herløfjord. Repaired.
1897 Collided 17/04 with NFDS SS OLAF TRYGVESØN at Fuglehuk. Repaired at Akers Mek. Verksted, Kristiania. In service again 26/04.
1900 Stranded 23/02 near Ballsta in Lofoten. Repaired at Trondhjem.
Docked in June at Trondhjems Mek Verksted, Trondhjem for rebuilding and modernizing.
1899 Docked and overhauled in May.
New propeller installed.
1909 Lengthened at Trondhjems Mek. Verksted, Trondhjem.
New tonnage 865 tdw, 1.151 grt, 679 nrt. New dim.: Loa: 230,6’-Lbp: 219,0’-B: 30,2’-D: 22’ 8½’’-Draught: 15’ 10’’. New boilers installed: 2 steam boilers, each with dim.: 11,5’ x 11,5’ and 2 furnaces. Total heating area 3.442 ft². Built by Trondhjems Mek. Verksted, Trondhjem.
1915 Stranded 25/12 near Hornøyskjæret. Refloated with help from NFDS SS TANAHORN and naval vessels FRIDTJOF and ERIK JARL.
1921 Stranded 12/04 at Støttrota near Meløy.
1924 Collided 17/06 with NFDS SS HAAKON JARL near Landego. HAAKON JARL sank with the loss of 17 persons.
1926 Stranded 13/04 near Leikua north of Vallersund. Sailed to Trondhjem for repairs.
1929 Caught fire in 1. class 17/02 after departure Kirkenes. Returned to Kirkenes.
Sailed to Trondhjems Mek. Verksted for repairs.
1934 Minor damages when SS RANEN drifted into her in a gale in Rørvik harbour.
1936 Pulled down the tug LADEJARLEN 19/07 at departure Trondheim. Engineer died.
1937 Towed to Trondheim 06/10 after machinery breakdown at Ørnes.
1940 WWII Home fleet.
1945 Sailed in Hurtigruten on and off due to many repairs and mechanical problems.
1948 Docked in February at Trondhjems Mek. Verksted, Trondheim for renewed interior, new funnel and boatdeck lengthened. In service again in July.
1950 Stranded 17/10 near Heggebåen south of Florø.  Passengers transferred to ATLØY and TOFTHOLM. Laid up at Trondheim.
1951 Sold in February together with NFDS SS TORDENSKJOLD to Remorquage Letzer S.A., Ostende, Belgium.
Renamed WESTENDE. Use as a «bathing» vessel at Ostende.
1954 Arrived 20/06 at Brugge, Belgium for demolition.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Skipet 4/82 ved Per H. Kjærvik, boka Nordenfjeldske 1857-1957 av Rolf Danielsen
og Olav Vedeld, warsailors.com
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 18/07-2017 (PS/SN)

TRH110118900320002 KONG HARALD etter ombygging. Bilde fra boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen.