TRH11019210320001 RAGNVALD JARL som NEA. Bilde fra Bachke & Co. flåteliste ved Finn R. Hansen.

 

1921 DS RAGNVALD JARL (2) (TRH110192103)

 

WARSAILORS

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Off.no:

3008871

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Trondheim

Byggeår (year built):

1921/10

Bnr (Sno).:

175

Bygger (yard):

Trondhjems Mekaniske Værksted, Trondhjem.

Eier (owner):

NFDS, Trondheim.

Disponent (manager):

NFDS, Trondheim.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

3.050 tdw, 1.877 brt, 1.091 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 278,8’-Lbp: 265,5’-B: 42,2’-D: 20,0’-Dypg.: 17’ 10”.

Lasthåndtering
(cargo handling.):

4 luker.
6 bommer.
6 vinsjer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LCJG/LCVS

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 20,5”-33,0”-56,0”, slag/stroke: 36,0”. 230 NHK, 1.985 IHK. Bygget av Trondhjems Mekaniske Værksted, Trondhjem.

Fart/forbr. (speed/cons.):

9,5 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

2 x dampkjeler (boilers), hver med dim.:14’ x 11’ og 3 fyrganger. Total heteflate 3.892 ft². Arbeidstrykk 180 psi. Bygget av Trondhjems Mekaniske Værksted A/S, Trondheim.

 

 

Bemanning (crew):

pers.

 

 

Historikk:

1921 Bygget som RAGNVALD JARL av Trondhjems Mekaniske Værksted A/S, Trondhjem for Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab, Trondhjem. Sjøsatt 07/04, ferdigstilt i oktober. Byggekostnad NOK 2.890.000.
1936 Solgt i oktober for GBP 16.000 til Skibs-A/S Nea v/Otto Gruntvig (Bachke & Co.), Trondheim. Omdøpt til NEA.
1940 Nortraship ble managers i april.
1941 Var i mars med i konvoi fra Halifax, NS, Canada til Reykjavik, Island. 13 skip senket.
Reddet 14 mann 27/04 fra det franske DS CELTE i posisjon 61.20N-11.00V mellom Island og Scotland.
Reddet 23/12 eneste overlevende fra britiske EASTWOOD utenfor Aldeburgh, England.
1945 Returnert til eiere i mai. Lagt opp ved Gravesend i Themsen, England i en elendig forfatning.
Ankom 01/04 under slep til elven Blackwater, Essex, England for opplag.
1946 Solgt 20/04 for SEK 340.000 til Rederi-A/B Suecia, Ystad, Sverige. Forlot opplaget 26/06.
Videresolgt 24/12 for SEK 750.000 til Råå Rederi-A/B (M. Jonasson), Råå, Sverige. Omdøpt til JUNO.
1950 Solgt 02/11 for SEK 875.000 til Seger Hushållsmaskin A/B, Göteborg, Sverige. Omdøpt til SEGER.
1951 Eierselskapet skiftet navn til Rederi-A/B Seger (E. Andihn), Göteborg.
1952 Solgt 17/11 for SEK 1.230.000 til Ariston Laiva OY (Meritomi OY), Åbo, Finland. Omdøpt til MERI.
1956 Grunnstøtte 25/11 på Rödkallen sør for Luleå, Sverige mens hun var på reise fra Nordenham, Vest-Tyskland til Luleå. Brakk senere i to deler.
1957 Forskipet hevet 08/10 og tatt under slep. Sank under slepet ved Ratan ved Umeå, Sverige da sleperen brakk.

 

 

History in English:

1921 Built som RAGNVALD JARL at Trondhjems Mekaniske Værksted A/S, Trondheim for Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab, Trondhjem. Launched 07/04, completed in October. Building costs NOK 2.890.000.
1936 Sold in October for GBP 16.000 to Skibs-A/S Nea v/Otto Gruntvig (Bachke & Co.), Trondheim. Renamed NEA.
1940 Nortraship became managers in April.
1941 Was in March in convoy from Halifax, NS, Canada to Reykjavik, Iceland. 13 ships sunk.
Saved 14 men 27/04 from French SS CELTE in position 61.20N-11.00W between Iceland and Scotland.
Saved 23/12 the only survivor from British EASTWOOD off Aldeburgh, England.
1945 Returned to owners in May. Laid up at Gravesend in River Thames, England in a miserable state. Arrived in tow 01/04 at river Blackwater, Essex, England for layup.
1946 Sold 20/04 for NOK 340.000 to Rederi-A/B Suecia, Ystad, Sweden. Out of layup 26/06.
Re-sold 24/12 for SEK 750.000 to Råå Rederi-A/B (M. Jonasson), Råå, Sweden. Renamed JUNO.
1950 Sold 02/11 for SEK 875.000 to Seger Hushållsmaskin A/B, Göteborg, Sweden. Renamed SEGER.
1951 Owners company renamed Rederi-A/B Seger (E. Andihn), Göteborg.
1952 Sold 17/11 for SEK 1.230.000 to Ariston Laiva OY (Meritomi OY), Åbo, Finland. Renamed MERI.
1956 Grounded 25/11 on Rödkallen South of Luleå, Sweden while on a voyage from Nordenham, West Germany to Luleå. Broke later in two.
1957 Forepart raised 08/10 and taken in tow. Sank during the tow at Ratan near Umeå, Sweden when the towline broke.

 

 

             

Kilde: DnV, Starke, Lloyds, Skipet 2/84 Per H. Kjærvik, Bachke & Co. flåteliste ved Finn R. Hansen, boka
Nordenfjeldske 1857-1957 av Rolf Danielsen og Olav Vedeld, boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen,
Merseamuseum.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 06/02-2022 (PS/SN)