TRH110119560320001 RAGNVALD JARL. Bilde fra boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen.

 

1956 MS RAGNVALD JARL (4) (TRH110195603)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, passasjer/stykkgods,
motor ship, passenger/general cargo.

Off.no:

5289247

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Trondheim

Byggeår (year built):

1956/07

Bnr (Sno).:

789

Bygger (yard):

Blohm & Voss A.G, Hamburg, Vest-Tyskland.

Eier (owner):

NFDS, Trondheim.

Disponent (manager):

NFDS, Trondheim.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Is-C

 

 

Tonnasje (Tonnage):

659 tdw, 2.196 brt, 659 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 266,6’-Lbp: 254,7’-B: 41,5’-D: 23,6’-Dypg.: 14’ 9½’’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

Sertifisert for 450 passasjerer i kystfart. 285 køyplasser.
Kjøl/frys-kapasitet 21.830 ft³ i 2 rom på mellomdekk og underdekk.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

2 x 2-sylinder Bergdorfer kompressorer. Kuldemedium R-12. Direkte fordamping. Kapasitet 45.000 kcal/time og –2 °C i rommene. Kompressorene bygget av Bergdorfer Eisenwerk A.G., Bergedorf, Vest-Tyskland.

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LAVN

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dieselmotor, MAN G10-V52/74. 2-takt/enkltv., 10-sylinder, syl. dim.: 520 x 740 mm. 2.960 BHK ved 185 o. min. Bygget av Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg A.G., Augsburg, Vest-Tyskland.

Fart/forbr. (speed/cons.):

16,5 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

3 dieselgen., hver 156 kW.
1 dieselgen. nød 24 kW.

Tot. el. kraft (el. power):

468kW/380-220VAC/50Hz.

Kjeler (boiler):

1 vannrørs hjelpekjel (water tube aux. boiler), med arbeidstrykk 100 psi.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1956 Bygget som RAGNVALD JARL av Blohm & Voss A.G, Hamburg, Vest-Tyskland for NFDS, Trondhjem. Sjøsatt 19/04,
levert 24/07. I Hurtigruten fra 28/07.
1957 Mindre brann 12/09 i innredningen.
1967 Ved Blohm & Voss A.G, Hamburg i november for motoroverhaling og oppgradering av innredningen.
1972 Kolliderte 27/10 med MS ULØYTIND under Tromsøbrua.
1975 Berørte fenderverket i oktober på Tromsøbrua. Skader på skuteside og passasjerlugarer.
1978 Grunnstøtte 20/02 i Risøyrenna ved Andøya. Mindre propellskade.
1983 Oppgradert ved Mjellem & Karlsen, Bergen. Kafeteria ombygget. 12 nye lugarer. Ny resepsjon. Hoved- og hjelpemotorer ombygget til tungoljedrift.
1984 NFDS solgt i oktober til Norcem, Oslo. Skipsdelen utskilt som eget selskap Nordenfjeldske Shipping A/S.
1985 Nordenfjeldske Shipping A/S solgt i april for NOK 290.000.000 til A/S Kosmos, Sandefjord. Organisert som et datterselskap av BDS-Bergenske Dampskibsselskab A/S, Bergen.
1989 BDS solgt i januar til RoNoTro A/S. Et samarbeid mellom DSD-Det Stavangerske Dampskibsselskab A/S, Stavanger, SDS-Salten Dampskibsselskab A/S, Bodø og TFDS-Troms Fylkes Dampskibsselskab A/S, Tromsø.
RAGNVALD JARL solgt til TFDS. I Hurtigruten.
1994 Ommålt i juli: 2.182 brt, 1.193 nrt.
1995 Solgt i september til Unge Sjømenns Kristelige Forening (Rogaland Sjøsaspirantskole), Stavanger. Omdøpt til GANN.
Ommålt: 2.191 brt, 795 nrt. Brukt som skoleskip samt i turistfart mellom Stavanger og Nordkapp om sommeren.
2007 Solgt i mars til Sørlandets Seilende Skoleskips-institusjon, Kristiansand. Omdøpt til SJØKURS.
2020  Solgt 05/03 til Vestland Rederi A/S (Vestland Marine SP Z OO, Gdynia, Polen), Sævelandsvik. Omdøpt til RAGNVALD JARL.

 

 

History in English:

1956 Built as RAGNVALD JARL at Blohm & Voss A.G, Hamburg, West Germany for NFDS, Trondhjem. Launched 19/04, delivered 24/07. In Hurtigruten from 28/07.
1957 Minor fire 12/09 in the accomodation.
1967 At Blohm & Voss A.G, Hamburg in November for engine overhaul and uprading of accomodation.
1972 Collided 27/10 with MS ULØYTIND passing Tromsøbrua.
1975 Touched the fenders in October on Tromsøbrua. Damaged ship side and passenger cabins.
1978 Stranded 20/02 in Risøyrenna at Andøya. Minor damage to propeller.
1983 Refitted at Mjellem & Karlsen, Bergen. Cafeteria rebuilt. 12 new cabins. New reseption. Main- and aux. engines converted to heavy fuel.
1984 NFDS sold in October to Norcem, Oslo. Shipping part as it own company Nordenfjeldske Shipping A/S.
1985 Nordenfjeldske Shipping A/S sold in April for NOK 290.000.000 to A/S Kosmos, Sandefjord. Organized as a subsidiary of BDS-Bergenske Damskibsselskab A/S, Bergen.
1989 BDS sold in January to RoNoTro A/S. A collaboration between DSD-Det Stavangerske Dampskibsselskab A/S, Stavanger, SDS-Salten Dampskibsselskab A/S, Bodø and TFDS-Troms Fylkes Dampskibsselskab A/S, Tromsø.
RAGNVALD JARL sold to TFDS. In Hurtigruten.
1994 Re-meas. in July: 2.182 grt, 1.193 nrt.
1995 Sold in September to Unge Sjømenns Kristelige Forening (Rogaland Sjøsaspirantskole), Stavanger. Renamed GANN.
Re-meas.: 2.191 grt, 795 nrt. Used as a training vessel and in the tourist trade on Stavanger and Nordkapp in summer.
2007 Sold in March to Sørlandets Seilende Skoleskips-institusjon, Kristiansand. Renamed SJØKURS.
2020  Sold 05/03 to Vestland Rederi A/S (Vestland Marine SP Z OO, Gdynia, Poland), Sævelandsvik. Renamed RAGNVALD JARL.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Skipet 4/82 ved Per H. Kjærvik, boka Nordenfjeldske 1857-1957 av Rolf Danielsen
og Olav Vedeld, boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 04/09-2020 (PS/SN)

TRH110119560320002 RAGNVALD JARL interiør. Bilde fra boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen.