TRH11319750120001 OSCARSBORG. Foto: Finn R. Hansen.

 

1975 MS OSCARSBORG (TRH113197501)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, taubåt, jernskrog
motor ship, tug, iron hull.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Trondheim

Byggeår (year built):

1876

Bnr (Sno).:

79

Bygger (yard):

Akers Mek. Verksted, Kristiania.

Eier (owner):

Arthur Bjørnevik, Rissa.

Disponent (manager):

Arthur Bjørnevik, Rissa.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

64 brt, 0 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 22,22m-Lbp: 21,0m-B: 4,63m-D: 2,53m.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LEPB

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dieselmotor, Crossley. 2-takt/enkltv., 8-sylinder. 480 BHK. Bygget i 1942 av Crossley Brothers Ltd, Manchester, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1876 Bygget som OSCARSBORG av Akers mek. Verksted, Kristiania for Den Norske Stat (Oscarsborg Fæstning), Kristiania. Bygget med Akers dampmaskin. 20 NHK, 180 IHK.
1880 Solgt til Græsvig Brug (J. N. Jacobsen), Fredrikstad.
1889 Solgt til A/S D/S Oscarsborg (Brødrene Jacobsen), Fredrikstad.
1896 Forlenget: Ny tonnasje 59 brt, 7 nrt. Ny dim: L: 68,9’-B: 15,4’-D: 9,6’. Ny dampmaskin: 40 NHK.
1930 Disponent: N. Jacobsen & Co. A/S, Fredrikstad.
1936 Solgt til Norman Anderassen, Fredrikstad.
1952 Solgt til Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad.
1954 Kantret og sank. 1 mann omkom.
1955 Hevet i januar. Reparert. Ombygget til motorskip. Ny tonnasje: 64 brt, 0 nrt. Installert: Dieselmotor, Crossley. 2-takt/enkltv., 8-sylinder. 480 BHK. Bygget i 1942 av Crossley Brothers Ltd, Manchester, England.
1969 Solgt til Birger Skarsvåg, Åfjord/Trondheim/Fredrikstad.
1970 Solgt til Sameiet Borgen (Sigurd Samuelsen jr., Oslo), Fredrikstad.
1974 Overført til Skips-A/S Teddy (Sigurd Samuelsen jr., Oslo), Fredrikstad.
Solgt til Taubåtkompaniet A/S (Jens Bye, Rissa), Trondheim.
1975 Solgt i juli til Arthur Bjørnevik, Åfjord/Trondheim.
1980 Overført i januar til Taubåtkompaniet A/S, Trondheim.
1997 Overført til Taubåtkompaniet Management A/S, Trondheim.
2001 Tatt ut av aktiv tjeneste.
2002 Bevaring og sikring av fartøyet begynte.
2004 Overført i januar til Taubåtkompaniet A/S, Trondheim.
2006 Solgt i januar til Olaf Tormodsen Engvig, Harbour City, CA, USA (Lars Bache Nielsen, Hokksund), Trondheim.
2018 Er under restaurering ved Kvithyll.

 

 

History in English:

1876 Built as OSCARSBORG av Akers mek. Verksted, Kristiania for Den Norske Stat (Oscarsborg Fæstning), Kristiania. Built with Akers steam engine. 20 NHP, 180 IHP.
1880 Sold to Græsvig Brug (J. N. Jacobsen), Fredrikstad.
1889 Sold to A/S D/S Oscarsborg (Brødrene Jacobsen), Fredrikstad.
1896 Lengthened: New tonnage 59 grt, 7 nrt. New dim: L: 68,9’-B: 15,4’-D: 9,6’. New steam engine: 40 NHP.
1930 Manager: N. Jacobsen & Co. A/S, Fredrikstad.
1936 Sold to Norman Anderassen, Fredrikstad.
1952 Sold to Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad.
1954 Capsized and sank. 1 man lost.
1955 Raised in January. Repaired. Converted to a to motor tug. New tonnage: 64 grt, 0 nrt. Installed: Diesel engine, Crossley. 2-cyc/sa., 8-cylinder. 480 BHP. Built in 1942 by Crossley Brothers Ltd, Manchester, England.
1969 Sold to Birger Skarsvåg, Åfjord/Trondheim/Fredrikstad.
1970 Sold to Sameiet Borgen (Sigurd Samuelsen jr., Oslo), Fredrikstad.
1974 Transferred to Skips-A/S Teddy (Sigurd Samuelsen jr., Oslo), Fredrikstad.
Sold to Taubåtkompaniet A/S (Jens Bye, Rissa), Trondheim.
1975 Sold in July to Arthur Bjørnevik, Åfjord/Trondheim.
1980 Transferred in January to Taubåtkompaniet A/S, Trondheim.
1997 Transferred to Taubåtkompaniet Management A/S, Trondheim.
2001 Taken out of active service.
2002 Conservation and securing of the vessel began.
2004 Transferred in January to Taubåtkompaniet A/S, Trondheim.
2006 Sold in January to Olaf Tormodsen Engvig, Harbour City, CA, USA (Lars Bache Nielsen, Hokksund), Trondheim.
2018 Is under restoring at Kvithyll.

 

 

           

Kilde: Skipet 1/96 av Finn R. Hansen
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 25/08-2018 (PS)