TRH11319800220001 KAPT. DYRE. Foto: Arne Sognnes.

 

1980 MS KAPT. DYRE (TRH113198002)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, taubåt
motor ship, tug.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Trondheim

Byggeår (year built):

1893

Bnr (Sno).:

19

Bygger (yard):

Th. Walker, Dordrecht, Nederland.

Eier (owner):

Taubåtkompaniet A/S, Trondheim.

Disponent (manager):

Taubåtkompaniet A/S, Trondheim.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

44 brt, 11 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 64,7’-B: 14,0’-D: 6,3’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LESD

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dieselmotor, Alpha 404 VO. 2-takt/enkltv., 4-sylinder. 310 BHK. Bygget i 1955 av Alpha-Diesel A/S, Frederikshavn, Danmark.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1893 Bygget som NEPTUNUS av Th. Walker, Dordrecht, Nederland for ukjent hollandsk eier. Bygget med 2-sylinder compound dampmaskin. 130 IHK. Levert av Th. Walker, Rotterdam, Nederland.
1917 Solgt til Bjaalands Lægterkompani A/S (Hans J. Larsen & H. A. Bjaaland), Porsgrund. Omdøpt til SKJELSVIK.
Videresolgt i november til Skibs-A/S Roland, Notodden (P. Sibbern), Skien.
1919 Solgt i oktober til A/S Roland, Kristiania (Børre R. Giertsen, Notodden), Skien. Omdøpt til ROLAND.
1920 Sigurd R. Borgen, Skien ble managers.
1921 Overført i januar til Skiensfjordens Lægterkompani A/S (Sigurd R. Borgen), Skien.
1924 Overtatt i februar av Skiensfjordens Kreditbank A/S, Skien.
Videresolgt i februar til Skiens Lægter- og Bugserkompani A/S, Skien.
1933 Solgt i mars til Oscar E. Pedersen, Skien.
1948 Solgt i juni til Dyre Halse A/S, Trondheim.
Ombygget til motorfartøy. Installert 1 dieselmotor, Union. 2-sylinder. 120 BHK. Bygget av A/S De Forenede Motorfabrikker, Bergen.
Omdøpt til KAPT. DYRE i november.
1967
Ny motor installert i august. 1 dieselmotor, Alpha 404 VO. 2-takt/enkltv., 4-sylinder. 310 BHK. Bygget i 1955 av Alpha-Diesel A/S, Frederikshavn, Danmark.
1980 Solgt i oktober til Taubåtkompaniet A/S, Trondheim.
1983 Solgt i juni til Bjørn Iversen, Kristiansund.
Videresolgt i desember til P/R Bulkfart (B. Iversen & J. Henneseth), Kristiansund.
1986 Solgt i september til Edgar Svendsen A/S, Fredrikstad.
1992 Solgt i juni til Leif Myklebust, Bergen/Fredrikstad.
1993 Solgt i mai til Elias G. Stokken, Sagvåg/Fredrikstad.
1995 Solgt i oktober til Skips-A/S Rana, Sandnessjøen/Fredrikstad.
1997 Solgt i september til Kaptein Dyre P/R ANS (Øystein Bjørnvoll, Sandnessjøen), Fredrikstad.
1999 Solgt i september til Mons Johan Saue, Harstad/Fredrikstad.
2003 Solgt i desember til Svein Roger Kildal, Trondheim.
2004 Kom på Riksantikvarens liste over verneverdig skip.
2012 Solgt i februar til Veteranbåtlaget Kaptein Dyre, Rørvik.
Restaurering begynt.
2017 Avslag på midler fra Riksantikvaren dette året.
Overtatt av Lauvøya Maritime, Lauvøya.
2018 Fremdeles i bruk.

 

 

History in English:

1893 Built as NEPTUNUS at Th. Walker, Dordrecht, the Netherlands for unknown Dutch owner. Built with 2-cylinder compound steam engine. 130 IHP. Delivered by Th. Walker, Rotterdam, the Netherlands.
1917 Sold to Bjaalands Lægterkompani A/S (Hans J. Larsen & H. A. Bjaaland), Porsgrund. Renamed SKJELSVIK.
Re-sold in November to Skibs-A/S Roland, Notodden (P. Sibbern), Skien.
1919 Sold in October to A/S Roland, Kristiania (Børre R. Giertsen, Notodden), Skien. Renamed ROLAND.
1920 Sigurd R. Borgen, Skien became managers.
1921 Transferred in January to Skiensfjordens Lægterkompani A/S (Sigurd R. Borgen), Skien.
1924 Taken over in February by Skiensfjordens Kreditbank A/S, Skien.
Re-sold in February to Skiens Lægter- og Bugserkompani A/S, Skien.
1933 Sold in March to Oscar E. Pedersen, Skien.
1948 Sold in June to Dyre Halse A/S, Trondheim.
Converted to a motortug. Installed 1 diesel engine, Union. 2-cylinder. 120 BHP. Built by A/S De Forenede Motorfabrikker, Bergen.
Renamed KAPT. DYRE in November.
1967
New engine installed in August. 1 diesel engine, Alpha 404 VO. 2-cyc/sa., 4-cylinder. 310 BHP. Built in 1955 by Alpha-Diesel A/S, Frederikshavn, Denmark.
1980 Sold in October to Taubåtkompaniet A/S, Trondheim.
1983 Sold in June to Bjørn Iversen, Kristiansund.
Re-sold in December to P/R Bulkfart (B. Iversen & J. Henneseth), Kristiansund.
1986 Sold in September to Edgar Svendsen A/S, Fredrikstad.
1992 Sold in June to Leif Myklebust, Bergen/Fredrikstad.
1993 Sold in May to Elias G. Stokken, Sagvåg/Fredrikstad.
1995 Sold in October to Skips-A/S Rana, Sandnessjøen/Fredrikstad.
1997 Sold in September to Kaptein Dyre P/R ANS (Øystein Bjørnvoll, Sandnessjøen), Fredrikstad.
1999 Sold in September to Mons Johan Saue, Harstad/Fredrikstad.
2003 Sold in December to Svein Roger Kildal, Trondheim.
2004 On Riksantikvarens list over protecting worthy vessels.
2012 Sold in February to Veteranbåtlaget Kaptein Dyre, Rørvik.
Restoring began.
2017 No money from Riksantikvaren this year.
Taken over by Lauvøya Maritime, Lauvøya.
2018 Still in use.

 

 

           

Kilde: Skipet 1/96 av Finn R. Hansen, skipsregistret,
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 31/08-2018 (PS)