TBG 101 SVEND FOYN BRUUN


TBG 102 YNGVAR HVISTENDAHL
 

TBG 103 Rafen & LOENNECHEN
 

TBG 105 FEKETE
 

TBG 107 HJALMAR RØED
 

TBG 109 HVALFANGERSELSKAPET ANTARCTIC


TBG 111 GEORG VEFLING


TBG 112 THORVALD BERG
 

TBG 114 REIDAR RØD

TBG 117
PEDER Johannessen
 

TBG 118 HVALFANGER A/S AFRICA


TBG 125 NILS BULL
 

TBG 131 JENS LUND

TBG 136 CONRAD BLUMER HOFGAARD
 

TBG 139 ELISABETH BRUUN
 

TBG 142 Alf Monsen
 

TBG 168 JOHS. BULL
 

TBG 169 CLAUS SCHOUBYE

TBG 184 TØNSBERG HVALFANGERI
 

TBG 185 OSCAR HYTTEN

 

TBG 187 JACOB RABE
 

TBG 188 CHR. A. PRINTZ