OVERSIKT (FLEETLIST)

NMS100-A/S NAMSOS TRAFIKKSELSKAP, NAMSOS.

 

ÅR
KJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

         Det var gjort flere forsøk på dampskipsdrift i distriktet før Namsos Dampskibsselskab ble stiftet i 1879, men alle strandet av økonomiske årsaker.
Både "Namsen" og "Trio", selskapets første fartøy, ble kjøpt fra lokale konkursbo, og satt inn i rute på Trondhjem og Folden.
         De lokale interesser var imidlertid ikke fornøyd med dette opplegg som langt fra var noen tilfredsstillende løsning for kystdistriktene i nord.
På midten av 1880-tallet skjøt derfor tanken om et nytt lokalrute-selskap fart. Namsos Dampskibsselskab var mest interessert i sin Trondhjemsrute som gav brukbart økonomisk resultat. En utvidelse av rutenettet ville kreve nyanskaffelser som neppe ville bli særlig utbytterikt for aksjonærene.
Med bakgrunn i dette må man se dannelsen av Namdalens Aktie-Dampskibsselskab i 1890, og anskaffelsen av dampskipet "Herlaug".
         Et stats- og posttilskudd på kr. 15.000.- gjorde ruter på Folden, Lyngen og Ytre-Vikna med Leka til en realitet.
Ett fartøy var imidlertid for lite til å betjene dette rutenett, og i 1902 og 1909 ble de noe større nyanskaffelser "Rollaug" og "Folla" satt i drift.
Strukturen for lokalrutefarten i distriktet hadde nå fått sitt mønster, idet NADS betjente de ytre distrikter i Namdalen , mens NDS betjente Trondhjemsruten, ett mønster som vedvarte til langt ut i 1960-årene.
         Krigsårene, 1940-45, satte selskapene på mange harde prøver, men kun ett fartøy gikk tapt, nemlig "Aafjord". De øvrige fartøyene var sterkt nedslitte og nyanskaffelser/moderniseringer var aktuelt for begge selskapene.
         Nye motorskip for passasjerer og last ble satt inn i rutene på midten av 50-årene.
Men utviklingen på last- og passasjersiden skjedde med rivende utvikling. Biltrafikken skjøt fart og godshåndteringen ble rasjonalisert ved innføringen av paller og truckhandtering av disse.
         Men 50-årenes nyanskaffelser ble kun et kort mellomspill. Bilferger som fraktet både bil og passasjerer gjorde sitt inntog i 60-årene. Samtidig kom også den nye godsbåttypen tilpasset de nye godshandteringsmetoder. Kraner, sideport, pallebrett og truck ble synonymer På den nye tid.
         Og Trondheimsruten fikk også utvidet sitt ruteområde ved at Rørvik ble tilknyttet rutenettet. På midten av 70- tallet kom nok en omveltning, utviklingen av hurtiggående katamaranfartøyer for betjening av passasjer- trafikken.
Disse store endringer ble fulgt opp av endringer også på den administrative siden.          Allerede i 1890-årene ble tanker om fusjon mellom de to selskaper diskutert, tanker som med jevne mellomrom ble luftet helt til diskusjonen i 1970 ble til realitet, nemlig dannelsen av Namsos Trafikkselskap. NADS hadde alt i 1964 for å tilkjennegi sitt totale trafikkmønster skiftet navn til Namdalens Trafikkselskap. I dag kan selskapets hovedaktiviteter sies å være på følgende områder:

-                     godstrafikk med bil

-                     bil-/passasjerferjer

-                     godstrafikk med båt (Trondheimsruten)

-                     hurtigbåt med passasjerer

Og selv om lokaldampen er en saga blott er det stort sett de samme geografiske områder som betjenes i dag.
         I forbindelse med fylkestingets vedtak i 1993 om bortfall av det ordinære tilskudd til Trondheimsruten, som i over 100 år har vært drevet på denne basis, ble det besluttet å selge "Folla” (III) for å anskaffe mere egnet tonnasje for de nye rammebetingelsen          Nyanskaffelsen "Folla" (IV) og utvidelse av ruten til Bodø vitner om ny satsing og tilpassing i en tradisjonsrik rute som forhåpentligvis fortsatt vil vise seg å være levedyktig.
Okt. 94. Finn R. Hansen.
Videre historie:
https://ntsasa.no/om-oss/historie/

 

1879

DS

TRIO

(Bygget 1876)

66 brt
 nrt

Namsos Dampskibsselskab, Namsos.

1879

DS

NAMSEN (1)

(Bygget 1868)

56 brt
34 nrt

Namsos Dampskibsselskab, Namsos.

1891

DS

NAUMA (1)

(Bygget 1891)

160 brt
 nrt

Namsos Dampskibsselskab, Namsos.

1891

DS

HERLAUG (1)

(Bygget 1891)

149 brt
109 nrt

Namdalens Aktie-Dampskibsselskab, Namsos.

1902

DS

ROLLAUG

(Bygget 1902)

227 brt
124 nrt

Namdalens Aktie-Dampskibsselskab, Namsos.

1909

DS

FOLLA (1)

(Bygget 1909)

227 brt
138 nrt

Namdalens Aktie-Dampskibsselskab, Namsos.

1909

DS

KYSTEN (1)

(Bygget 1909)

292 brt
167 nrt

Namsos Dampskibsselskab, Namsos.

1914

DS

AAFJORD

(Bygget 1914)

328 brt
186 nrt

Namsos Dampskibsselskab, Namsos.

1914

DS

INDTRØNDEREN

(Bygget 1889)

205 brt
123 nrt

Namsos Dampskibsselskab, Namsos.

1941

DS

BJØRNØR (1)

SORTLAND, HADSEL
(Bygget 1893)

302 brt
179 nrt

Namsos Dampskibsselskab, Namsos.

1946

MS

FJORDFART

(Bygget 1946)

73 brt
31 nrt

Namdalens Aktie-Dampskibsselskab, Namsos.

1948

MS

VIKNA (1)

(Bygget 1948)

92 brt
32 nrt

Namdalens Aktie-Dampskibsselskab, Namsos.

1954

MS

NAMSOS

(Bygget 1954)

283 tdw
465 brt
215 nrt

Namsos Dampskibsselskab, Namsos.

1954

MS

FOLLA (2)

(Bygget 1954)

426 brt
204 nrt

Namdalens Aktie-Dampskibsselskab, Namsos.

1955

MS

HERLAUG (2)

(Bygget 1955)

219 brt
84 nrt

Namdalens Aktie-Dampskibsselskab, Namsos.

1962

MS

JØA (1)

ARNLJOT, ROLAND
(Bygget 1914)

34 brt
12 nrt

Namdalens Aktie-Dampskibsselskab, Namsos.

1964

MS

NAUMA (2)

(Bygget 1964)

242 tdw
255 brt
136 nrt

Namsos Dampskibsselskab, Namsos.

1964

MS

FLATANGER

(Bygget 1964)

34 brt
11 nrt

Namsos Dampskibsselskab, Namsos.

1966

MS

JØA (2)

Bygget 1966)

96 brt
34 nrt

A/S Namdalens Trafikkselskap, Namsos

1967

MS

GEISNES (1)

(Bygget 1967)

122 brt

A/S Namdalens Trafikkselskap, Namsos

1968

MS

AUSTAFJORD

S.U., OTTERSØY III
(Bygget 1955)

50 brt
27 nrt

A/S Namdalens Trafikkselskap, Namsos

1969

MS

KYSTEN (2)

(Bygget 1969)

417 tdw
299 brt
186 nrt

Namsos Dampskibsselskab, Namsos.

1969

MS

FOLDEREID

(Bygget 1959)

170 brt
49 nrt

A/S Namdalens Trafikkselskap., Namsos.

1970

MS

NY-VIGRA

(Bygget 1950)

65 brt
29 nrt

A/S Namsos Trafikkselskap, Namsos

1973

MS

JUVIKINGEN

(Bygget 1973)

76 brt
49 nrt

A/S Namsos Trafikkselskap, Namsos

1976

MS

HODDØYVÅG

(Bygget 1965)

34 brt
11 nrt

A/S Na-Trade
(A/S Namsos Trafikkselskap), Namsos

1976

MS

LAUVSNES

OSAFJORD
(Bygget 1959)

152 brt
50 nrt

A/S Namsos Trafikkselskap, Namsos

1977

MS

LOKKAREN

(Bygget 1960)

103 brt
40 nrt

A/S Namsos Trafikkselskap, Namsos

1978

MS

FOLLA (3)

(Bygget 1978)

417 tdw
315 brt
181 nrt

A/S Namsos Trafikkselskap, Namsos

1978

MS

BØLNES

(Bygget 1941)

52 brt

A/S Namsos Trafikkselskap, Namsos

1979

MS

BJØRNØR (2)

(Bygget 1979)

33 brt
12 nrt

A/S Namsos Trafikkselskap, Namsos

1982

MS

RAMSTAD

TORGET
(Bygget 1960)

55 brt
25 nrt

A/S Namsos Trafikkselskap, Namsos

1983

MS

SKJINGEN

(Bygget 1983)

29 brt

A/S Namsos Trafikkselskap, Namsos

1986

MS

HARANES

SKARNSUND
(Bygget 1969)

170 brt
69 nrt

A/S Namsos Trafikkselskap, Namsos

1988

MS

OLAV DUUN

MOSVIK, HAMRE, VALESTRANDFERJA
(Bygget 1969)

228 brt
107 nrt

A/S Namsos Trafikkselskap, Namsos

1990

MS

NAMDALINGEN

(Bygget 1990)

138 brt
55 nrt

A/S Namsos Trafikkselskap, Namsos

1992

MS

GEISNES (2)

SKARNSUND
(Bygget 1988)

100 tdw
330 brt
108 nrt

A/S Namsos Trafikkselskap, Namsos

1993

MS

FOLLA (4)

HARDANGERFJORD
(Bygget 1982)

500 tdw
493 brt
262 nrt

A/S Namsos Trafikkselskap, Namsos

1993

MS

HERLAUG (3)

GLUTRA
(Bygget 1956)

336 brt
107 nrt

A/S Namsos Trafikkselskap, Namsos

 

Kilde: Lloyds, Torghatten Trafikkselskap A/S, Brønnøysund flåteliste 1878-2000 av Finn R. Hansen
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 17/11-2017 (PS)