OVERSIKT (FLEETLIST)

OSL370-CHR CHRISTENSEN, OSLO.

 

ÅR
KJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

      Rederiet ble etablert i 1908 av skipsfører Carl Chr. Christensen (1871-1938) fra Drammen. Han hadde oppholdt seg i USA fra 1900 til 1904 som fører av Ydun av Bergen. Startet eget rederi i 1908 med A/S D/S Torstein som kjøpte ds TORSTEIN.
        Rederiet ble utvidet med flere skip frem mot 1914 i selskapene D/S A/S Torquay og D/S A/S Tormod. Solgte de to siste skip i 1918/19.
        Kjøpte i 1924 tilbake ds TORMOD i selskapet A/S Chr. Christensen. Etter å ha drevet flere skip hadde rederiet ett skip igjen i 1940, TORAN som krigsforliste.
        Chr. Christensen var aktiv i Oslo Sjømannsforening, i Sjømannsforeningens Fellesforening, med mer.
        Chr. Christensen jr (1904) revitaliserte rederiet i 1952 ved kjøp av damptanker TORAN. To nyere paragrafskip ble bygget i 1957/58, men siste skip solgt i 1965 da rederiet ble avviklet.


Kilde: Chr. Christensens barnebarn Harald Christensen.

 

1908

DS

TORSTEIN

ABERMAED
(Bygget 1883)

1.490 tdw
1.229 brt
639 nrt

A/S D/S Torstein
(Chr. Christensen, Stabæk), Kristiania.

1909

DS

TORQUAY

ATLAND, MARQUIS SCICLUNA
(Bygget 1883)

2.300 tdw
1.530 brt
935 nrt

D/S A/S Torquay
(Chr.
Christensen, Stabæk), Kristiania.

1910

DS

TORMOD

GARTH
(Bygget 1884)

1.950 tdw
1.324 brt
790 nrt

D/S A/S Tormod
(Chr. Christensen, Stabæk), Kristiania.

1913

DS

TORKEL

BEHERA, MYRTLE BRANCH
(Bygget 1883)

2.200 tdw
1.498 brt
899 nrt

D/S A/S Tormod
(Chr. Christensen, Stabæk), Kristiania.

1924

DS

TORHOLM

RØSKVA, LOM
(Bygget 1904)

1.880 tdw
1.250 brt
738 nrt

A/S Chr. Christensen
(Chr. Christensen), Oslo.

1925

DS

TORSOL

ALBERT SAUBER, TARGIS, LEEDAL
(Bygget 1921)

3.180 tdw
1.946 brt
1.129 nrt

A/S Chr. Christensens Rederi
(Chr. Christensen), Oslo.

1929

DS

TORAN (1)

NOTANDA
(Bygger 1918)

5.440 tdw
3.318 brt
2.058 nrt

A/S Chr. Christensens Rederi
(Chr. Christensen), Oslo.

1952

DT

TORAN (2)

VESLEMØY, HMS AILSA CRAIG
(Bygget 1943)

700 tdw
657 brt
246 nrt

A/S Chr. Christensen
(Chr. Christensen. Høvik), Oslo.

1957

MT

TORNA

(Bygget 1957)

765 tdw
499 brt
212 nrt

A/S Chr. Christensen
(Chr. Christensen, Høvik), Oslo.

1958

MT

TOMBOY

(Bygget 1958)

765 tdw
499 brt
212 nrt

A/S Chr. Christensen
(Chr. Christensen, Høvik), Oslo.

 Kilder: skipet.no
Samlet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 30/01-2017 (SN/PS)