OVERSIKT (FLEETLIST)

 

BRG540-ADOLPH HALVORSEN, BERGEN .

 

 

 

ÅR
INNKJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

ADOLPH FRIEDRICH MEYER HALVORSEN, FØDT 05/03-1860, FIKK ARBEID PÅ KONTORET TIL SIN ONKEL P. P. HALVORSEN SOM VAR REDER. I JUNI 1888 KJØPTE HAN SITT FØRSTE SKIP.
I JANUAR 1899 ETABLERTE HAN SITT EGET REDERI OG OVERTOK SOM DISPONENT FOR 3 SKIP I ONKELENS REDERI SOM VAR KOMMET I ØKONOMISK UFØRE.

 

1888

DS

WESSEL

CYMBA, ALBATROSS
(Bygget 1850)

790 brt
499 nrt

Adolph Halvorsen m. fl., Bergen.

1890

DS

BANKCHEF HENRIKSEN

(Bygget 1883)

730 tdw
709 brt
528 nrt

Adolph Halvorsen m. fl., Bergen.

1890

DS

JOHAN SVERDRUP

(Bygget 1880)

850 tdw
702 brt
494 nrt

Adolph Halvorsen m. fl., Bergen.

1890

DS

JOHANNES BRUUN

(Bygget 1883)

803 tdw
676 brt
484 nrt

Adolph Halvorsen m. fl., Bergen.

1890

DS

LEÓN

(Bygget 1890)

794 brt
490 nrt

Adolph Halvorsen m. fl., Bergen.

1891

DS

EDISON

(Bygget 1891)

469 brt
340 nrt

Adolph Halvorsen m. fl., Bergen.

1891

DS

NICARAGUA

(Bygget 1891)

765 tdw
639 brt
459 nrt

Adolph Halvorsen m. fl., Bergen.

1892

DS

JAMAICA

(Bygget 1892)

1.036 tdw
721 brt
517 nrt

Adolph Halvorsen m. fl., Bergen.

1892

DS

URANIA

(Bygget 1892)

502 brt
299 nrt

Adolph Halvorsen m. fl., Bergen.

1893

DS

COLOMBIA

(Bygget 1893)

950 tdw
825 brt
510 nrt

Adolph Halvorsen m. fl., Bergen.

1895

DS

CONDOR

(Bygget 1895)

834 tdw
651 brt
375 nrt

Adolph Halvorsen m. fl., Bergen.

1896

DS

ITALIA

(Bygget 1896)

502 brt
299 nrt

Adolph Halvorsen m. fl., Bergen.

1899

DS

EUROPA

(Bygget 1899)

1.430 tdw
1.041 brt
652 nrt

Adolph Halvorsen m. fl., Bergen.

1900

DS

NORRØNA

(Bygget 1900)

845 tdw
579 brt
353 nrt

Adolph Halvorsen m. fl., Bergen.

1900

DS

FIRDA

(Bygget 1900)

850 tdw
625 brt
382 nrt

Adolph Halvorsen m. fl., Bergen.

1900

DS

CAPTAIN BENNET

CITY OF KINGSTON
(Bygget 1893)

844 brt
410 nrt

Adolph Halvorsen m. fl., Bergen.

1901

DS

ELLIDA

(Bygget 1901)

1.680 tdw
1.124 brt
694 nrt

Adolph Halvorsen m. fl., Bergen.

1902

DS

EIDSIVA

(Bygget 1902)

1.732 tdw
1.091 brt
676 nrt

Adolph Halvorsen m. fl., Bergen.

1904

DS

AMICITIA

(Bygget 1904)

1.700 tdw
1.111 brt
694 nrt

Adolph Halvorsen m. fl., Bergen.

1905

DS

CORINTO

(Bygget 1905)

1.250 tdw
998 brt
628 nrt

A/S D/S Corinto
(Adolph Halvorsen),
Bergen.

1906

DS

SKAALA

(Bygget 1906)

1.710 tdw
1.116 brt
694 nrt

Adolph Halvorsen m. fl., Bergen.

1907

DS

VINCENZO DI GIORGIO

(Bygget 1907)

1.250 tdw
1.053 brt
615 nrt

Adolph Halvorsen m. fl., Bergen.

1908

DS

JOLANDA DI GIORGIO

(Bygget 1906)

1.000 tdw
1.291 brt
691 nrt

Adolph Halvorsen m. fl., Bergen.

1909

DS

BIANCA

(Bygget 1909)

1.740 tdw
1.117 brt
655 nrt

Adolph Halvorsen m. fl., Bergen.

1911

DS

COMMODORE ROLLINS

(Bygget 1911)

2.023 tdw
1.576 brt
962 nrt

A/S D/S Commodore
Rollins
(Adolph Halvorsen),
Bergen.

1912

DS

GALATEA

(Bygget 1912)

1.820 tdw
1.151 brt
671 nrt

A/S D/S Galatea
(Adolph Halvorsen),
Bergen.

1913

DS

REINUNGA

(Bygget 1913)

1.895 tdw
1.147 brt
664 nrt

A/S D/S Reinunga
(Adolph Halvorsen),
Bergen.

1914

DS

GEFION

(Bygget 1914)

1.785 tdw
1.123 brt
671nrt

A/S D/S Gefion
(Adolph Halvorsen),
Bergen.

1914

DS

SVERRESBORG

(Bygget 1914)

1.895 tdw
1.144 brt
674 nrt

A/S D/S Sverresborg
(Adolph Halvorsen),
Bergen.

1921

DS

GEFION

(Bygget 1921)

4.130 tdw
2.498 brt
1.408 nrt

A/S D/S Gefion
(Adolph Halvorsen),
Bergen.

 

ADOLPH HALVORSEN OG KONA TONE BIANCA, FØDT 25/07-1865, HADDE INGEN BARN.
I JANUAR 1932 OVERLOT HAN DISPONERINGEN AV DE TO SISTE SKIPENE TIL TH. GJESDAL, BERGEN.
ADOLPH HALVORSEN DØDE 11/10-1939. TONE BIANCA HALVORSEN DØDE 25/08-1954.

 

 

               

Kilde: DnV, Miramar Ship Index, Starke, Skipet.no, Digitalarkivet
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Omarbeidet og oppdatert 27/05-2014 (SN/PS)