OVERSIKT (FLEETLIST)

BRG563-A. E. LEGANGER, BERGEN.

 

ÅR
KJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

Andreas Edvard Leganger ble født i Hammerfest 26.mai 1860 av foreldre skipper Andreas Johansen Leganger (1831-61)og Alette Dorthea f. Hinberg (1833- ?  , senere gift Raastad).
I 1874 er han jungmand på CHARLES DICKENS.
I 1900 er han skipsmegler i Bergen.
Gift med Milly f. i Bergen1873, en datter Randi f. 1902.
A. E. Leganger døde i Bergen 11.sep 1943.
I flg Dag Bakka jr. sin artikkel i Årbok for NSM 1990 om Den norske fruktfarten i Vestindia var det sterke amerikanske innslag på eiersiden for i dette rederiet.
På Sjøfartsmuseet i Bergen har de en hollandsk redningsmedalje gitt til A.E Leganger i 1895 med motiv av sjøfolk som blir reddet fra synkende skip på forside samt tekst på bakside. Påskriften lyder: Andreas Edvard Leganger 19.September 1895. Zuid Hollandsche Maatschappy Tot redding van Schipbreukelingen te Rotterdam.
Dette refererer seg til kollisjonen i den engelske kanal 19.september 1895 mellom det hollandske passasjerskipet EDAM b.1883 og britisk skip TURKISTAN. EDAM sank
skipet hadde 45 passasjerer og ett mannskap på 50, alle ble reddet.
A.E. Leganger var fører av britisk skip SS BERESFORD.
Kilde: Digitalarkivet & Bjørn Fretheim.

1902

DS

FORT MORGAN

(Bygget 1902)

1.200 tdw
1.119 brt
631 nrt

A/S Norsk Danpskibsselskap
(A. E. Leganger), Bergen.

1902

DS

FORT GAINES

(Bygget 1902)

1.200 tdw
1.121 brt
629 nrt

A/S Norsk Danpskibsselskap
(A. E. Leganger), Bergen.

1903

DS

BODØ

XENIA
(Bygget 1894)

765 tdw
667 brt
351 nrt

A/S Bodø (A. E. Leganger),
Bergen.

1904

DS

BRATTEN

GABALVA
(Bygget 1878)

1.050 tdw
715 brt
426 nrt

A/S Fane Dampskibsselskab (A. E. Leganger), Bergen.

 

Kilde: Miramar, Skipet.no, skipshistorie.net.
Samlet og bearbeidet av Bjørn Fretheim
Sist oppdatert: 13/10-2018 (BF/PS)