OVERSIKT (FLEETLIST)

DRA454-PER INGAR HAGEN, DRAMMEN

 

ÅR
INNKJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

PER INGAR HAGEN BEGYNTE SOM REDER I 1963.

 

1963

MS

VIGRA

USS SC 1061
(Bygget 1942)

125 tdpl

Per I. Hagen, Drammen.

1964

ML

TROY

PER GUNNAR, BERGER,
ENTREPRENØR, X-25
(Bygget 1942)

225 tdw
125 brt
70 nrt

Per I. Hagen, Drammen

1968

MT

VERPEN

FRAKTEMANN 3, PORS,
VICTOR
(Bygget 1899)

130 tdw
107 brt
69 nrt

Per I. Hagen, Drammen.

1969

MT

AKSNES

KINN
(Bygget 1945)

600 tdw
495 brt
217 nrt

Per I. Hagen, Drammen

1970

MT

AKSVIK

SYDSKJELL
(Bygget 1955)

655 tdw
500 brt
188 nrt

Per I. Hagen, Drammen

1970

MT

AKSTANK

ANNE BERITH,
HAVSTRAUM, EMPIRE
CRICKETER
(Bygget 1944)

350 tdw
271 brt
102 nrt

Sameiet Akstank
(Per I. Hagen), Drammen

1972

MT

AKSBAY

SØLVSKJELL
(Bygget 1951)

565 tdw
473 brt
202 nrt

Bulk Product Carriers
S.A. (Per I. Hagen,
Drammen), Panama

1980

MS

JOTUNHEIM

MATHILDA
(Bygget 1960)

1.000 tdw
499 brt
250 nrt

Intercar A/S
(Per I. Hagen), Drammen

1981

MS

NORGHOL

BORGHOLM, SKAGEN
(Bygget 1958)

1.016 tdw
1.795 brt
350 nrt

Partrederiet Norghol
(Intercar A/S
(Per I. Hagen)), Drammen

1984

MS

SAGA COB

SARA COB
(Bygget 1980)

3.029 tdw
2.496 brt
1.163 nrt

K/S Penta Shipping A/S
(Per I. Hagen), Drammen

1986

MT

TOVE COB

SATU MAR, LAKE
ANETTE, ANCO DUKE,
ATHELDUKE
(Bygget 1968)

17.680 tdw
11.102 brt
6.701 nrt

Intecar A/S
(Per I. Hagen),
Drammen

1986

MT

SAKURA COB

TOMOE 95
(Bygget 1985)

9.389 tdw
5.266 brt
2.949 nrt

Blue Coral Shipping Inc.
(COB Line Inernational,
Per I. Hagens Rederi,
Drammen), Panama.

1986

MS

EASTLAND

EASTTAL, OETZTAL,
BULK PIONER, IXIA.
GARORM, IRENE,
NICHOLAS X,
SAGAHORN
(Bygget 1964)

2.359 tdw
1.596 brt
931 nrt

Eastbound Shipping Co.
Ltd (Cobline
International, Per I.
Hagens Rederi,
Drammen), Limassol,
Kypros.

1986

MS

WESTLAND

WESTTAL, ZILLERTAL,
BULK TRADER,
PRIMROSE, GYRAM,
PAULINE, PATRICIA X,
SAGAFJELL
(Bygget 1964)

2.388 tdw
1.596 brt
931 nrt

Westbound Shipping Co.
Ltd (Per I. Hagens
Rederi, Drammen),
Limassol, Kypros.

1986

MS

SAGALAND

NORTHTAL, ISELTAL,
BULK MERCHANT,
FLEUR, MARIAM, FOFO,
GEORGE X, SAGALAND
(Bygget 1964)

2.388 tdw
1.596 brt
931 nrt

Northbound Shipping Co.
Ltd (Cobline
International, Per I.
Hagens Rederi,
Drammen), Limassol,
Cyprus.

1987

MT

TURID COB

TOFUKO MARU
(Bygget 1977)

14.154 tdw
7.018 brt
4.169 nrt

Bulk Products Carriers
S.A. (Per I. Hagen,
Drammen), Panama

1988

MT

KRISTINA COB

ALEXANDER, FAL XV,
JAG JYOTI, ANCO
JYOTI, JAG JYOTI,
ANCO KNIGHT,
ATHELKNIGHT
(Bygget 1968)

17.610 tdw
10.683 brt
6.801 nrt

Devan Co. Ltd
(Per I. Hagen, Drammen), Panama

1990

MS

TURID

(Bygget 1988)

16.916 tdw
12.461 brt
7.068 nrt

Cob Shipping
Inernational
(Per I. Hagen,
Drammen), Nassau, Bahamas

1989

MS

TEVERA

ADA GORTHON
(Bygget 1972)

7.934 tdw
5.482 brt
3.589 nrt

Tevera Shipping Co. Ltd
(Per I. Hagen,
Drammen), Limassol,
Kypros

1989

MT

NORSUPPLY

POLARTANK,
VESTSKJELL,
RØDSKJELL
(Bygget 1966)

457 tdw
196 brt
130 nrt

K/S A/S Borgheim (COB
Line International A/S,
Per I. Hagens Rederi,
Drammen), Tønsberg.

1989

MS

SEA TRANSPORTER

STRIL SUPPLIER,
SEAFORTH SCOTIA,
STAD SCOTIA
(Bygget 1976)

1.930 tdw
1.345 brt
691 nrt

High Sea Bunker A/S
(Per I. Hagens Rederi,
Drammen), Tromsø.

1990

MS

ANNE GRO

(Bygget 1990)

16.900 tdw
12.450 brt
7.553 nrt

K/S Anne Gro
(COB Line International
(Per I. Hagen)),
Drammen

 

             

Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Omarbeidet og oppdatert 29/10-2013 (SN/PS)