OVERSIKT (FLEETLIST)

HSD104-DAMPSKIBSSELSKABET JUNO, HOLMESTRAND.

 

ÅR
KJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

         Dampskipsselskapet Juno ble opprette i 1886. Aksjekapitalen var på 52.800 kroner, fordelt på 520 aksjebrev à 100 kroner. Selskapet skulle besørge passasjer og godstrafikk mellom Holmestrand, Drammen og Kristiania. Holmestrand-selskapet kjøpte sin første rutebåt allerede i 1872, men ble altså ikke aksjeselskap før i 1886.
        
Båten, JUNO, var på 30 tonn og ble satt inn i rutetrafikk på strekningen Holmestrand-Rødtangen-Berger-Holmsbo-Svelvik-Drammen. På hverdager la JUNO ut fra Holmestrand klokken seks om morgenen, og returnerte fra Drammen klokken to på ettermiddagen.
        
DS JUNO ble bygget ved Akers Mekaniske Verksted i 1867. I 1872 ble skipet kjøpt av T. Ihlen og S. Treu. I 1886 ble driften av båten reorganisert og aksjeselskapet Dampskipsselskapet JUNO opprettet. Båtens fører etter selskapsdannelsen i 1886 var Sven Johannesen.
Kilde: Boka Damp av P. Jonassen & B. Eggen.

1866

Hj/D

EXPRESS

(Bygget 1857)

86 brt
62 nrt

Actieselskabet for DS Express, Holmestrand.

1885

DS

JUNO (1)

JUNO
(Bygget 1867)

62 brt
38 nrt

D/St Juno, Holmestrand.

1886

DS

JUNO (2)

(Bygget 1886)

79 brt
56 nrt

D/S Juno, Holmestrand.

1900

DS

SVAN

(Bygget 1862)

112 brt
57 nrt

D/S Juno (Axel Steen), Holmestrand.

1907

DS

HOLMESTRAND

(Bygget 1907)

179 brt
100 nrt

D/S Juno (Axel Steen), Holmestrand.

1915

DS

SVELVIK

FARMAND
(Bygget 1905)

169 brt
94 nrt

D/S Juno (Axel Steen), Holmestrand.

1916

DS

BERGER

PIONEER
(Bygget 1901)

121 brt
153 nrt

D/S Juno, Holmestrand.

1917

Lekter

PLUGGEN

(Bygget 1917)

200 tdw

D/S Juno (Axel Steen), Holmestrand.

1929

DS

VIKING

TORRIDGE
(Bygget 1904)

200 tdw
159 brt
51 nrt

D/S Juno (Niels Rafen), Holmestrand.

1930

DS

FARMANDEN I

STERKENILS
(Bygget 1923)

235 tdw
171 brt
72 nrt

D/S Juno (Niels Rafen), Holmestrand.

 

Kilde: Skipet 1-1993 ved Gunnar H. Aadne.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 03/03-2019 (PS/SN)