1914

Men engelskmændene var også om sig. De begyndte meget tidlig med at tilbakeholde nøitrale skib, også norske, når de næret frygt for at lasten skulde komme deres motstandere tilgode. Allerede 9de september 1914 blev d/s Thor av Bergen opbragt. 19de september opbragtes bark Craigisla, 4de november d/s Alfred Nobel, 11te d/s Daggry, 12te d/s Nicolas Cuneo, 13de d/s Fram, 16de d/s Bjørnstjerne Bjørnson og 1ste december d/s Kim. 5te februar 1915 blev d/s Excellenz Mehnert tilbakeholdt i Tyne på grund av sit tysk-klingende navn. Men med engelskmændene kom man dog snart tilrette. De hadde bruk for sine egne sjøfolk og frakter at tilbyde nøitrale. Så snart kom det norske flag atter op på skibene.

Mine tilføyelser om skipene.

THOR: Joh. E. v. d. Ohe & Lund, Bergen. 1.510 brt. Bygget 1902 av Laxevaag Maskin- & Jernskibsbyggeri, Bergen.
CRAIGISLA: A/S Craigisla (E. Monsen & Co.), Tvedestrand. 1.821 brt. Bygget 1891 av W. Pickersgill & Sons, Southwick, Sunderland, England.
ALFRED NOBEL: D/S A/S Concordia (Bernhard Hanssen), Flekkefjord. 1.883 brt. Bygget 1908 av Armstrong, Whitworth & Co. Ltd., Low Walker, Newcastle, England.
DAGGRY: A/S Daggry (John P. Pedersen & Søn, Tvedestrand), Kristiania.
1.206 brt. Bygget 1898 av Framnæs mek. Verksted, Sandefjord.
NICOLAS CUNEO: D/S A/S Avance (Bernhard Hanssen), Flekkefjord.
1.050 brt. Bygget 1907 av Framnæs mek. Verksted, Sandefjord.
FRAM: H. M. Wrangell & Co. A/S, Haugesund. 2.749 brt. Bygget 1907 av Tyne Iron Shipbuilding Co. Ltd., Willington Quay, Newcastle, England.
BJØRNSTJERNE BJØRNSON: Vilh. Torkildsen, Bergen. 5.268 brt. Bygget 1909 av W. Gray & Co. Ltd., West Hartlepool, England.
KIM: D/S A/S Kim (Peder Johannessen), Tønsberg.
5.857 brt. Bygget 1913 Armstrong, Whitworth & Co. Ltd., Low Walker, Newcastle, England.
EXCELLENZ MEHNERT: A/S Excellenz Mehnert (Nicolay Wiborg), Kragerø. 646 brt. Bygget 1911 av Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad.

                                                         
Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 31/05-2012 (PS)