1917

D/s Ida av Langesund blev sænket næste morgen ved Flatborough Head, likeledes ballastet. Skipperen skriver: «Omtrent kl. 7.45 kom de første kuler. Stoppet straks maskinen og heiste signalflaggene for skibets navn samt fløitet for at få den til at ophøre, men skytingen vedvarte uopholdelig. Fik så se ubåten litt om babord akterut. Den fortsatte sin beskyting og rettet samme stadig mot midtskibsbygningen. Flere av mandskapet blev såret og vilde gå i båten. Fik så ut styrbords livbåt og de fleste gik i den. — Første styrmand Nilsen og stuert Bernhardsen var dræpt før vi gik i båten. — «Ida» blev siden plyndret og sænket. De overlevende blev reddet av engelskmænd samme dag.
__________________________________________________

1917

Søndag kveld 25de februar passerte d/s Vigda av Tønsberg Ower fyrskib på vei til Frankrike med kul. Straks efter kom maskinist Solberg der var purret til aftens, op og fortalte skipperen, at en kanonkule hadde gåt gjennem hans lugar og ind under køien som han lå i. En anden kule hadde gåt tvers gjennem messen. Man gik da i båtene og blev litt over midnat optat av et britisk vaktskib. Men da var «Vigda» længst sænket med bomber og granater.
__________________________________________________

1917

Torsdag morgen 1ste mars blev bark Durban av Fredrikstad be­skutt ute i Atlanten, vestenom St. Kilda. Skibet heiste norsk flag og dreiet til vinden, men skytningen fortsatte, rækken, ruffen og for-riggen blev rammet. Kaptein Kristiansen og hans folk gik i båtene. Efter endnu flere skud vilde kommandanten se i papirene, som viste at barken var underveis til Kjøbenhavn med mahogny fra Cuba, hvoretter man fik lov til at gå ombord igjen og fortsætte reisen.
__________________________________________________

1917

Så heldig var ikke bark Norma av Lillesand, bygget i Kiel 1884, som samme dag kom 20 kvm. østenfor Shetland på vei til Danmark med oljekaker fra Savannah. En svær ubåt skjøt med to kanoner. Mandskapet braste bak og gik i båtene, men en båttalje blev skutt av, og tre mand faldt på sjøen. Stuerten kom aldrig op igjen. Ubåten fortsatte med endnu et par snes granater, før det gamle jernskrog sank. Mandskapet blev berget av et britisk patruljeskib.
__________________________________________________

1917

Torsdag morgen 8de mars var d/s Adalands av Tønsberg kom­met næsten opunder Fastnet med jordnøtter fra Senegal, da kanonaden begyndte. Den holdt op et øieblik efter at folkene var kom
met i båtene, men fortsatte så til skibet sank. Alle mand slap fra det med livet og blev berget av engelskmænd.

Mine tilføyelser om skipene.

IDA: A/S Skougaards Rederi (H. Skougaard), Langesund. 1.172 brt. Bygget 1883 av A. Hall & Co., Aberdeen, Scotland.
VIGDA: A/S Jac. Engers D/S (Jac. Enger), Tønsberg. 1.851 brt. Bygget 1900 av Robert Duncan & Co. Ltd., Port Glasgow, Scotland.
DURBAN
: A/S Durban (Andreas Hannestad), Fredrikstad. 765 brt. Bygget 1876 av Birrell, Stenhouse & Co., Dumbarton, Scotland.
NORMA: A/S Norma (Hjalmar Knudsen), Lillesand. 850 brt. Bygget 1884 av Germaniawerft, Kiel, Tyskland.
ADALANDS: A/S Adalands (Alf Monsen), Tønsberg. 1.577 brt. Bygget 1880 av Thomas Turnbull & Son., Withby, England.

                                                         
Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 13/05-2012 (PS)