1917

Lørdag em. 24de mars blev d/s Korsnes av Bergen og d/s Grenmar av Oslo beskutt og sænket. «Korsnes» var ballastet og sank i St. Georges kanal. Mandskapet rodde ind til Bardsey. «Grenmar» skulde hjem med kul fra Blyth. Mandskapet i livbåtene seilte til Stonehaven. D/s Marshall av Narvik var bygget 1904 i Oslo, forsikret for 1,3 million og skulde til Tromsø med 7 passagerer og 1400 ton kul, men blev søndag morgen 25de mars sænket i Nordsjøen med etpar snes granatskud. Båtene blev optat av en britisk fisker som lå der med trålen ute, men ikke blev antastet. Det så ut som vi ikke skulde ha kul i Norge, for tirsdag fm. 27de mars blev d/s Nova av Bergen sænket på vei til Sarpsborg med 1077 ton kul fra Blyth. Mandskapet blev optat av et britisk patruljeskib og bragt ind til Aberdeen.
________________________________________________

1917

Samme tirsdag fm. blev d/s Grib av Drammen og d/s Aasta av Bergen sænket i Spanskebukten. «Grib» var bygget 1905 i Fredrikstad, assurert for 1,37 million og kom fra Lissabon med 700 ton stykgods. «Aasta» var bygget 1902 i Trondhjem og forsikret for kr. 1.055.000 på vei til Swansea med kis. Mandskapene blev berget av franskmændene. Samme dag blev d/s Sandvik av Sandefjord på vei fra Gøteborg med stykgods sænket ved Todd Head av en ubåt, som dog holdt inde med skytingen mens mandskapet gik i båtene. Det blev en time senere optat av et britisk patruljeskib.
________________________________________________

Mine tilføyelser om skipene.

KORSNE(Æ)S: A/S D/S Korsnæs (Eriksen & Andersen), Bergen. 735 brt. Bygget 1891 av Bergens Mek. Verksted, Bergen.
GRENMAR
: A/S Harald Grenske (H. Haraldsen, Skien), Kristiania.
1.438 brt. Bygget 1884 av Palmers Shipbuilding & Iron Co. Ltd., Newcastle, England.
MARSHALL: B. Schattenstein, Narvik. 1.123 brt. Bygget 1904 av Nylands Verksted, Kristiania.
NOVA: Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. 1.034 brt. Bygget 1915 av Laxevaag Maskin- & Jernskibsbyggeri, Bergen.
GRIB: D/S A/S Dovre (Bruusgaard, Kiøsterud & Co.), Drammen. 1.474 brt. Bygget 1905 av Fredriksdstad mek. Verksted, Fredrikstad.
AASTA: D/S A/S Aasta (K. S. Nordgreen), Bergen. 1.146 brt. Bygget 1902 av Trondhjems mek. Verksted, Trondhjem.
SANDVIK: A/S Sandvik (Harald Christensen), Sandefjord. 591 brt. Bygget 1910 av Akers mek. Verksted, Kristiania.

                                                         
Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 12/04-2012 (PS)