1917

Samme lørdagskveld blev Spanskelinjens d/s Setubal, bygget hjemme i 1892, sænket i Kanalen med en last jordnøtter fra Rufisque. Mandskapet i livbåtene kom søndag em. ind til Roscoff.
__________________________________________________

1917

D/s Gisla av Oslo blev knapt et år gammel. Skibet var assurert for kr. 2.363.000 og skulde ind Middelhavet med palmeolje fra Afrika, men blev onsdag morgen 12te september sænket ved Cabo Palos, hvor alle mand rodde iland. Samme dag blev d/s Reim av Oslo med hvalolje og rujern fra Glasgow sænket i Atlanten efter at ubåten hadde ligget på siden i en time. Mandskapet var dog først jaget i båtene, og kom efter tre gode døgns slit tillands i Lagos og i Malaga.
__________________________________________________

1917

Lørdag 13de oktober blev atter en av verdens siste seilende brigger brændt av en ubåt, som hadde bruk for proviant. Brig Bethel av Oslo blev således ikke fuldt 50 år. Den siste reis var med props fra Holmestrand. Mandskapet blev berget av en hollandsk fisker.
__________________________________________________

1917

Under den fryktelige tid som nu pågik for norske handelsskib blev de pyntelige tilfælder sjeldnere blandt sænkningene. D/s Liff av Oslo, assurert for kr. 2.727.000 på vei fra New York med stykgods. møtte dog tirsdag aften 30te oktober en human ubåtchef som lot mandskapet få tid til at gå i båtene, førend skytingen begyndte for alvor. Alle mand blev næste dag berget av franskmænd.
__________________________________________________

1918

4/m bark Storebror av Kristiansand underveis i ballast til Montevideo, møtte fredag em. 4de januar 1918 to stimbåter nede i Syd-atlanten. Det var kaperen «Wolf» som hadde sluppet ut og en spansk kullastet tramp der var tat til prise. Kapergastene hentet nu instrumenter, proviant, seilduk og alt som kunde skrues løs fra «Storebror», som derefter blev sænket fordi man visste «at rederiet Stray & Co. hadde meget engelsk kapital og kjøpte tyske priser.» Mandskapet kom velholdne med kaperen til Kiel. Den hadde trådløs telegraf og opsnappet daglig telegrammer både om krigssituationen og om kommende skib.

Mine tilføyelser om skipene.

SETUBAL: D/S A/S Otto Thoresens Linje (Otto Thoresen), Kristiania. 1.201 brt. Bygget 1898 av Nylands Verksted, Kristiania.
GISLA
: D/S A/S Avenir (Biørn Biørnstad & Co.), Kristiania. 2.118 brt. Bygget 1916 av Detroit Shipbuilding Co., Wyandotte, MI, USA.
REIM: Transport-A/S Ferro (Ragnvald Blakstad), Kristiania. 1.126 brt. Bygget 1902 av Akers mek. Verksted, Kristiania.
BETHEL: A/S Bethel (Thos. J. Wiborg & Søn), Kristiania. 257 brt. Bygget 1868 av Date, Kingsbridge, England.
LIFF: Skibs-A/S Liff (P. Edv. Arnesen), Kristiania. 1.831 brt. Bygget 1908 av William Dobson & Co., Newcastle, England.
STOREBROR: A/S Excelsior (S. O. Stray & Co.), Kristiansand.
2.049 brt. Bygget 1891 av A. Stephens & Sons, Glasgow, Scotland.

                                                         
Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917 og 1918, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 28/04-2012 (PS)