OSL30119320620001 DS/HVB SPLINT som HMS RATTLER. Bilde via Fredrik Strøm.

 

1925 DS/Hvb SPLINT (OSL301193206)

 

HISTORIE

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalbåt
steam ship, whale cather

Off.no (IMO):

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1912/04

Bnr (Sno):

 

Bygger (yard):

Kristiansands Mekaniske Verksted, Kristiansand.

Eier (owner):

E. B. Aaby, Oslo.

Disponent (manager):

E. B. Aaby, Oslo.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Hvalfanger.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

135 brt, 49 nrt

Dimensjoner (size):

Lbp: 98'-B: 19,0'-D: 11,1'

Lastehandterings syst.
(cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon
(comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LDMY

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type triple
exp., 3-sylindret, syl. diam.: 11"-18"-29", slagl./stroke: 24".
Bygget av Kristiansands Mekaniske Verksted, Kristiansand.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 x dampkjel (ildrør/fire tube boiler) med dim.: 10,5' x 9,8' og
to fyrganger. Heteflate: 1.126 ft². Bygget av Kristiansands
Mekaniske Verksted, Kristiansand.

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1912 Bygget som hvalbåt SPLINT av Kristiansands Mekaniske
Verksted, Kristiansand for Albert Grøn, Sandefjord.
1913 Solgt til Kerguelen Sealing & Whaling Co. Ltd (Irvin &
Johnson), Cape Town, Sør-Afrika. (Det finnes også
opplysninger om salg til A/S Kerguelen (Storm, Bull & Co),
Oslo?).
1915 Solgt til Parry Leon & Hayboe, Cape Town.
Videresolgt i april til The Royal Navy. Omdøpt til HMS
RATTLER
.
1917 Var antagelig med på senkningen av KØNINGSBERG i
Rufiji River, Tanzania.
Omdøpt i juli til HMS PRATTLER.
1919
Solgt 03/06 til Premier Whaling Co. Ltd, Durban, Sør-
Afrika. Omdøpt til SPLINT.
1925 Innblandet i en episode med Melsom & Melsoms hvalbåt
NORRØNA I. SPLINT var innleid av A/S Congo fra selskapet
Durban Fishing Co. i Durban. Med norsk mannskap, franske
soldater og med fransk flagg i masten, fremdeles med Durban
som hjemmehavn, altså på det tidspunkt fremdeles britisk,
border man den norske hvalbåten NORRØNA I. Bakgrunn er
antatt en irritasjon fra franske myndigheter at man lå utenfor
territorialgrensen og kunne fange hval uten lisens. A/S Congo
hadde lisens. H. G. Melsom i selskapet som eide NORRØNA I
benevner hendelsen “som et overgrep av verste slag”. I alle
tilfeller så var det en ulovlig aksjon mot et fartøy i
internasjonalt farvann.
Solgt til Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor
Dahl), Sandefjord.
Videresolgt i oktober til A/S Congo (Søren L. Christensen og
Johannes Dahl), Sandefjord.
Ankom 12/11 til Sandefjord. Forhalte til verksted 16/11 og
dokket inn. Forlot dokk og verksted og forhalte til lager 17/11.
Tilbake til verkstedet og ny dokking 18/12. Ble i dokken ut
året.
1926 Ut av dokken 19/02. Kom ikke i fangst dette året. Lagt
opp i Sandefjord.
1927 Fortsatt i opplag i Sandefjord.
1928 Forhales til verksted for dokking. Tilbake i opplag.
1930 Deltar som fangstbåt for selskapets ny kokeri DS/Flk
CONGO i fangst ved Cape Lopez, Gabon.
1931 A/S Congo gikk konkurs. Kokeri og hvalbåter lagt opp.
1932 Hele flåten til A/S Congo ble solgt 11/01 på
tvangsauksjon til E. B. Aaby, Oslo. SPLINT videreselges
01/12 til Pioneer A/S (A. W. Nordstrøm & Kr. Gjølberg), Oslo.
Satt i fangst fra Hitra og var i tillegg med på hvalkokeriet
PIONERs ekspedisjoner. Senere overtatt av Kr. Gjølberg,
Oslo.
1935 Forliste i Antarktis. Sank under gange i isen i Sørishavet
under fangst. Utsatt for sterk kulde, storm med ising og ble
skrudd ned av pakkis ved Syd-Shetlandøyene.

 

 

History in English:

1912 Built as whale catcher SPLINT by Kristiansands
Mekaniske Verksted, Kristiansand for Albert Grøn,
Sandefjord.
1913 Sold to Kerguelen Sealing & Whaling Co. Ltd (Irvin &
Johnson), Cape Town, South Africa. (There is also information
about possible sale to A/S Kerguelen (Storm, Bull & Co.),
Oslo?).
1915 Sold to Parry Leon & Hayboe, Cape Town.
Re-sold in April to The Royal Navy. Renamed HMS RATTLER.
1917 Possibly involved in the sinking of German cruiser
KØNINGSBERG in Rufiji River, Tanzania.
In July renamed HMS PRATTLER.
1919
Sold 03/06 to Premier Whaling Co. Ltd, Durban, South
Africa. Renamed SPLINT.
1925 Involved in an episode with the Melsom & Melsoms
whale catcher NORRØNA I. SPLINT was hired by A/S Congo
from the company Durban Fishing Co. in Durban. Manned with
Norwegian crew, French soldiers and flying French flag, still
registered with Durban as homeport. And at that time, still
British of nationality, bordered the Norwegian whale catcher
NORRØNA I.
Background of the action was probably an irritation of the
French authority that it was possible to stay just outside the
territorial border catching whale without a license. A/S Congo
had a license. Mr. H. G. Melsom, as one of the owners of
NORRØNA I, expressed the incident as “an infringement of
worst kind”. In all respects this was an illegal action against a
vessel in international waters.
Sold to Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl),
Sandefjord. Re-sold in October to A/S Congo (Søren L.
Christensen og Johannes Dahl), Sandefjord.
Arrived 12/11 at Sandefjord. Shifted to the shipyard 16/11
and drydocked the same day. Refloated and shifted to storage
17/11. Returned to the yard and docked 16/12 and remained
there the rest of the year.
1926 Refloated 19/02. Not in operation this year. Laid up in
Sandefjord.
1927 Laid up in Sandefjord. The company lost their factory
PROFESSOR GRUVEL in October.
1928 Shifted to the shipyard and docked. Returned to lay up
and storage.
1930 Went into service as catcher for the factory DS/Flk
CONGO and catched from Cape Lopez, Gabon.
1931 A/S Congo went bankrupt. Factory and catchers laid up.
1932 The whaling fleet of A/S Congo sold 11/01 in a forced
sale to E. B. Aaby, Oslo. SPLINT re-sold 01/12 to Pioneer A/S
(A. W. Nordstrøm & Kr. Gjølberg), Oslo. Catched from the
shorebased whaling station on Hitra, Norway. Took part in the
whaling factory PIONER’s expedition. Later taken over by
Kr. Gjølberg, Oslo.
1935 Lost in the Antarctic. Sank during maneuver in the ice
during catching. Hit by extreme cold and gale followed by
heavy icing and screwed down by pack-ice at the South-
Shetland Islands.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Kilde: DnV, boken “Hvalfangstselskapet Globus A/S”
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert:
21/10-2011 (RI/PS)