OSL30119320820001 DS/Flk CONGO som ORWELL her som transportbåt med fatlast. Bilde via Harald Fevang.

 

1932 DS/Flk CONGO (OSL301193208)

 

FARVEL

 

 

 

 

Type:

Dampskip, hvalkokeri/steam ship, floating factory

Off.no (IMO):

1108681

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1897/07

Bnr (Sno).:

237

Bygger (yard):

Charles Connell & Co., Scotstoun, Glasgow, Scotland.

Eier (owner):

A/S Tønsbergs Hvalfangeri (O. Hytten), Tønsberg

Disponent (manager):

Oscar Hytten, Tønsberg

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

Ca. 6000 tdw., 4.099 brt, 2.410 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 354,3' - Lbp:307,4’ - B: 45,1' - D: 25,8'(ft)

Lastehandterings syst. (cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

Lastekapasitet for hvalolje:
20.000 fat i tank
2.000 fat på fat

 

 

Navigasjonsutstyr:

Peileapparat (direction finder)

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

Trådløs telegrafi og telefoni

Kallesignal (Call sign.):

MHTV, etter 1934 LCJJ

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp., 3-sylindret, syl. diam.: 25"-40"-66", slagl./stroke: 45". 354 NHK. Bygget av Dunsmuir & Jackson, Glasgow

Fart/forbr.(speed/cons.):

12,0 knop (som Orwell)

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

2 x dampkjeler (ildrør/fire tube boilers). hver med 3 fyrganger og kunstig trekk. Total heteflate (HF): 4.900 ft². Arbeidstrykk 170 psi. Bygget av Dunsmuir & Jackson, Glasgow

 

 

Bemanning (crew):

Skipsførere under Tønsberg Hvals eie:
O. Thom, Jens S. Gulbrandsen, Herman G. Hansen og Marinius Hansen.
 

 

 

Bysseutstyr
(galley equipment):

 

 

 

Historikk:

1897 Bygget som lasteskip ORWELL ved Charles Connell & Co., Scotstoun, Glasgow, for Steamship Orwell Co. Ltd., (Leech, Harrison & Forwood), Liverpool, England. Sjøsatt 18/05, levert i juli.
Tonnasje s
om ny: 3.789 brt., kallesignal PTGC
1905 Solgt til Indian Steam Ship Co. Ltd., Calcutta, India. Samme managers og navn.
1911
Solgt NOK 578.000 til A/S Tønsbergs Hvalfangeri (O. Hytten), Tønsberg. Benyttet som transportskip på selskapets hvalstasjon Husvik Harbour, Syd Georgia i 10 sesonger.
1920
Hans Borge tar over som disponent av rederiet.
1922 Ombygget til hvalkokeri for antarktisk fangst med base i Bruce Harbour på Signy Island, Syd Orknøyene.
1924 Arktisk mellomspill: Mellom to antarktiske sesonger, sendt til Davies stredet i juli måned sammen med tre hvalbåter. Selskapet kunne bokføre regningssvarende fangst, men fremstøtet ble ikke senere gjentatt.
1925 Omdøpt WHALE av eierne
da selskapet anskaffet et nytt og større kokeri som overtok navnet ORWELL Deretter benyttet som transportskip.
1926 Bortleid for NOK 75.000 som hvalkokeri til nyatablerte Cia. Ballenera del Equador Ltda., (Tønsberg Hval gruppen), fra 01/04 til 31/03 neste år for fangst ved Galapagos øyene med fire hvalbåter.
1927 Bortleid for NOK 150.000 til A/S Bryde & Dahl Hvalfangerselskap, Sandefjord som hjelpekokeri i 1927/28 sesongen for selskapets Fl/k THOR I på Syd Georgia.
1928 Solgt i august for NOK 480.000 til Anglo Norse Co. Ltd., Tønsberg. Samme managers og navn.
1930 Solgt til A/S Congo (Søren L. Christensen og Johannes Dahl), Sandefjord. Omdøpt til CONGO
. I fangst ved Cape Lopez, Gabon.
1931 Selskapet A/S Congo går konkurs.
1932 Hele flåten med kokeri og 6 hvalbåter selges på tvangsauksjon til skipsreder E. B. Aaby, Oslo som selger det gamle kokeriet tilbake til A/S Tønsbergs Hvalfangeri, Tønsberg for NOK 122.000.
1934 Videresolgt til
A/S Jarlsø Værft, Tønsberg i august, for hugging.
1935 Hugget i 1. kvartal.

 

 

History in English:

1897 Built as cargo ship ORWELL by Charles Connell & Co., Scotstoun, Glasgow, Scotland for Steamship Orwell Co., Ltd (Leech, Harrison & Forwood), Liverpool, England. Launched 18/05, delivered in July.
Tonnage upon delivery: 3.789 grt, call sign: PTGC.
1905 Sold to Indian Steam Ship Co. Ltd., Calcutta, India. Same manager and name.
1911
Sold for NOK 578.000 to A/S Tønsbergs Hvalfangeri (O. Hytten), Tønsberg. Used as supply and transport vessel for the company’s Husvik Harbour shore-station, South Georgia for 10 years.
1920 Hans Borge became manager.
1922 Converted to whale processing vessel and sent to the Antarctic. Based at Bruce Harbour, Signy Island in the South Orkneys group.
1924 Into the Arctic: In July, sent to the Davies Strait together with three catchers. This attempt was successful but never repeated.
1925 Renamed WHALE by the owners as the company purchased a larger vessel that adopted the name ORWELL. After that, in service as transport vessel.
1926 Chartered by the Tønsbergs Hval Group’s company Cia. Ballenera del Equador Ltda. from 01/04 to 31/03 next year for NOK 75.000. Operated off the Galapagos this season with four whale catchers.
1927 Chartered for NOK 150.000 by the whaling company Bryde & Dahl A/S, Sandefjord for use off South Georgia as help factory for this company’s Fl/F THOR I expedition 1927/28
1928 In August sold for NOK 480.000 to Anglo Norse Co. Ltd., Tønsberg. Same manager and name.
1930 Sold to A/S Congo (Søren L.Christensen og Johannes Dahl), Sandefjord. Renamed CONGO. Catching off Cape Lopez, Gabon.
1931 The A/S Congo company went bankrupt.
1932 The entire fleet, including factory and 6 catchers sold in a forced sale to ship owner E. B. Aaby, Oslo who sold the old factory vessel back to the A/S Tønsbergs Hvalfangeri, Tønsberg for NOK 122.000.
1934 In August sold for breaking up to A/S Jarlsø Værft, Tønsberg.
1935 Broken up at Jarlsø, Tønsberg during 1st. quarter.

 

 

             

Kilde: DnV, Starke. Lloyd’s. Tønsberg Hvals jubileumsbok.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim, Ulf W. Gustavsen og Ragnar Iversen.
Sist oppdatert: 14/06-2011 (SN/RI/UWG/PS)


 

OSL30119320820002 DS/Flk ORWELL her antagelig fotografert før den ble omdøpt til WHALE(?). Bilde via Ulf W. Gustavsen.

OSL30119320820003 DS/Flk ORWELL i opplag i Mefjorden ved Sandefjord i 1931/32. Her som fjerde fartøy fra høyre.De andre fartøyene er nedenfra: C.A.LARSEN, FRATERNITAS, ERNESTO TORNQUIST, CONGO (ex ORWELL), TAFELBERG, KOSMOS II, VESTFOLD og innerst i Hummelbukten ligger SVEND FOYN. Bilde via Anders Christiansen