OVERSIKT (FLEETLIST)

OSL313-E. & N. CHR. EVENSEN, KRISTIANIA

 

ÅR
KJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

Brødrene Eivind Evensen (1881-1957) og Nils Christian Evensen (1887) kom fra en rederfamilie i Tønsberg og fikk begge shippingpraksis i Norge, Riga og Glasgow før de i 1915 startet meglerfirma og rederi i Oslo. Første skip ds Taormina ble kjøpt i august 1915 fra Olsen & Ugelstad i DS AS Taormina. Flåten ble utvidet med flere skip i selskapene DS AS Victoria 2, DS AS Niger, samt overtagelse av DS AS Stokke fra C. H. Stenholt i Tønsberg. Brødrene besluttet å skille lag våren 1918 og delte da firmaet, hvor Eivind overtok selskapene Taormina og Victoria 2, mens Nils Chr. fikk Stokke. De kom ellers fra en familie med sterke maritime interesser hvor deres fettere Ivar Evensen (1883) og Anders Evensen (1888) skulle bli ledende i norsk sjøforsikring, henholdsvis i Bergens Brand og i Sev. Dahls Assurancekontor. Sistnevnte var styremedlem i en rekke tankrederier.
Kilde: skipet.no
Sist oppdatert: 12/03-2016 (SN)

 

1915

DS

TAORMINA

(Bygget 1896)

2.250 tdw
1.345 brt
839 nrt

D/S A/S Taormina
(E. & N. Chr, Evensen), Kristiania.

1916

DS

VICTORIA 2

IMPORT, VICTORIA, PENDOWER
(Bygget 1896)

2.798 brt
1.738 nrt

D/S A/S Victoria 2
(E. & N. Chr, Evensen), Kristiania.

1916

DS

REGIN

(Bygget 1916)

3.025 tdw
1.845 brt
1.124 nrt

D/S A/S Niger
(E. & N. Chr, Evensen), Kristiania.

1917

DS

STOKKE

STANDFORD
(Bygget 1916)

3.050 tdw
1.830 brt
1.106 nrt

D/S A/S Stokke
(E. & N. Chr, Evensen), Kristiania.

 

Kilde: DnV, Skipet.no, Bjørn Fretheim.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 15/03-2016 (SN/PS)