OVERSIKT (FLEETLIST)

OSL446-KNUT TH. EINERSEN, OSLO.

 

ÅR
KJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

         Knud Thomas Einersen (1873-1942) var sønn av C. E. Einersen (1860-1924), trelasthandler, reder, skipsbygger og bankdirektør i Grimstad. Han gikk til sjøs med farens seilskip og fikk senere shippingpraksis i Tyskland og Frankrike. Slo seg ned i Oslo og overtok i 1910 Udenlandske Skibsmægleres Centralcontor.
        Under Første verdenskrig kom han i kontakt med bl. a. Arthur H. Mathiesen, og startet i 1915/16 D/S A/S Bestum med kjøp av ds BRITTA og BLINK og D/S A/S Bestum 2. Seilskipene AUDNY og FALLS OF AFTON ble kjøpt til A/S Einersens Rederi som ble stiftet i 1916.
        I 1917 kom han inn i kontraheringer ved amerikanske verft og kom i denne sammenheng i kontakt med Harry Borthen og Karl A. Thorbjørnsen. Skibs-A/S Manitowoc, startet i 1917, overtok to kontrakter ved samme verft, men fikk dem rekvirert og utbetalt erstatning.
        I 1918 forsøkte han å etablere Skibs-A/S Njord med ti 3500-tonnere. En 8000-tonner ved J. Priestman bestilt av Bestum II ble kansellert i 1921.
        Einersen drev selskapene videre på 20-tallet, både i Europa og amerikanske farvann. Skibs-A/S Grøm ble stiftet i 1922 ved kjøp av SKOLMA; ellers kom investeringene i Manitowoc (BESTIK, BESTUM) og BESTUM (2), (BERIT, BLINK, BINAB, BIODD, BLINK). Flåten ble gradvis fornyet mot slutten av 30-tallet. K. Th. Einersen døde i 1942 og hans kone Christine i 1948.
        Ved Einersens død i 1942 overtok Otto Christian Bøhme ledelsen med Caroline Borhaven som styreformann, inntil Manitowocs skip ble solgt i 1950.
        I 1955 skilte selskapene lag, ved at disponeringen av D/S A/S Bestum 2 ved årsskiftet 1954/55 gikk over til firma J. T. Farsjø & Co. som da overtok driften av ds BRUSH.
        Selskapene Manitowoc og Grøm fortsatte under ledelse av skipsmegler Otto Christian Bøhme som satset på moderne paragrafskip.

1916

DS

BRITTA

BIAK-BAT, CYCLE
(Bygget 1889)

2.018 brt
1.291 nrt

D/S A/S Bestum
(Knut Th. Einersen), Kristiania.

1916

DS

BESTUM (1)

SAMNAGER, VASO DA GAMA, DEN OF AIRLIE
(Bygget 1895)

5.600 tdw
3.520 brt
2.210 nrt

A/S Bestum 2
(Knut Th. Einersen), Kristiania.

1916

DS

BLINK (1)

BOSTAK-BAT, SOLA
(Bygget 1890)

2.184 brt
1.343 nrt

D/S A/S Bestum
(Knut Th. Einersen), Kristiania.

1916

Flr

AUDNY

HYDERABAD
(Bygget 1892)

2.193 brt
2.039 nrt

Einersens Rederi A/S
(Knut Th. Einersen), Kristiania.

1916

Brk

FALLS OF AFTON

FRANCESCO GUISEPPE I, FALLS OF AFTON
(Bygget 1882)

1.965 brt
1.810 nrt

Einersens Rederi A/S
(Knut Th. Einersen), Kristiania.

1922

DS

SKOLMA

(Bygget 1919)

3.550 tdw
2.229 brt
1.317 nrt

Skips-A/S Grøm
(Knut Th. Einersen), Kristiania.

1923

DS

BESTUM (2)

LAKE LILLIAN, WAR RAVEN
(Bygger 1918)

2.878 tdw
1.852 brt
1.086 nrt

Skips-A/S Manitowoc
(Knut Th. Einersen), Kristiania.

1923

DS

BESTIK

LAKE TULARE, WAR VALOUR
(Bygget 1918)

2.878 tdw
1.850 brt
1.094 nrt

Skips-A/S Manitowoc
(Knut Th. Einersen), Kristiania.

1924

DS

BERIT

GUY
(Bygget 1918)

1.140 tdw
810 brt
429 nrt

D/S A/S Bestum 2
(Knut Th. Einersen), Kristiania.

1924

DS

BLINK (1)

GONZENHEIM, RAPOT, ALAMAK, STAD ROTTERDAM
(Bygget 1918)

3.150 tdw
1.937 brt
1.120 nrt

D/S A/S Bestum 2
(Knut Th. Einersen), Kristiania.

1931

DS

BINAB

CAP LA HÉVE, SERBIER, LAKE HURON, WAR HOUND
(Bygget 1917)

2.960 tdw
1.897 brt
1.115 nrt

 

D/S A/S Bestum 2
(Knut Th. Einersen), Oslo.

1931

DS

BIODD (1)

CAP D’ALPRECHT, CAMBRIER, LAKEWOOD, WAR HONOUR
(Bygget 1917)

2.950 tdw
1.847 brt
1.075 nrt

D/S A/S Bestum 2
(Knut Th. Einersen), Oslo.

1931

DS

BLINK (2)

CAP D’AILLY, ARS, WAR CROSS
(Bygget 1917)

2.950 tdw
1.832 brt
1.108 nrt

D/S A/S Bestum 2
(Knut Th. Einersen), Oslo.

1933

DS

BLINK (3)

ARLETTE
(Bygget 1920)

4.350 tdw
2.701 brt
1.655 nrt

Skibs-A/S Manitowoc
(Knut Th. Einersen), Oslo.

1933

DS

BESTIK 2

ANNIK
(Bygget 1920)

4.350 tdw
2.696 brt
1.656 nrt

Skibs-A/S Manitowoc
(Knut Th. Einersen), Oslo.

1934

DS

BESTUM (3)

HESSA
(Bygget 1919)

3.550 tdw
2.215 brt
1.317 nrt

Skibs-A/S Grøm
(Knut Th. Einersen), Oslo.

1938

DS

BRUSH (1)

(Bygget 1938)

2.490 tdw
1.320 brt
714 nrt

A/S Bestum 2
(Knut Th. Einersen), Oslo.

1939

DS

BRUSH (2)

(Bygget 1939)

2.500 tdw
1.323 brt
715 nrt

A/S Bestum 2
(Knut Th. Einersen), Oslo.

1946

DS

BIODD (2)

ELSE MÜLLER, FRED CLEVES
 (Bygget 1920)

2.350 tdw
1.791 brt
960 nrt

Skibs-A/S Grøm
(Knut Th. Einersen), Oslo.

1947

DS

BLINK (4)

INGER LISE
(Bygget 1939)

2.425 tdw
1.582 brt
890 nrt

Skibs-A/S Manitowoc
(Knut Th. Einersen), Oslo.

 Kilder: skipet.no
Samlet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 27/01-2017 (SN/PS)