OVERSIKT (FLEETLIST)

OSL468-DAMPSKIBSSELSKAPET MARNA A/S, (SIGURD OWREN), OSLO.

 

 

 

ÅR
INNKJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

 

         Dampskibsselskapet Marna A/S ble stiftet i 1927 på initiativ av Sigurd Owren (født 1884), som også ble selskapets disponent. Han hadde vært disponent for Lægterkompaniet A/S, det nåværende Bugser og Bjergningsselskapet A/S i Oslo fra stiftelsen i 1914 til 1922, og var deretter, til 1925 direktør ved Det Bergenske Dampskibsselskabs kontor i Danzig. Etter å ha vendt hjem til Oslo igjen, stiftet han så Dampskibsselskapet Marna A/S for å drive tankfart med småskip i spesialtrade med melasse, sildolje, smøreoljer, tjære og kreosot.
         Til dette formålet ble det først innkjøpt to mindre lasteskip, i henholdsvis i 1927 og 1928, som ble ombygd til tankskip og fikk navnene MARNA og MERYL. Det viste seg at traden var meget lønnsom og at det var behov for flere og større skip. Flåten ble derfor i 1931 og 1935 komplettert med tankskipene MITRA og MOIRA, som var spesielt konstruert for føring av slike laster. Særlig MOIRA på 2.440 tdw, som ble bygd i 1935 etter tegninger og spesifikasjoner fra rederiets tekniske konsulenter, Arnesen, Christensen & Co. A/S, Oslo, innebar en rekke betydelige tekniske fremskritt og spesialkonstruksjoner. MOIRA var det første sjøgående skip i verden som var hundre prosent sveiset og var bygd med dobbelt skrog, sider og dekk med spant og bjelker plassert i mellomrommet mellom tankene og skipssiden, slik at lastetankene innvendig hadde glatt flate fri for konstruksjoner og støtter som ellers ville vanskeliggjort den ytterst omhyggelige rengjøring som var nødvendig i den spesialfart skipet ble satt inn i.
         Som følge av krigen 1939-45 ble flåten sterkt redusert, bl.a. gikk MOIRA tapt i alliert tjeneste. De gjenværende skip var gamle og sterkt nedslitte, og de nye bemanningsforskrifter som ble innført etter krigen, gjorde det vanskelig å få driften av så små tankskip til å lønne seg. Virksomhet ble derfor lagt om til dry-cargo skip. Rederiet har nå to lasteskip på ca 3.500 tdw. hver, MARNA bygd i 1948 og MOIRA, bygd i 1953, som begge går i Amerikafart.
         Sigurd Owren måtte trekke seg tilbake som disponent i 1953 på grunn av sykdom og avgikk kort etter ved døden. Hans sønn, Odd Owren etterfulgte han som disponent for selskapet.

Kilde: Norske rederier gjennom 50 år fra 1955.

 

1927

DT

MARNA (1)

BEVERØ,
WALROSS
(Bygget 1917)

480 tdw
430 brt
182 nrt

D/S Marna A/S
(Sigurd Owren), Oslo.

 

1928

DT

MERYL

GRADO
(Bygget 1918)

700 tdw
501 brt
227 nrt

D/S Marna A/S
(Sigurd Owren), Oslo.

 

1931

DT

MITRA

(Bygget 1931)

1.460 tdw
1.121 brt
545 nrt

D/S Marna A/S
(Sigurd Owren), Oslo.

 

1935

DT

MOIRA (1)

(Bygget 1935)

2.400 tdw
1.560 brt
744 nrt

D/S Marna A/S
(Sigurd Owren), Oslo.

 

1948

DS

MARNA (2)

(Bygget 1948)

3.478 tdw
2.086 brt
1.063 nrt

D/S Marna A/S
(Sigurd Owren), Oslo.

 

1953

DS

MOIRA (2)

(Bygget 1953)

3.465 tdw
2.341 brt
1.127 nrt

D/S Marna A/S
(Odd Owren), Oslo.

 

 

 

Kilde: Miramar, Skipet.no, skipshistorie.net. clydeships.co.uk, tynebuiltships.co.uk
Samlet og bearbeidet av Bjørn Fretheim & Steinar Norheim
Sist oppdatert: 13/11-2017 (BF/SN)